web analytics

Zaak-Westenberg 31 oktober bepleit

KRIJGT RECHTER WESTENBERG ZIJN ZIN? GAAN ADVOCAAT SMIT EN JOURNALIST KAT VOOR DE BIJL?

Komt dat zien! Op maandag 31 oktober om half tien dient op de rechtbank van Rotterdam een unieke zaak in de Nederlandse rechtsgeschiedenis: een toprechter, vice-president van de Haagse rechtbank, mr. J. Westenberg, treedt als eiser in het strijdperk tegen een topadvocaat en een journalist. Inzet van het geschil: mocht de journalist opschrijven wat de topadvocaat over de rechter heeft gezegd?
Tijdens de zitting zullen de journalist en de advocaat spectaculair nieuw bewijsmateriaal presenteren waaruit blijkt dat Westenberg zich als rechter extreem partijdig heeft opgesteld en niet terugdeinst voor intimidatie van advocaten die hem niet aanstaan. En dat gaat er hard aan toe. Zo hard, dat enkele advocaten bereid zijn gevonden zich met naam en toenaam tegen de praktijken van Westenberg te keren…

Journalist Kat citeerde in zijn boek ‘Topadvocatuur’ advocaat Smit die in bedekte termen twijfel opriep over de integriteit van Westenberg. De authenticiteit van het citaat staat niet ter discussie. Het meest bizarre van de hele affaire is dit: wat brengt Westenberg ertoe zo extreem te reageren (naast Smit en Kat werd ook nog de uitgever van het boek gedagvaard) op zo’n bedekte en milde uiting van kritiek? Door deze zaak op te starten heeft Westenberg er immers zelf voor gezorgd dat er nu een berg belastend materiaal over hem op de tafel ligt van de president in Rotterdam…. Zou die trouwens in staat zijn om objectief te oordelen in een zaak waarin een directe collega van hem partij is? Ook dat is een van de bijzondere elementen in deze zaak. Net als de vraag: waarom is die Westenberg eigenlijk zo partijdig? Wat schiet hij daarmee op? Ondezoek heeft aangetoond dat Westenberg naast zijn baan als rechter een commercieel adviesbureau runt dat grote bedragen ontvangt van bedrijven… misschien verklaart dat het een en ander. Feit is in elk geval dat voor het eerst de rechterlijke macht zelf in een rechtzaak te discussie komt te staan…. en dat nog wel met een rechter als eiser!
Wat eist Westenberg dan? Twee dingen: een verklaring voor recht dat de uitlating van Smit zoals opgetekend door Kat onrechtmatig is en een schadevergoeding.
Voor wie veel meer over deze zaak wil lezen: kijk op de eerdere stukken hierover op deze site.

Print Friendly, PDF & Email
Share