web analytics

Zaak-Holloway draait geheel om rol vader

mrvandersloot.jpgBizarre ontwikkelingen in de zaak-Holloway. Er zouden nieuwe verdenkingen tegen Joran van der Sloot zijn onstaan vanuit telefoontaps. Hierom is Joran opnieuw vastgenomen en overgebracht naar Aruba alwaar het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de verdwijning van Natalee Holloway zal worden voortgezet. We hebben nu al tweeeneenhalf jaar operette en beschamend, nee zelfs potsierlijk geblunder in deze zaak achter de kiezen zodat wat er nog over mocht zijn van Nederland’s reputatie als rechtsstaat en beschaafd land inmiddels wel geheel de grond in is geboord. Geblunder? Reeds vanaf het allereerste begin was al duidelijk in welke richting er in deze zaak gezocht moest worden. Maar het onderzoek werd van hogerhand gefrustreerd. Waarom? Juist: vanwege de betrokkenheid van vader van der Sloot, een rechter. Een rechters kunnen in Nederland nu eenmaal nooit betrokken zijn bij een delict. Rechters in Nederland zijn namelijk mensen van een soort goddelijk materiaal vervaardigd die uitsluitend goede dingen kunnen doen en eerlijk en onpartijdig kunnen vonnissen. Mochten er onverhoopt idioten en criminelen zijn die iets anders te melden hebben over rechters, bijvoorbeeld dat zij delicten plegen of partijdig zijn, worden deze mensen ofwel gedebiliseerd ofwel wordt het delict ‘niet bestaand’ verklaard ofwel wordt het onderzoek naar de rol van de rechter gewoon zodanig ‘verkracht’ dat de rechterlijke macht geheel en al ongeschonden uit de strijd komt. Dat laatste scenario is het verhaal van het onderzoek naar de moord (want dat was het) op Natalee Holloway. Maar…. er zat een gigantische adder onder het gras!

Die adder is het grootste gif dat er bestaat in strafrechterlijk onderzoek en heet: politiek. Recherche in het strafrecht gaat over waarheidsvinding en over feiten. De vraag of die feiten ‘prettig of onprettig’ zijn of politiek ‘gunstig of ongunstig’ mag daarbij uiteraard geen enkele rol spelen. Maar in Nederland ligt dat inmiddels heel anders zoals tal van gemanipuleerde opsporingsonderzoeken laten zien. Als de feiten wijzen op de ‘verkeerde’ dader worden deze gewoon vanuit het dossier de prullenbak ingekieperd zodat de pijlen gericht kunnen worden op een andere ‘goede’ dader. Of het onderzoek wordt gefrustreerd als er geen andere ‘dader’ beschikbaar is zoals in de zaak-Holloway. Well, de rechterlijke macht in de figuur van pappa Paulus van der Sloot moest dus in bescherming worden genomen tegen de reputatieschade die het gevolg zou zijn van een rechter die met zijn zoon in samenzwering een lijk laat verdwijnen van een blonde Amerikaanse studente… Maar in de VS denken ze daar heel anders over. Er ontstond steeds meer politieke druk vanuit de VS op Nederland om in deze zaak boter bij de vis te leveren. Dat heeft dan weer te maken met de familie van Natalee die in de VS nogal hoog in de boom schijnt te zitten en zelfs toegang zou hebben tot George W. persoonlijk. Dit is mijns inziens de achtergrond waartegen de nieuwe ontwikkelingen moeten worden gezien. Opnieuw dus een voorbeeld van ‘feiten’ die worden aangepast aan de politieke opportuniteit. Dat deze ‘feiten’ zouden bestaan uit telefoontaps is alarmerend omdat steeds meer zaken laten zien dat er met deze taps gemakkelijk te marchanderen valt. Mijn analyse is: de taps waaraan Joran van der Sloot nu alsnog dreigt te worden opgeknoopt zijn net zo vals als de taps waarmee het OM probeerde Robert Horchner te nailen en de taps op grond waarvan de Koerdische zakenman Baybasin levenslang heeft gekregen. Eerst was het dus nodig de feiten te manipuleren om Joran en zijn vader uit de wind te houden, nu moet er opeens worden gemarchandeerd met de waarheid om -Joran althans- alsnog op te knopen. Want ruzie met de VS, nee, om dat te voorkomen is Joran een onbeduidend offer! Blijft over de vraag: wat gaat er gebeuren met pa? Wie biedt?

Print Friendly, PDF & Email
Share