web analytics

Zaak-Demmink: de misdadige NOS

JORIS DEMMINK: NU AL TIEN JAAR IN ONDERZOEK MAAR NOG STEEDS IN FUNCTIE * COVER-UP WORDT HALLUCINEREND

Enkele weken nadat Hans Laroes, hoofdredacteur van de NOS nieuwsmedia, redacteur Jeroen de Jager van de zaak-Demmink heeft afgehaald, heeft het OM zich ‘bereid getoond’ de nieuwe aangifte tegen de pedofiele Justitie-SG [hier compleet te lezen] ‘in behandeling te nemen’. Dankzij het kalltstellen van De Jager, de laatste MSM-journalist van een landelijk medium die aan de affaire werkte, bereikt dit grote nieuws echter geen publiek. Slechts enkele regionale kranten zoals BN/de Stem maken melding van deze tournure van het OM dat eerder bij herhaling aangaf niets met de hele zaak te maken te willen hebben. Super-PG Harm Brouwer weigerde zelfs vragen over Demmink te beantwoorden. Kunt u zich voorstellen: Nederland wordt wereldkampioen voetbal en dat nieuws is alleen te lezen in enkele regionale kranten? Tegen de hoogste man van Justitie wordt een onderzoek ingesteld wegens kinderverkrachting en geen enkel landelijk medium meldt dat maar enkele streekkranten wel? What the fuck is going on? De NOS van Jeroen de Jager was -en dit maakt het allemaal helemaal schofterig- met nota bene vijf journalisten aanwezig

op de persconferentie van Poot sr. en de Expertgroep Klokkenluiders naar aanleiding van de presentatie van het boek De Demmink Doofpot [bekijk de persconferentie] maar heeft hier geen seconde aandacht besteed. Vervolgens zou de NOS -dit was toegezegd door Hans Laroes die tegen de Jager zei ‘helemaal achter zijn Demmink-werk te staan’- aandacht besteden aan de nieuwe aangifte tegen Demmink -die nu dus in behandeling wordt genomen- maar in plaats daarvan wordt De Jager van de zaak gehaald terwijl hij hiermee al jaren bezig is en alle feiten en details tot in de grootste finesses kent! Hier is geen sprake meer van een Demmink-doofpot, maar van een walgelijke en criminele cover-up onder leiding van met belastinggeld betaalde staatsmedia die we zelfs in het Cambodja van Pol Pot niet tegenkomen! En dat allemaal om een verkrachtende en martelende justitie-topman de hand boven het perfide en pedofiele hoofd te houden!

Overigens is het OM natuurlijk compleet ongeloofwaardig om de nieuwe aangifte te behandelen gezien het track record van het OM in deze zaak die in feite al speelt vanaf 1998. Toen werd het Rolodex-onderzoek [zie feitenoverzicht] waarin Demmink een rol speelde van hogerhand afgeblazen. Daarna heeft het OM ondermeer een ‘orienterend onderzoek’ gedaan na kamervragen dat ‘niets opleverde’ en heeft de minister zelfs ontkend dat er sprake zou zijn van aangiftes! Het is dan ook onbegrijpelijk dat advocate Adele van der Plas zegt ‘blij’ te zijn met de reactie van het OM; slechts een geheel onafhankelijke en niet-Nederlandse onderzoekscommissie in de sfeer van een tribunaal kan zich op geloofwaardige wijze over deze zaak buigen. Het OM heeft zich reeds meer dan tien jaar actief en met alle ter beschikking staande middelen ingezet om Demmink te kunnen laten doorgaan met het verkrachten van kinderen en is nota bene zelf ook bij deze delicten betrokken via de twee voormalig hoofdofficieren -Wabeke en Holthuis- die lid zijn of waren van de Demmink-verkrachtings Armee!

Tenslotte: hoe lovenswaardig het stukje in de regionale kranten ook is, het is ook raar. Nergens wordt het boek De Demmink Doofpot genoemd of zelfs ook maar de naam Joris Demmink en ook wordt er zo omslachtig geformuleerd dat het op sommige punten zelfs onjuist wordt. Zo staat er: het zou gaan om verrmeend kindermisbruik. Feit is echter dat de aangifte gaat over kindermisbruik. Wat zou Jeroen de jager van dit alles vinden?

Print Friendly, PDF & Email
Share