web analytics

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster

manen_j.jpgLippens-advocaat Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek is niet tevreden over de gang van zaken. Hij stuurde gisteren een brief (vanmanenbrief.pdf) waarin hij stelt dat uw webmaster de vaststellingsovereenkomst schendt, ondermeer door ‘de schikking in een voor mij gunstiger daglicht te plaatsen dan gerechtvaardigd’ in het artikel op deze website Webmaster behoudt ongeslagen proces-status. Ook vindt Van Manen het maar niks dat uw webmaster spreekt (ondermeer in dit artikel op deze site) over de CPML, de Commissie Pedofilie Maurice Lippens. Joris van Manen (die in deze zaak al meerdere steken heeft laten vallen) maakt het nota bene zo bont door te schrijven dat mijn eigen advocaat zou hebben gezegd dat ‘deze opvatting van uw webmaster op een misverstand berust’. Tenslotte klagen Lippens en Van Manen er nog over dat ‘de opmaak van de rectificatie niet conform is aan hetgeen is overeengekomen in artikel 2.2 van de vaststellingsovereenkomst’. Ze kondigen aan de ‘executie van de verbeurde boeten terstond in te zetten’ als niet vandaag om 11:00 aan hun eisen is voldaan. De laatste drie punten van hun eisenpakket zijn inmiddels ingewilligd -ik mag ook niet verwijzen naar de afdeling Persvoorlichting van Fortis, ze willen daar niets met mij te maken hebben, who cares? – maar het eerste punt-verwijdering van de genoemde stukken op deze site- is te belachelijk voor woorden. Het is nota bene Fortis zelf geweest dat er door het intrekken van het Kort Geding voor heeft gezorgd…

dat uw webmaster zijn ongeslagen proces-status heeft kunnen behouden (waarvoor nogmaals dank, Maurice en Joris!). In het stuk staat geen woord dat niet 100% juist is en ik ben dan ook bang dat ze bij Fortis het juiste perspectief in deze affaire een beetje uit het oog aan het verliezen zijn, met alle respect voor de ’top-bankiers’ natuurlijk. Dat geldt zo mogelijk nog meer voor hun gefoeter op de CPML. Artikel 1.4 van de samenwerkingsoverenkomst: Indien partijen van mening verschillen over de onrechtmatigheid van een artikel, zal die onrechtmatigheid tussen Partijen vast komen te staan indien deze wordt geconstateerd door een of meer door beiden aan te wijzen derde(n) dan wel indien de voorzieningenrechter in KG een verbod ten aanzien van die artikelen toewijst. De ‘een of meer door partijen aan te wijzen derden’ vormen zo’n beetje de beste definitie voor het woord ‘commissie’ denkbaar. (Van Daele: een commissie is een ‘groep mensen aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven’). Over de rechtmatigheid van het gebruik van het woord ‘commissie’ kan dus geen misverstand bestaan. Moet de CPML dan anders heten? Bijvoorveeld de ‘COEVML’, de Commissie Onderzoek Eminente Verdiensten Maurice Lippens? Nee, want in 1.3 van de overeenkomst is toch duidelijk sprake van artikelen waarin Fortis en Lippens ‘op enigerlei wijze in verband worden gebracht met pedofilie, pedofiele handelingen en/of seksueel misbruik van kinderen. Van ‘eminente verdiensten’ zijdens Lippens is nergens sprake! Hoe is dan een andere naam voor de CPML denkbaar dan juist de Commissie Pedofilie Maurice Lippens?

Niet uw webmaster, maar Fortis schendt de overeenkomst door nu op hoge poten verwijdering van artikelen te vorderen en deze artikelen niet voor te leggen aan de CPML zoals ze zouden moeten doen conform de vaststellingsovereenkomst. Overigens schendt Fortis de overeenkomst eens te meer door te weigeren medewerking te verlenen aan de totstandkoming van de CPML en al helemaal door uw webmaster een ‘verbod’ op te leggen over een commissie te spreken. We beraden er ons thans over op welke wijze we de bank hiervoor in rechte zullen gaan aanspreken.

Print Friendly, PDF & Email
Share