web analytics

Wolffensperger voor de derde keer in belangenconflict

CRIMINEEL WOLFFENSPERGER (RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK) GAAT VAN KWAAD TOT ERGER

Opnieuw heeft het lid van de Raad voor de Journalistiek Gerrit-Jan Wolffensperger zichzelf ernstig in opspraak gebracht. Meende hij reeds eerder zitting te kunnen nemen in een college dat een zaak behandelde tegen een ex-bedgenote en tegen een krant die het standpunt van de regering verwoordde waar zijn eigen partij deel van uitmaakt, thans heeft hij de arrogantie een zaak te behandelen tegen het medium (deze website) die deze misstanden aan de kaak stelde en zelfs (via een brief aan de NVJ) ook aandrong op zijn verwijdering uit de Raad!. Wat zou er gebeuren in de gewone civiele rechtspraak als een rechter een zaak behandelt tegen een blad waarn hij meerdere malen is neergezet als corrupte leugenaar? Rechter Hans Westenberg bijvoorbeeld die vorige week in HP/de Tijd werd neergezet als partijdig en aggressief: zou het worden geaccepteerd als hj een zaak behandelt waarin het weekblad partij is? Nee, natuurlijk niet!

Gerrit-Jan WolffenspergerHet optreden van Wolffensperger begint criminele trekjes te vertonen. Het is dat de Raad voor de Journalistiek verder te onbelangrijk is, anders zou deze website zeker een civiele procedure zijn begonnen tegen de Raad wegens incompetentie en belangenverstrengeling waardoor partijen onterecht schade kan worden toegebracht.
De zaak waarin Wolffensperger over deze webiste oordeelt betreft de klacht van discotheek Escape. Klokkenluideronline publiceerde een anonieme melding van een klokkenluider over misstanden in de bedrijfsvoering in deze populaire uitgaansgelegenheid op het Rembrandtplein in Amsterdam. De Raad verklaarde de klacht van Escape tegen deze site gegrond omdat de aantijgingen van de anonieme klokkenluider niet zijn ‘gecheckt’ via wederhoor. Eerder bedreigde Escape deze site met een civiele rechtzaak, maar deze werd later weer ingetrokken. In plaats van naar de gewone rechter stapte de uitgaansgelegenheid naar de Raad.

Commentaar Micha Kat: “Als Wolffensperger een echte kerel is begint hij een civiele zaak tegen deze site. Mede daarom heb ik hem in de kop van dit stuk als ‘crimineel’ aangeduid. Het kan toch niet zo zijn dat Wolffensperger als lid van de Raad allerlei vage zaken behandelt tegen deze site, maar dat hij stil blijft zitten als hij hier als ‘crimineel’ wordt neergezet? Wolffensperger, u bent een smerige schande voor de rechtsstaat, een abject en medelijkwekkend monster en daarnaast ook nog een schraperige zakkenvuller die de integriteit van de journalistiek door de stront sleurt!”

Print Friendly, PDF & Email
Share