web analytics

Zaterdag: Demmink-demo in Haarlem!

spandoek_1099636h.jpg‘Wist u dat onze huidige secretaris-generaal van justitie meer dan veertien jaar wordt verdacht van kindermisbruik? Google eens op Joris Demmink’.

Zaterdag 6 juni 2009, 14:30 uur Stationsplein te Haarlem! Neem zoveel mogelijk spandoeken mee!

Haarlem 27 mei 2009-  Hierboven de tekst van een twaalf meter lang spandoek dat het Openbaar Ministerie woensdagmorgen heeft laten verwijderen van het Stationsplein. Daarop werd een topambtenaar van het ministerie van justitie beschuldigd van kindermisbruik. Het OM betitelt de actie als ‘puur smaadschrift’. Nadat burgemeester Bernt Schneiders werd geconfronteerd met de actie nam hij contact op het OM en trad de politie op. ,,Wie op een groot spandoek iemand in het openbaar uitmaakt voor pedofiel voldoet aan de omschrijving van smaad in art. 261 van het Wetboek van Strafrecht en dus aan een strafbaar feit”, zegt persofficier Frances Schlingemann desgevraagd. Tot zover de berichtgeving uit het Haarlems Dagblad.

De tekst op het spandoek is echter een exacte feitelijke weergave van de waarheid. De secretaris-generaal zelf weigert ieder commentaar, en vlucht zelfs zijn dienstauto in als journalisten hem vragen stellen, daarbij zijn gezicht afschermend alsof hij letterlijk iets te verbergen heeft. Joris Demmink is na de minister de hoogste man bij justitie en wordt al jarenlang in verband gebracht met kindermisbruik.

Hier hebben talrijke media media zoals het programma Netwerk, Eén Vandaag, de Telegraaf en het Nos Journaal aandacht aan besteed. Diverse aangiftes van vermeende slachtoffers worden niet in behandeling genomen door Justitie waar Joris Demmink in feite zelf de baas is. Politici zoals Krista van Velzen (SP) en Aleid Wolfsen (PVDA, nu burgemeester van Utrecht) hebben de minister gevraagd om een onderzoek in te stellen, ofwel de beschuldigingen vertuigend te weerleggen. Zij stellen dat een topambtenaar in dienst van de de overheid, laat staan justitie niet kan functioneren als deze aantijgingingen niet kunnen worden weersproken. Zij vroegen nota bene om Demmink op non-actief te stellen. Sindsdien is het oorverdovend stil geworden. De uitzending hierover is zeer de moeite waard en kunt u bijvoorbeeld op Youtube terugkijken. Google op Uitzending van Eén vandaag over de van pedofilie verdachte Joris Demmink. Ook op andere websites, zoals klokkenluideronline.is kunt u veel meer leren over wat u van Justitie niet mag weten over Joris Demmink.

Het verwijderde spandoek geeft dus precies de waarheid weer. “Onderdeel van een rechtsstaat is, dat gecontroleerd kan worden of de met rechtshandhaving belaste organen zelf het recht in acht hebben genomen. Wie anderen voor hun gedragingen ter verantwoording roept, moet zelf onberispelijk zijn. Dat kan niet zonder openheid.” Dat zei Harm Brouwer, de baas van het Openbaar Ministerie op een symposium in mei 2006. En nu wil datzelfde Openbaar Ministerie niet reageren op de vraag of de tekst van het spandoek klopt. Ben je dan hypocriet of niet? Kennelijk mogen de burgers niet altijd de waarheid weten, en zijn de hoogtse bazen uitzondering op de regel van openheid en onberispelijkheid. En mevrouw Schlingeman kletst dus uit haar nek om het spandoek smaad te noemen. Bovendien geeft zij het fout weer. Demmink wordt niet eens voor pedofiel uitgemaakt. Het spandoek zegt dat hij al jaren verdacht wordt van kindermisbruik. En dat is 100% juist!
Het is dus eerder omgekeerd: Het betitelen van de feitelijke waarheid als smaad, DAT is smaad! Een belediging voor alle media, journalisten en oprechte burgers die deze misstand proberen aan te kaarten. De geschiedenis leert dat het gedogen van dit soort staatscensuur vaak tot ergere wantoestanden leidt.

En daarom gaan wij hiertegen demonstreren met soortgelijke spandoeken op dezelfde plaats, het Stationsplein te Haarlem, op zaterdag 6 juni om 14:30 uur. U bent van harte welkom!

The allies of evil are apathy, ignorance, propaganda, and the wish to not believe. Right is still right, even when nobody’s doing it. Wrong is still wrong, even when everybody’s doing it.

Print Friendly, PDF & Email
Share