web analytics

Zaak-Westenberg naar spectaculaire climax

TIEN GETUIGEN MOETEN VERKLAREN DAT RECHTER WESTENBERG FOUT ZAT

Belangrijke ontwikkelingen in de unieke rechtszaak die de vice-predisent van de Haagse rechtbank Hans Westenberg aanspande tegen advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat. Deze site heeft de ontwikkelingen in deze zaak stap voor stap gevolgd. Op 14 december oordeelde de rechtbank te Rotterdam dat Kat niets te verwijten valt (sterker: de rechter heeft zelfs uitgesproken dat het bij uitstek des journalisten is om dergelijke misstanden aan de kaak te stellen) maar dat Smit zijn aantijgingen tegen de rechter nog verder moet bewijzen. De kern van zijn aantijgng: Westenberg heeft in 1994 voorafgaand aan een crudiciale zitting die hij ging leiden en waar honderden miljoenen op het spel stonden een advocaat van een van de partijen geintimideerd via de telefoon. Deze advocaat was Hugo Smit.

Hugo SmitSmit neemt zijn bewijsopdracht uitermate serieus en heeft aangekondigd maar liefst tien getuigen op te zullen roepen. Hieronder zijn zijn toenmalige secretaresse (als gevolg van de affaire moest Smit vertrekken bij topkantoor Simmons & Simmons) die het telefoontje van Westenberg aannam, andere advocaten die op vergelijkbare wijze door Westenberg zijn geintimideerd maar ook (dat is erg gevoelig) een lid van de Hoge Raad, mr. Numan, die destijds toen er ook al grote vragen rezen over de onpartijdigheid van Westenberg als persrechter van de Haagse rechtbank bij de affaire betrokken raakte. Hij intervenieerde in het hoog opgelopen conflict via een brief in NRC Handelsblad waarin hij letterlijk schreef dat Westenberg zich direct richt tot advocaten van partijen waarover hij als rechter moet oordelen. Wanneer het getuigenverhoor gaat plaatsvinden is nog niet bekend, net zomin als of het openbaar zal zijn. Vooral over dit laaste moeten de hoge heren van Justitie zich nog buigen.

Print Friendly, PDF & Email
Share