web analytics

YEHUDI M.: THE TRUE STORY

YEHUDI MOSZKOWICZ IS LID VAN EEN SPECIALE EENHEID BINNEN DE (STRAF)ADVOCATUUR DIE WERKT VOOR JUSITITIE * ANDERE LEDEN VAN DEZE GROEP: JAN VLUG, RICHARD KORVER, STIJN FRANKEN, DE ANKER-BROERS, GERARD SPONG * DEZE ADVOCATEN TREDEN MET NAME OP IN ZAKEN DIE HET PEDO-NETWERK IN GEVAAR KUNNEN BRENGEN

yehudi.msmHieronder volgt een brief die Micha op 22 mei schreef aan het Hof van Discipline over Yehudi Moszkowicz. Toen was dus nog niet bekend dat hij zou gaan proberen om namens de familie Vaatstra de publikatie van de dagboeken van Maaike tegen te houden.

Hof van Discipline, Postbus 132, 4840 AC Prinsenbeek

referentie: 6581

Schiedam, 22 mei 2013

Geacht Hof,

Via deze brief wil ik u op de hoogte brengen van feiten en omstandigheden zoals die de laatste maanden aan het licht zijn gekomen en die van groot belang zijn bij de behandeling van mijn klacht voor uw Hof die thans staat gepland voor vrijdag 21 juni.

Thans is aan het licht gekomen dat betrokkene mr. Y. Moszkowicz optreeedt namens de heer B. Vaatstra, de vader van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra. Het gaat hier om de meest besproken en meest controversiele moord in de Nederlandse crime-geschiedenis.

Ik was jarenlang een van de meest besproken en meest gezaghebbende journalisten die de lezing van Justitie over deze moord bestreed en zelfstandig onderzoek deed naar feiten en omstandigheden. In dat kader heb ik nog samengewerkt met de heer Vaatstra -thans dus de client van Moszkowicz- omdat hij was overtuigd van de juistheid van mijn benadering van de moord op zijn dochter. In april 2010 had in nog een interview met de heer Vaatstra zoals op dit filmpje is te zien:

Echter, in het jaar daarna, medio 2011, keerde de heer Vaatstra zich opeens tegen mij en de andere ‘vrije onderzoekers’ en koos geheel voor de lijn van Justitie. Dit leidde een periode in van felle demonisering van mij via de landelijke media die zelfs zo ver ging, dat Peter R. de Vries tot drie keer toe opriep mij ‘in een dwangbuis af te voeren naar een TBS inrichting’. Ik heb van deze belaging aangifte gedaan. Deze aangifte is bijgevoegd. Tevens deed de advocaat Jan Vlug -die geheel in lijn opereerde met De Vries en B. Vaatstra- aangifte tegen mij wegens een ‘doodsbedreiging’. Naar aanleiding van deze aangifte ben ik gearresteerd in het Paleis van Justitie te Den Haag waar ik een andere zitting bezocht. Ik ben in deze zaak vrijgesproken door de politierechter in Zwolle. De sfeer en hetze die werd ontrold tegen de ‘vrije onderzoekers’ is nog nooit eerder vertoond in Nederland.

Op 26 september 2011 keerde het kantoor van Moszkowicz zich compleet onverwacht tegen mij waar ik tot op dat moment niet anders kon dan ervan uitgaan dat het mij zou bijstaan in mijn schadeclaim tegen ex-rechter Westenberg. De ongehoorde en paniekerige wijze waarop dit gebeurde alsmede de extreme acties daarna van Moszkowicz en zijn moeder mij schade te berokkenen -het kantoor van mijn voormalig raadsman heeft tot op de dag van vandaag beslag liggen op al mijn bankrekeningen- en te demoniseren vormen de kern van de tuchtklacht. Op 28 maart 2012 werd bekend dat Moszkowicz optreedt voor B. Vaatstra. Als bewijs is een bericht van Twitter bijgevoegd. Het is overigens opvallend en alarmerend dat Moszkowicz, normaal zeer tuk op publiciteit, zijn bijstand aan Vaatstra voor de samenleving verborgen houdt.

Het is nauwelijks mogelijk de bijstand van Moszkowicz aan Vaatstra los te zien van de wijze waarop zijn kantoor mij heeft gedumpt als client. De tijdstippen waarop B. Vaatstra het contact met mij verbrak en waarop het kantoor van Moszkowicz mij het bos in stuurde komen overeen. Het zou bovendien volstrekt onmogelijk zijn geweest voor het kantoor mij bij staan in de meest extreme claim uit de Nederlandse geschiedenis tegen de rechterlijke macht die zeker gepaard gaat met publiciteit en tegelijkertijd mijn lezing van de moord op Marianne Vaatstra te bestrijden in opdracht van B. Vaatstra en Justitie. Het kantoor moest dus kiezen. Dat heeft het gedaan, maar op een wijze die op geen enkele manier voldoet aan de eisen die de samenleving en een client aan een raadsman mogen en moeten stellen.

De laatste maanden komen feiten aan het licht die een herhaling lijken te vormen van het bovenstaande. Volgens -vooralsnog onbevestigde- berichten treedt Moszkowicz ook op voor de moeder van de ‘gezelfmoorde’ tiener uit Wassenaar Anass, zulks samen met zijn vader die wegens extreem wangedrag reeds jaren geleden is geschrapt van het tableau. Ook in deze zaak geldt dat ik als klager vele en gerichte artikelen heb geschreven die de lezing van Justitie in deze zaak bestrijden.

We moeten dus concluderen dat het kantoor van Moszkowicz en Vissers heeft gekozen voor een ‘staats-praktijk’ waarin de belangen worden gediend van the powers that be. In deze praktijk konden ze een dissident die landelijk bekend staat als onthuller van misstanden binnen de rechterlijke macht niet gebruiken. Het voeren van een ‘staats-praktijk’ staat een advocaat vrij, al kan men vraagtekens zetten bij de morele aspecten. Wat een advocaat echter niet vrijstaat is de praktijk van zijn kantoor ‘op te ruimen’ van ‘ongewenste elementen’ en deze vervolgens te vuur en te zwaar te gaan bestrijden.

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat

journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share