web analytics

Zaak-Demmink: schimmenspel rond Albayrak

albayrakgroot.jpgStaatssecretaris ontvangt hoge ‘Grijze Wolf’ als familielid op ministerie; daags erna verongelukt hij

Nebahat Albayrak, staatssecretaris van Justitie, blijkt een veel grotere rol in de zaak-Demmink te spelen dan tot dusver werd aangenomen. Reeds bekend was dat Albayrak tijdens een werkbezoek met minister Hirsch Ballin aan Turkije vorig jaar zomer persoonlijk heeft gesproken met de Turkse onderzoeksjournalist Kazmali en ook dossiers in ontvangst heeft genomen (meer, ook over de ‘Albayrak-sisters‘, via deze link). Onderzoeksjournalist Ton Biesemaat heeft al geruime tijd een WOB-procedure lopen om dit bij Justitie zelf bevestigd te krijgen, maar wacht voor zover bekend nog altijd op antwoord. Thans komt aan het licht via stukken uit Turkije en Turkse websites dat Albayrak een familielid, een hoog lid van de zogeheten ‘Grijze Wolven’, op het ministerie heeft ontvangen om te spreken over de zaak-Baybasin. Dit familielid, Mushin Yazicioglu, bezwoer haar ‘zich niet in te laten met de zaak-Baybasin’. Dit past bij de positie van de Grijze Wolven als representanten van de ‘oude’ Turkse (mafia)-politiek die willen dat de criminele activiteiten en de heroinehandel van het tijdperk-Ciller  onder dikke Turkse tapijten verborgen blijven. Yazicioglu is tevens lid van het parlement voor de partij Genel Baskani Sivas Milletvekilli, bekend als de Grote Eenheidspartij. Bij thuiskomst in Turkije sprak hij over zijn ontmoeting met Albayrak met een Turkse journalist, Mahmut Adanir. Kort daarna (op 25 maart) kwam Yazicioglu om het leven bij een helikoptercrash. Zijn begrafenis werd bijgewoond door president Abdullah Gul. Mocht de informatie over

de familiebanden tussen Albayrak en Yazicioglu kloppen en als zij haar ‘oom’ inderdaad heeft ontvangen in haar hoedanigheid van Nederlands staatssecretaris zonder hierover openheid te betrachten, zijn de staatsrechterlijke rapen gaar. Het is opnieuw olie op het vuur van de theorie dat Albayrak door de Turken is ‘opgekweekt’ als spionne om te infiltreren in de Nederlandse politiek. Maar omdat er thans in Turkije een felle machtsstrijd gaande is tussen de oude mafia-elementen uit de tijd van Sorgdrager Ciller (de ‘groep-Energekon‘) en de ‘nieuwe politiek’ lijkt het onduidelijk aan welke kant Albayrak thans staat. Haar ‘oom’ Yazicioglu leek aan de kant van Energekon te staan.

Print Friendly, PDF & Email
Share