web analytics

Wouter Bos raakte in paniek bij Fortis-deal

wouterbos1.jpegWouter Bos is tussen 27 september en 3 oktober compleet doorgedraaid en heeft Fortis met grof geweld in de armen van de Staat gedreven om zijn persoonlijke falen inzake de ‘septemberdeal’ aan het zicht te onttrekken. Dat bleek hedenochtend tijdens de behandeling van het verzoekschrift van ondermeer de VEB. Hiermee worden en ergste vermoederns over de incompetentie van Wouter Windvaan bevestigd. De advocaat van de VEB: “Met Wouter Bos viel geen land meer te bezeilen”. Nu kijken wat de mainstream media hiervan gaan bakken.

Het staat allemaal zwart op wit in de pleitnota van de advocaten van de VEB (Vereniging van Effectenbezitters), Jerry Hoff en Frank Peeters van Spightoff. Namens de VEB proberen zij bij de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof een onderzoek af te dwingen naar mogelijk wanbeleid bij Fortis en enkele voorlopige voorzieningen geimplementeerd te krijgen zoals een BAVA (buitengewone aandeelhoudersvergadering) en de benoeming van een ‘supercommissaris’ die de belangen van de gedupeerde aandeelhouders moet gaan behartigen. Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over Wouter en zijn ongekende falen in de gang van zaken. “We hebben Wouter Bos zeker op de korrel” zegt Jan-Maarten Slagter van de VEB. Dit werd in de overvolle rechtzaal gezegd over het optreden van Bos:

Als een delegatie van Fortis zich op dinsdag 30 september 2008 meldt bij het Ministerie van Financien (de dag daarvoor werd bekend dat Nederland 4 miljard Euro investeert in FBNL (Fortis Bank Nederland) en Belgie 4,7 miljard in Fortis Bank), blijkt de Nederlandse regering quite upset te zijn. Ik citeer uit de notulen van 1 oktober 2008:

There is a lot of pressure from the Dutch government who is quite upset. Main sensitivities relate to the fact that the proceeds of the sale of ABN Amro are carved out and that the shares of Fortis Insurance have been pledged to the Belgian government. The Dutch have paid 6.7 x the earnings of FBNL and 1.2 x the book value, while the Belgians paid 4.7 x the earnings of Fortis Bank en 0.4 x the book value.

The execution of the agreement with the governments is not easy; different agreements have been made on different levels. It has turned out that the contract is such that the Belgian government had negotiated a guarantee for the Structured Credit Portfolio form Fortis [die giftige produkten]. For this Fortis had pledged the shares in Fortis Insurance Netherlands. This was negotiated in good faith, but has now created tension between the Belgian and Dutch governments, although it was a specific requirement form the Belgian authorities.

De Nederlandse Staat had dus kennelijk een prijs betaald die op een andere grondslag tot stand was gekomen dat de prijs die de Belgen moesten betalen. Bovendien bleek dat de Belgen alle zekerheden naar zich toe hadden geharkt.

De Nederlandse Staat voelde zich bekocht! Of dit nu te wijten is aan het feit dat de Nederlandse Staat onzorgvuldig heeft gehandeld door geen due diligence [doorlichting van de onderneming] te doen en er niet op te staan dat de transactie op papier werd gezet, of dat Fortis het onhandig heeft gespeeld door de Nederlandse overheid onvoldoende te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de Belgen, is verzoekers niet bekend. Hoe dan ook, dat alles bij elkaar doet de Nederlandse overheid besluiten om de deal niet gestand te doen.

[Wouter gooit de ‘septemberdeal’ dus eenzijdig in de prullenbak omdat hij zich door de Belgen het kaas van het brood heeft laten eten en hierdoor enorme politieke schade vreest. Vervolgens gaat hij over tot een staaltje panische powerplay waar Fidel Castro een puntje aan kan zuigen. We keren terug naar het pleidooi van de VEB-advocaten:]

Ontluisterend is het om in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 1 oktober 2008 het volgende te lezen:

Mr. Dierckx [de CEO van Fortis] reported that he was called by the Secretary General of the Dutch Ministry of Finance who proposed that the Dutch State would buy all Fortis activities in the Netherlands.

Fortis vindt vervolgens dat zij niet anders kan dan zich neer te leggen bij deze verregaande verlangens van de Nederlandse Staat. Het gaat dan allemaal ineens heel snel: op 3 oktober 2008 wordt de koopprijs voor het aan de Nederlandse Staat toevallende deel op basis van een door de Nederlandse Staat bepaalde term sheet vastgesteld op 16, 8 miljard Euro, wat slechts de helft is van de 32 miljard die Morgan Stanley aan de verkochte onderdelen toekende. Kortom, op 1 oktober 2008 zou Fortis te verstaan zijn gegeven dat de Nederlandse overheid quite upset was en twee dagen later is Fortis haar Nederlandse onderneming kwijt. Fortis zou daarbij naar eigen zeggen een rol van volstrekt ondergeschikte betekenis hebben gespeeld:

Mr. Hessels [de acting voorzitter van de Fortis-board] confirmed that the position of Fortis is that the board will not have a real choice, but that a decision by the government is imposed on us.

Einde citaat uit het pleidooi

Kunnen we hieruit concluderen dat Bos de volledige aankoop van FBNL met grof geweld heeft doorgedrukt om zijn eerdere falen te verhullen? De VEB bevestigt deze lezing. Het is tot slot een raadsel waarom Fortis zich niet heeft vezet tegen de ‘roofoverval’ van Wouter die zich de grootbank at gunpoint heeft toegeeigend.

Print Friendly, PDF & Email
Share