web analytics

Yvonne van Hertum had justitie-pedo’s in vizier

yvonne.jpgRechterlijke macht maakt korte metten met deze bedreiging voor de justitie-pedo’s en Joris Demmink * Zelfs loonbeslag op Van Hertum’s man * Geen geld voor cassatie * Dreigende exposing van nieuw kindermisbruik bij Justitie in de zaak ‘Cnoop Koopmans’.

UPDATE ** UPDATE ** UPDATE **

‘Pedo-jaagster’ Yvonne van Hertum is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden voor… ja waarvoor eigenlijk? Volgens De Volkskrant had zij ‘op internet een man beschuldigd van chats met minderjarige meisjes’. Het is niet de waarheid zoals alles wat de MSM over Van Hertum schrijven gezien moet worden als een hetze tegen de ‘pedo-jaagster’. Deze houding van de MSM wordt op schokkende wijze geillustreerd door het feit dat Van Hertum -nog voordat ze zelf op de hoogte was van het arrest- werd gebeld door een lachende redacteur van Novum Nieuws die haar toebeet: “Weet je al dat je mag gaan brommen?” Van Hertum had zowel in eerste aanleg als bij het hoger beroep geen advocaat. Vandaag heeft ze mr. Joost van Breukelen uit Rotterdam in de arm genomen voor de cassatie. Van Hertum schetst de rechtsgang tegenover klokkenluideronline als volgt:

“Het gaat om een zaak uit 2007.  Samen met vijf anderen was ik beheerder van de website pasop.nu van Matt Horn. [Hier meer over deze man, MK]. De beheerders konden geen stukken plaatsen maar alleen postings goedkeuren. Matt Horn plaatste op deze site een bericht over een meneer Louis van der Zande die via internet erotische chats voerde met minderjarige meisjes met als doel sex-afspraken te kunnen maken. Van der Zande is toen gaan procederen en heeft zijn pijlen om een of andere reden op mij gericht, waarschijnlijk omdat hij rook dat ik kwetsbaar ben.” In eerste aanleg veroordeelde de rechtbank Den Haag de website tot een rectificatie (in de civiele zaak) en Van Hertum in de daaropvolgende strafzaak bij de Haagse politierechter tot een taakstraf. De eis van Van der Zande tot een schadevergoeding werd afgewezen. Van Hertum ging in hoger beroep in de strafzaak. Dat diende twee weken geleden: het Haagse Hof wees opvallend snel arrest in deze zaak! Op de zitting vroeg de advocaat-generaal nota bene of de taakstraf kon worden omgezet in een voorwaardelijke taakstraf, maar de raadsheren meenden Van Hertum te moeten opsluiten.  Ze gingen hierbij ondermeer uit van een verklaring van Van der Zande als zou de website pasop.nu in weerwil van het (civiele) vonnis van de rechtbank niet hebben gerectificeerd, volgens Van Hertum (“ik had de bewijzen in handen!”) een aperte leugen. De ‘pedofielenjaagster’ zoals ze door de MSM vaak honend wordt omschreven (die dan ‘voor de zoveelste keer toeslaat’) voerde voor rechtbank en hof haar eigen verdediging, maar moet voor de cassatie nu alsnog een advocaat in de arm nemen.

Yvonne van Hertum heeft er geen enkele twijfel over dat hier sprake is van ‘een afrekening’. “Ik heb nooit iets strafbaars gedaan, nooit een kind misbruikt. Hoe kan het Hof dan zo afwijken van de eis van het OM?” Onze inschatting is dat hier sprake is van een een-tweetje tussen OM en Hof: de AG wist dat Van Hertum achter de tralies zou gaan en kon juist daarom ‘goede sier’ maken met een milde eis. Want dat Van Hertum moet worden kapot gemaakt, dat staat wel vast. Indicatief is dat het Hof ook een loonbeslag toestond op het salaris van haar man die in de Rotterdamse haven werkt in de aanloop naar een eventuele schadevergoeding voor Van der Zande. En bij het civiele kort geding dat Van der Zande tegen haar aanspande werd ze bij verstek veroordeeld omdat ze niet op de hoogte was gebracht van de rechtzaak. Van Hertum: “Mijn buurvrouw belde aan met de krant in haar hand en zei: Yvonne, kijk! Je moet morgen voor de recher verschijnen. Blijkbaar ‘konden ze me niet vinden!’ Maar ik sta gewoon ingeschreven in het Rotterdamse bevolkingsregister. De volgende ochtend meldde ik me om 9 uur bij de rechtbank, maar ik mocht niet meer naar binnen. De zaak was al begonnen. Maar na twee weken kon het vonnis opeens wel op mijn thuisadres worden betekend.” In dit civiele vonnis werd de website dus veroordeeld tot een rectificatie, maar Van der Zande wilde meer: schadevergoeding. Dat kreeg hij niet en wellicht stapte hij daarom ook nog naar de politie om aangifte te doen. De zaak kwam voor en de politierechter veroordeelde Van Hertum tot een taakstraf van 30 uur. Het hoger beroep van deze zaak leidde tot het onthutsende arrest van vandaag van het Haagse Hof.  Samenvattend wijzen de volgende feiten op een juridisch complot tegen Van Hertum:

1. Het feit dat ze niet in kennis werd gesteld van het civiele kort-geding wegens ‘onvindbaarheid’
2. Het feit dat het betreffende vonnis wel op haar thuisadres kon worden betekend
3. Het feit dat het OM de zaak kan laten voorkomen voor de politierechter nadat Van Hertum reeds veroordeeld was in de civiele zaak
4. Het feit dat het Haagse Hof veel strenger straft dan de eis van de AG
5. Het feit dat het Haagse Hof reeds na twee weken klaar is met het arrest
6. Het feit dat Van Hertum op de zitting bij het Hof geen bewijs mocht leveren

Waarom zou Justitie willen afrekenen met Yvonne van Hertum? Wellicht omdat zij op het spoor was gekomen -dat kan ook moeilijk anders in pedofielen-land- van kindermisbruik door topmensen bij Justitie. Hierbij stuitte ze met name op de rol van Clovis Cnoop Koopmans, een voormalig senator van de PvdA en vice-president van de Amsterdamse rechtbank. (Hier en hier meer details over deze ‘kinderbeschermer’: lees en huiver). In december 2007 schreef Van Hertum een stuk op haar website stopkindersex.com waarin ze ondermeer verzuchtte: “Ik krijg het woord edelachtbare niet meer over mijn lippen”‘. Mogelijk nog pikanter is dat ze wees op een bekentenis van Cnoop Koopmans dat hij als kinderrechter ‘meerdere malen minderjarigen had geplaatst bij een pedofiele vriend’. Zou dit Joris Demmink zijn? We weten dat het huisadres van Demmink lange tijd opgenomen is geweest in het register van de Stichting Kinderopvang te Den Haag.  Van Hertum ontdekte dat Cnoop Koopmans (overleden in 2008) zeker 80 kinderen op deze wijze heeft ‘geplaatst’ bij pedofiele vrienden uit de juridische wereld ter misbruik.

Steun Yvonne van Hertum en stort een bijdrage voor haar advocatenkosten op de bankrekening van deze website (kolom rechts) onder vermelding van ‘pedojaagster’

Print Friendly, PDF & Email
Share