web analytics

Zaak-Demmink verscheurt Nederlandse media

persbreidel.jpg

Aangevuld en geupdate

Hoe bizar is het dat vrijwel de hele Nederlandse pers geen woord wenst te wijden aan het feit dat de hoogste man op Justitie 99,9% zeker een criminele pedofiel is? Dat er recent voor de derde keer (na Frank L. en H. Baybasin) aangifte tegen hem is gedaan wegens kindermisbruik? Laten we eens een overzichtje maken van waar de belangrijkste media in deze zaak staan:

NOS Nieuws: Speelde een cruciale rol in de zaak Demmink-2 (oktober 2003) maar werd sindsdien kalltgestellt. Ik heb Lex Runderkamp recent gevraagd waarom het NOS Journaal maar blijft zwijgen over Demmink-3 dat journalistiek veel belangrijker is wegens de chantage door Turkije. Lex zei iets van ‘ik wens niet met jou te communiceren want de manier waarop jij journalistiek bedrijft, daar kunnen we niets mee.” Wellicht kunnen ook de lezers van deze site het Journaal benaderen.

NRC Handelsblad: Komt op het hoogtepunt van Demmink-3 met een hilarisch pro-Demmink stuk onder de kop “scherp, geestig, slim en teruggetrokken’. Daarna wordt de operatie ‘redt Demmink’ voortgezet met een stuk onder de kop ’topman Justitie is schoon’.  Aan beide stukken ligt geen enkel journalistiek onderzoek ten grondslag.

De Volkskrant: Komt op het hoogtepunt van Demmink-3 met een hilarisch pro-Demmink stuk onder de kop ‘een hardnekkige fluistercampagne’. Thans wordt De Volskrant bestookt met oproepen van lezers aandacht te besteden aan de zaak-Demmink, maar deze oproepen worden genegeerd en deze lezers worden weggezet als ‘Demmink-haters’.

De Telegraaf: Vervulde aanvankelijk een voortrekkersrol via twee stukken die het Nederlandse pedofielennetwerk verregaand in kaart brengen, maar is vanaf afgelopen zomer kalltgestellt toen het out of the blue met een hilarisch pro-Demmink stuk kwam waarin de theorie werd gelanceerd dat Demmink slachtoffer is van een ‘lastercampagne vanuit de mafia’.

Twee Vandaag, Een Vandaag: Het programma dat de meest onafhankelijke indruk maakt besteedde op diverse momenten op kritische wijze aandacht aan de zaak-Demmink, meest recent in juni 2007, het hoogtepunt van Demmink-3 als er dus vanuit de corrupte oude media een ‘beschermingoffensief’ wordt gelanceerd.  Het laatste jaar zwijgt echter ook EenVandaag.

Netwerk: Trok in 1998 de kar van ‘Demmink-1’, het Rolodex/kinderhandel-gedeelte, maar zwijgt sedert. Thans wil Netwerk nergens meer op in gaan wat Demmink betreft; de verslaggevers van destijds werken al lang niet meer bij de actualiteitenrubriek, maar zijn tot dusver nog niet benaderd.

Trouw, Metro, Spits, De Pers en AD: Deze kranten hebben nog geen letter over de affaire geschreven. Op de site van De Pers hebben lezers en via postings wel af en toe aandacht aan besteed.

Panorama en GayKrant: Deze bladen zetten de zaak-Demmink definitief op de kaart door de beruchte publikaties inzake Demmink-2 in oktober 2003. Een uitgebreide reconstructie van de gang van zaken toen laat zien hoezeer deze media werden geintimideerd door de Staat.

Elsevier, VN, HP/de Tijd: Van de ‘opinieweekbladen’ heeft alleen VN een enkel stukje over de zaak-Demmink gepubliceerd. Arendo Joustra, de homofiele hoofdredacteur van Elsevier, heeft het expliciet opgenomen voor Demmink en weet zeker dat hem niets te verwijten valt. HP/de Tijd heeft nooit een letter geschreven.

Geenstijl: Heeft op 31 mei 2007 een stukje aan de Demmink-zaak gewijd, maar zwijgt sedert. Sterker: alle opmerkingen van posters over de affaire worden vewijderd.

Arrow Classic Rock: Op intitiatief van presentator Adam Curry kreeg Micha Kat de gelegenheid de zaak weer volop in de aandacht te krijgen in de fase Demmink-3.  Curry werd later ontslagen.

FunX FM: Gaf Micha Kat in november 2008 podium de zaak toe te lichten en verder neer te zetten, maar een woordvoerder gaf daags daarna aan dat -ondanks eerdere toezeggingen- voorlopig niet op deze weg kon worden voortgegaan omdat het management ‘eerst zelf een en ander wilde gaan bestuderen’.

Koud Bloed: Dit nieuwe crime-magazine besteedt in september aandacht aan de zaak door een artikel van Stan de Jong over het onderzoek van Klaas Langedoen naar Demmink’s pedo-activiteiten in Turkije.

Conclusie: je kunt precies zien welke media compleet zijn gelijkgeschakeld (PCM, sinds 2003 ook NOS), welke media sinds kort ook tot zwijgen zijn gebracht (die van De Telegraaf) en welke media thans nog enige -zij het minimale- speelruimte hebben of hadden: kleine niche playertjes als Arrow, FunX en het tijdschrift Koud Bloed. Het goede nieuws: de zaak wordt bijna helemaal gedragen door internet: deze site, HetVrijeVolk, Stan de Jong, YouTube, Hyves. To be continued!!!

Print Friendly, PDF & Email
Share