web analytics

YVONNE KEULS SCHETST HORROR PEDO-RECHTSPRAAK

‘COMPLETE GROEPEN RECHTERS VERKRACHTEN KLEINE KINDEREN’ * HET IS NU OVER EN UIT IN NEDERLAND, DIT KAN ZO GEEN DAG LANGER DOORGAAN * LUISTER EN HUIVER NAAR HET INTERVIEW MET YVONNE KEULS OP RADIO 1, AFGENOMEN DOOR DE PEDO-BESCHERMENDE CRIMI-JOURNALISTEN VAN DE EO

keulsGisteren schreven we dat Micha klaar en bereid is terug te keren naar Nederland om ons land te bevrijden van de pedofielen en leiding te nemen in een overgangsbewind op weg naar rechtsherstel. Het interview met Yvonne Keuls vandaag op Radio 1 sterkt Micha slechts in dit voornemen, met name omdat er onomstotelijk en wederom uit blijkt hoezeer ons land in de greep is geraakt van de pedo-mafia in toga. Het kan zo niet langer doorgaan, geen dag langer. Uit de handelswijze van Ivo Opstelten blijkt dat ons land voorlopig inzet op het beschermen van de pedo-criminelen en dit kan en moet thans worden beantwoord met daden die evenmin meer legaal hoeven te zijn. Ik roep niet op tot geweld want dat biedt vrijwel nooit soelaas, maar wel tot sabotage van onze rechtstaat. Rechters hoeven vanaf nu niet meer serieus te worden genomen en mogen worden beschimpt en uitgelachen. Post van Justitie kan worden verscheurd of verbrand. Waarom moeten we luisteren naar kinderverkrachters in toga? Waarom moeten we ons laten berechten door perverts en criminelen? Zolang Ivo Opstelten Joris Demmink blijft beschermen en verdedigen, zijn alle vormen van sabotage van het systeem niet alleen moreel verantwoord, maar zelfs moreel verplicht.

Print Friendly, PDF & Email
Share