web analytics

‘Westenberg’ kankert voort en voort

westenbergWebmaster ontslagen bij ‘de nieuwssite voor de advocatuur’ * Elite-kantoor Stibbe en Tim de Greve exposed als mega-corrupte masterbrains achter de hele affaire * Rechterlijke macht psychologisch niet in staat leugens en bedrog van Westenberg toe te geven * Genoemde ‘nieuwssite voor de advocatuur’ definitief teruggejaagd in het hok * Nu geen enkel kritisch juridisch medium meer over * Westenberg sleurt hele rechterlijke macht de afgrond in

Landsadvocaat Houtzagers van Pels Rijcken & Drooglever Fortuyn zei het op 8 maart letterlijk voor de rechtbank te Utrecht [backgrounds]: Westenberg is geen leugenaar, integendeel.  Gisteren nam ook de vice-president van de rechtbank in Arnhem Hans den Tonkelaar publiekelijk afstand van wat reeds maanden als onweerlegbaar feit vaststaat: Westenberg is een leugenaar en een bedrieger en heeft meerdere malen het delict meineed gepleegd. We citeren een ‘nieuwssite voor de advocatuur’:  Den Tonkelaar maakt bij aanvang van het gesprek duidelijk dat hij geen oordeel zal geven over de vraag of er nu wel of niet gebeld is door Westenberg. De feitenrechter heeft daarover geoordeeld, en het is duidelijk dat het publiek daaruit de conclusie heeft getrokken dat Westenberg heeft gelogen, ook al staat dat niet met zoveel woorden in het arrest van het Hof Amsterdam. Maar: ik ben er zelf niet bij geweest, en kan en wil dus geen oordeel geven over de vraag of Westenberg zich de telefoontjes al dan niet herinnerde. Het is alarmerend dat deze ‘nieuwssite’ Den Tonkelaar -hij is net als Westenberg was vice-president van een rechtbank-

tonkelaaraan het woord laat over de zaak waarvan hij op geen enkele wijze specifieke kennis heeft. Alarmerend? Het is zelfs ongehoord en misschien zelfs wel onrechtmatig dat een functionerend rechter zich inhoudelijk uitlaat over een zaak -nota bene tegen een oud-collega- waarin thans een strafrechtelijk onderzoek loopt door de Rijksrecherche. Het doet sterk denken aan de inhoudelijke interventie van Bert van Delden, toen voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die in 2006 expliciet afstand nam van het voor uw webmaster ontlastende vonnis van de Rotterdamse rechtbank en stelde dat diens gedrag ‘niet door de beugel kan’.

De conclusie kan niet anders luiden dan dat de rechterlijke macht in de zaak-Westenberg het spoor compleet bijster is en zich louter noch kan en wil verdedigen door nog verder afstand te nemen van de rules of the game zoals die tot 2010 hebben gegolden.

En het enge is dat ze daar nog mee dreigen weg te komen ook als de journalistiek ze daartoe vrij baan geeft. De genoemde ‘nieuwssite’ lijkt daarin thans voorop te gaan door alle regels van de journalistieke nieuwsgaring aan de laars te lappen en een collega van Westenberg waanzin te laten uitbraken (‘communicatie-stoornissen’) die slechts tot doel lijkt te hebben: damage control. Wie laten ze volgende week aan het woord? Hirsch Ballin? En dat terwijl de genoemde ‘nieuwssite’ in het verleden excelleerde in onafhankelijke berichtgeving over de zaak! De ‘nieuwssite’ is duidelijk tot de orde geroepen (ook de betreffende journalist is niet meer werkzaam voor de ‘nieuwssite’) hetgeen alleen al blijkt uit het feit dat uw webmaster enige weken geleden na meer dan tien jaar trouwe dienst ksuontslag genadeloos door de ‘nieuwssite’ op de keien is gesmeten. Ook een collega als Stan de Jong die in het verleden uitgebreid en effectief over de zaak berichtte is anno 2010 volledig kalltgestellt. Daar staan thans tegenover de NOS en NRC Handelsblad die de affaire althans nog lijken te (willen) volgen.

Wat betreft de ‘communicatie-stoornissen’ waar de ‘nieuwssite’ het over heeft: vast is inmiddels komen te staan dat de hele zaak-Westenberg werd opgezet en aangestuurd vanuit de Stibbe-toren in Amsterdam-Zuid. Gisteren filmden we de totaal corrupte en zelfs criminele Stibbe-advocaat Tim de Greve [backgrounds] die Westenberg aanzette tot zijn noodlottige procedures. Binnenkort op JDTV het video-verslag.

Het is een lugubere vertoning. De rechterlijke macht blijkt psychologisch (nog) niet in staat toe te geven dat een rechter kan liegen. De journalistiek is grotendeels zo corrupt dat het de lijn van de macht een op een overneemt en navolgt. Waar eindigt dit? Wie het weet mag het zeggen. Lees hier in elk geval een schokkend relaas over het einde van de journalistiek uit de VS van niet de eerste de beste.  Het schokkende relaas over het einde van de rechtstaat zal bestaan uit de eindverslag van het verloop van de zaak-Westenberg.

LAATSTE NIEUWS: DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK WORDT AANSPRAKELIJK GESTELD VOOR DE SCHADE VAN UW WEBMASTER VANUIT DE ZAAK-WESTENBERG. LATER MEER!

Print Friendly, PDF & Email
Share