web analytics

“Zembla-journalist werkt voor Joris Demmink”

driehuis.jpg“Sinan Can probeerde journalisten om te kopen en bedreigde Baybasin met de dood”

Wij hebben al veel onderzoek gedaan naar deze zaak, maar de doofpot niet kunnen vinden. Weet u meer dan wij weten? Vriendelijhe groet, Kees Driehuis“. Dit antwoordde de hoofdredacteur van het actualiteitenprogramma Zembla (VARA) op een verzoek van een Nederlander aandacht te besteden aan de zaak-Demmink.
Het eerste deel van het antwoord van Driehuis is juist: Zembla heeft zich zeer intensief met de zaak-Demmink bezig gehouden. Maar op een merkwaardige manier. Merkwaardig? Zembla ‘verhuurde’ zich als een ware bende criminelen aan het Nederlandse Ministerie van Justitie en Joris Demmink in aanhoudende pogingen de zaak te killen, Joris Demmink ten dienste te zijn en de reputatie van zijn aartsvijand Baybasin te vernietigen. Hiertoe werd een Zembla-journalist van Turkse afkomst ingezet, Sinan Can. Dat zijn athans de onthutsende beschuldigingen die de Turkse journalist Burhan Kazmali heeft geuit en op video en tape heeft vastgelegd. Kazmali heeft het materiaal verzameld over de seksuele escapades van Demmink in Turkije en de chantage door de Turken van Nederland om Baybasin uit te schakelen. Ook spoorde hij cruciale getuigen op tegen Demmink waarvan er een recent een nieuwe (de derde) aangifte tegen de SG heeft gedaan. Kazmali haalde het nieuws toen hij ter ondersteuning van de aangifte tegen Demmink van Baybasin (de tweede aangifte) naar Nederland wilde vliegen om verklaringen af te leggen tegen de SG. Hij werd op het vliegveld van Istanbul vastgenomen ‘in opdracht van de Nederlandse Staat’ en heeft ons land aldus niet kunnen bereiken. In zijn verklaringen beschuldigt Kazmali Can en Zembla van het volgende:

*Sinan Can heeft geprobeerd hem te laten stoppen met het doen van onderzoek in de zaak-Demmink. Daarbij heeft hij Kazmali ‘een dure auto’ aangeboden.

*Sinan Can handelt in hechte samenwerking met het Ministerie van Justitie. Hij bezocht Kazmali ‘met een persoon die zei voor het Nederlandse Ministerie van Justitie te werken’.

*Sinan Can proobeerde Kazmali door het bieden van geld een verklaring te laten publiceren op zijn website die was opgesteld door Joris Demmink.

*Sinan Can heeft ten overstaan van Kazmali gedreigd ‘de reputatie van advocate Adele van der Plas te zullen breken’. De advocate heeft hierover brieven geschreven aan Harm Brouwer, de hoogste man van het OM en aan haar deken van de Orde van Advocaten.

*Sinan Can heeft ten overstaan van Kazmali gezegd dat Baybasin ‘in de gevangenis zal sterven’.

*Sinan Can heeft samen met zijn ’team’ de broers van Baybasin ontmoet ‘in Ankara en in het buitenland’ waarover zij stukken hebben opgemaakt ‘die reeds in het bezit zijn van de Nederlandse Koninklijke familie en het Ministerie van Justitie’.

*Sinan Can bereidt een publicatie voor in Turkije die de reputatie van Baybasin definitief moet breken onder de titel ‘De val van een drugsbaron’.

*Sinan Can heeft pogingen gedaan Tukse media tegen betaling van geld artikelen tegen Baybasin te laten publiceren.

Journalisten ‘a charge’ en journalisten ‘a decharge
De rol van Can is met name opmerkelijk omdat hij het was die Kazmali er eerder (voorjaar 2007) toe aanzette onderzoek te doen naar de handel en wandel van Demmink in Turkije. Op dat moment opereerde hij nog als een ‘journalist a charge’ die iets aan de kaak wil stellen. Echter, in de tijd rond de aangifte van Baybasin tegen Demmink in de zomer van 2007 veranderde hij in een ‘journalist a decharge’ die uit is op het beschermen van gezagsdragers en het killen van verhalen. In januari 2008 verklaarde Kazmali voor het eerst over het optreden van Can. Zijn draai van 180 graden in deze zaak werpt de vraag op of Can zelf is geintimideerd door Justitie en Demmink.
Zembla heeft zich bezig gehouden met de zaken Baybasin en Demmink (die immers geheel zijn verknoopt) vanaf februari 2003 toen het de documentaire Afluisteren uitzond over het fake-proces tegen Baybasin en de vervalste taps. De research werd toen gedaan door Wim van de Pol. Deze heeft Zembla inmiddels verlaten, volgens meerdere bronnen uit onvrede over het journalistieke klimaat aldaar. Justitie zou voorts invloed uitoefenen op de redactionele koers van Zembla via de partner van een belangrijke redacteur die een hoge positie bekleedt bij Justitie.

Print Friendly, PDF & Email
Share