web analytics

ZWARTE MAFIA SABOTEERT MICHA-CLAIM

DE WANDADEN VAN DE TOGA’S WORDEN ERGER MET DE DAG * HOE DE SATANISCHE ERADUS-RECHTBANK DE MICHA-CLAIM MET LIST EN BEDROG ONSCHADELIJK PROBEERT TE MAKEN * ZIT JORIS DEMMINIK NOG STEEDS AAN DE KNOPPEN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT?

eradusartikel
De griffier van de Amsterdamse rechtbank manipuleerde het PV van de Micha-claim zitting en weigerde erin op te nemen dat Micha rechtbankpresident Eradus heeft ontmaskerd als corrupt

Onderstaande email werd vandaag verstuurd aan de Amsterdamse rechtbank, aan advocaat K. Aanjes en aan de advocaten Arnold Croiset van Uchelen (van Westenberg) en Bert-Jan Houtzagers (Raad voor de Rechtspraak):

Geachte mevrouw Konings,

Op 19 februari wijst u vonnis inzake mijn claim tegen ex-rechter Hans Westenberg en de Raad voor de Rechtspraak.
Mijn advocaat mr. Aantjes heeft u in een brief gewezen op twee zeer ernstige fouten in de concept-PV. Ik heb alle aanleiding te denken dat het hier niet gaat om fouten, maar om moedwillige manipulaties. Zo heeft uw griffier geweigerd mijn -uitgebreid onderbouwde- expose over de corruptie van uw president Eradus op te nemen. Tevens heeft uw griffier een cruciale passage waar het gaat om het omkopen van Westenberg door advocatenkantoor Houthoff Buruma zo veranderd, dat er nu staat dat Westenberg Houthoff zou hebben omgekocht -een idiote en totaal onbegrijpelijke stellingname. Ondanks dit schrijven hebben wij geen aangepast PV mogen ontvangen. Er ligt thans dus geen PV dat door beide partijen is onderschreven. Mijn advocaat Aantjes meldde mij wel dat mij vervolgens te kennen is gegeven, dat mijn brief met opmerkingen over het p-v onder de aandacht van de behandelend rechters is gebracht en dat daar in het vonnis op zal worden gereageerd. Dit is geen acceptabele gang van zaken. Los daarvan heeft Aantjes op geen enkele wijze bewijs kunnen leveren van rechtstreeks contact met uw college over zijn brief. Tevens heb ik reden eraan te twijfelen dat u de brief van Aantjes heeft doorgestuurd aan mijn wederpartijen aangezien Aantjes aangaf van geen van beide enige reactie te hebben ontvangen.

Ik vraag en zonodig sommeer u alsnog in gang te zetten dat er een door beide partijen geaccordeerd PV op tafel ligt voordat de procedure wordt voortgezet.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share