web analytics

Zaak-Westenberg reeds doodgezwegen

westenberg1Waar blijf je nou, Kareltje Ornstein van NOVA? * Audio-tapes van Raad voor de Rechtspraak beschikbaar over zaak-Westenberg * Nieuwe landelijk deken van Advocatenorde spande met Westenberg samen en weigert commentaar * Gaan de Westenberg-cursussen nu gewoon door? * Webmaster steeds meer geboycot binnen de journalistiek * Schadeclaim in voorbereiding * OM zal en moet Westenberg gaan vervolgen

Zonder de rapportage van Micha Kat, het boek van Kat en de procedures die hij in deze zaak gevoerd heeft was Westenberg blijven zitten. Iedereen die zijn website regelmatig bezoekt is bekend met deze zaak en het ongeloof in deze zaak en velen andere zaken die Kat onder de loep neemt. Gefeliciteerd Micha en houd vol!! 🙂 Aldus de meest recente reactie op de site van De Telegraaf onder hun Westenberg-exit verhaal. Maar de belangstelling van de MSM voor deze journalistieke primeur -het ten val brengen van een corrupte rechter- blijkt gering. Zeer gering. Geen enkel medium heeft achtergronden willen brengen of nader willen stilstaan bij deze onvoorstelbare beerput. De Telegraaf deed dat bijvoorbeeld wel in het geval van twee rechters die hun baan verloren wegens alcoholmisbruik. Een kop boven een van de stukken hierover was: ze moeten integer zijn. Maar zuipen is tegenwoordig journalistiek blijkbaar relevanter dan corruptie. En dan NOVA, de ‘publieke’ actualiteiten-rubriek waarvan Kareltje Ornstein recent nog dapper liet weten dat hij wel oren had naar de zaak-MarieClaire Rovers. Ornstein maakte  eind 2006 nota bene mede een groot item over de Chipshol-zaak waarover Westenberg struikelde maar ook daarin gaf hij er reeds blijk van op geen enkele wijze te zijn geinteresseerd in echt nieuws. Nu blijkt dat er op dit dossier sprake is van corruptie van rechters, kruipen Ornstein en de hele NOVA-redactie poepend van angst onder de -met belastinggeld betaalde- bureau’s waarop onder de PvdA-lidmaatschapskaarten de stukken over de komende items –de revival van Wouter Bos;

economische crisis definitief voorbij; Wilders benut fiscale sluiproute via kinderporno-paradijs– reeds liggen te schitteren en te pronken. Alleen het idee al dat NOVA serieus werk gemaakt zou hebben van de zaak-Rovers! Intussen weigert de website van de NVJ, Villamedia.nl, een bericht over het succes van uw webmaster op te nemen en worden zijn postings op een andere journalistieke website, DeNieuweReporter.nl, niet eens meer geplaatst. Wij van KlokkenluiderOnLine en KlokkenluiderOnAir gaan echter onverdroten voort op onze weg! Intussen zijn we oprecht benieuwd naar wat westenberg2de exit-regeling voor Westenberg is die hij ‘in goed en zeer constructief overleg in het belang van de Nederlandse rechtspraak’ met de Haagse rechtbank overeen is gekomen. We zijn bang dat geen journalist daarnaar zal informeren dus dat moeten we zelf dan maar weer gaan doen. Voorlopig bestaat de indruk dat het ‘bedrijven van corruptie’ een rechter uitsluitend voordelen oplevert zoals een vervroegd pensioen, een zaligheid natuurlijk in deze tijden waarin de werkdruk voor rechters tot een kookpunt is gestegen. Een ander punt is de cursussen die de corrupte rechter verzorgt voor advocaten-in-opleiding (‘de valkuilen van het getuigenverhoor’ in het kader van de ‘masterclass burgerlijk procesrecht’): zullen die nu nog wel door gaan? Vermoedelijk wel, want de nieuwe ‘baas’ van de Nederlandse advocatuur, Jan Loorbach van NautaDutilh, zit nog altijd samen met de corrupte rechter in een schimmige zakkenvullersclub en weigert vragen over Westenberg te beantwoorden, al moet hierbij worden aangetekend dat de betreffende club, Sirus Procesfinanciering, volgens een nauw betrokkene weinig om het lijf heeft. Maar alleen al het feit dat een hoge rechter zich bezig houdt met ‘private procesfinanciering’ en dat de landelijk deken daar zijn goedkeuring aangeeft is meer dan complete waanzin! Een volgend punt is de strafvervolging die tegen Westenberg zal moeten worden ingesteld door het OM wegens meineed en wegens corruptie/machtsmisbruik. Er zal wel een volksopstand nodig zijn het OM te dwingen tot vervolging over te gaan, maar die moet er dan maar komen, want dat er in de tweede kamer iemand zit die de minister hierop durft aan te spreken, nee, daar houden we al niet eens meer rekening mee.  Of zou het OM het niet aandurven na drie maal een aangifte tegen Joris Demmink in de prullenbak te hebben gegooid nu ook de aangiftes tegen Westenberg van tafel te spelen? We zullen zien. Een volgend punt zijn de civiele claims. Uw webmaster zal een schadeclaim indienen tegen de Nederlandse staat wegens de malicieuze en doelbewuste poging van Westenberg hem reputationeel en financieel te vernietigen waarbij de rechter zich heeft bediend van machtsmisbruik, intimidatie en leugens. Vermoedelijk zullen zich ook andere civiele partijen bij de Staat melden die door Westenberg als rechter zijn benadeeld omdat deze corrupt was. Hierbij denken we natuurlijk in de eerste plaats aan Chipshol.

O wat is het toch jammer en ongelofelijk dat de journalistiek zo corrupt is anno 2009 dat al deze westenberg3initiatieven op geen enkele wijze via de MSM-publiciteit worden gesteund!

Intussen zijn er interessante audio-tapes ter beschikking gekomen van de Raad voor de Rechtspraak, de instantie die de hele procedure tegen uw webmaster met belastinggeld heeft gefinancierd. De tapes dateren van direct na de voor uw webmaster winnende uitspraak in het hoger beroep op 23 juni. Over die financiering is natuurlijk ook het laatste woord nog niet gesproken. Als het gaat over de hoogte van het bedrag zij opgemerkt dat de teller op rond de 80.000 Euro stond begin 2008 zoals blijkt uit deze link. Sedert is er niet alleen een hoger beroep gevoerd, maar ook nog een kort geding waadoor we via extrapolatie tot een bedrag komen van rond de 200.000 Euro gemeenschapsgeld dat aan de corrupte rechter ter beschikking is gesteld om uw webmaster te vernietigen. Let bij het luisteren naar de tape vooral naar mevrouw Pouw van de Raad voor de Rechtspraak als het onderwerp ‘meineed’ ter sprake komt: Westenberg is gehoord als procespartij dus kan er geen sprake zijn van meineed in juridische zin want hij heeft geen eed of zo afgelegd. Het punt is nu juist dat Westenberg wel als getuige is gehoord in zijn eigen zaak en wel een eed heeft afgelegd. Lees hier de meineed van Westenberg die hij pleegde als getuige onder ede in zijn eigen zaak.

Print Friendly, PDF & Email
Share