web analytics

Zaak-Westenberg nadert climax: was rechter fout?

JURIDISCH ESTABLISHMENT ALS GETUIGE IN ZAAK-WESTENBERG

Heeft de vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg nu wel of niet buiten zittingen gebeld met advocaten en deze geschoffeerd en geintimideerd? Deze vraag staat centraal in een procedure die zich nu reeds twee jaar voortsleept. Eerder ging journalist Micha Kat die deze beschuldiging publiceerde in zijn boek Topadvocatuur vrijuit, maar dat geldt nog niet voor de Rotterdamse advocaat die de beschuldiging heeft geuit, Hugo Smit. Op 12 mei moet een getuigenverhoor voor de Rotterdamse rechtbank het definitieve antwoord geven. Het lijkt er zelfs op dat de getuigenverhoren in deze unieke zaak -nooit eerder stond de integriteit van een rechter centraal in een procedure voor zijn collega-rechters- zich over meerdere dagen gaan uitstrekken. Hoewel de principiele rechtsvraag is of Westenberg ‘in algemene zin’ met advocaten belt, richt de procedure in kwestie zich in het bijzonder op de macabere rol die Westenberg speelde in de zogeheten ‘Chipshol-procedures’ waarbij het ging om de macht over grondstukken rond Schiphol. Westenberg heeft Chipshol in deze procedures op extreme wijze benadeeld; later werden zijn vonnissen door het Hof vernietigd.

Het lijkt wel zeker dat Bert van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak en medio jaren negentig als president van de Haagse rechtbank de ‘baas’ van Westenberg, zal worden gehoord. Hij zou volgens processtukken op de hoogte zijn geweest van de praktijken van Westenberg en advocaten van partijen zelfs hebben aangeraden Westenberg te wraken. Hetzelfde geldt voor de toenmalige persrechter Ernst Numan, thans lid van de Hoge Raad. Ook hij wordt opgeroepen, ondermeer omdat hij in NRC Handelsblad via ingezonden brieven hoogst omstreden uitlatingen heeft gedaan inzake het optreden en functioneren van Westenberg. Daarnaast komen er verklaringen van de secretaresse van Smit die het gewraakte telefoontje van Westenberg opnam en van in elk geval een andere advocaat die ook door Westenberg zegt te zijn gebeld. Het is nog niet bekend of de getuigenverhoren openbaar zullen zijn.

BESTEL NU HET BOEK TOPADVOCATUUR VAN MICHA KAT. MAAR LET OP: HET EMAILADRES IS VERANDERD EN IS NU [email protected]

Print Friendly, PDF & Email
Share