web analytics

WIM VAN DE POL EN PETER R. DE VRIES

BREAKING: NEDERLANDS ENIGE EN ECHTE DEMMINK-JOURNALIST WIM VAN DE POL VAN CRIMESITEwimvandepol OVER DE ROL VAN PETER R. DE VRIES IN DE ZAAK-DEMMINK * WIM VAN DE POL WEIGERT PETER R. TE LATEN VALLEN OMDAT DAN OOK DE HELE VAATSTRA-ZAAK IN ZAL STORTEN

wimvandepolBinnen de Demmink-bestrijders hebben zich thans twee kampen geformeerd. Het ene kamp is dat van Baybasin en Adele van der Plas, het andere dat van de familie Poot en Micha Kat. Het kamp-Baybasin heeft nu een eigen ‘journalist’ naar voren weten te schuiven: Wim van de Pol van Crimesite, een proxy-site van Peter R. de Vries. Pogingen om beide kampen op een lijn te krijgen zijn reeds jaren geleden gestrand toen Baybasin opeens brak met Micha. Hoewel beide kampen het eens zijn over de figuur Joris Demmink en zijn misdaden, is er een belangrijk en cruciaal verschil:

Het Adele-kamp zegt: Demmink is fout en een crimineel, maar de rest van het systeem deugt en we hebben vertrouwen in de rechterlijke macht. De familie Poot daarentegen stelt dat de hele Nederlandse rechtstaat een grote fake is, een corrupte bende, en dat de oorzaak daarvan ligt bij Joris Demmink. Nogal een verschil van opvatting, zou ik zeggen. Wim van de Pol heeft nu de taak aan damage control te doen en te proberen te redden wat er nog over is van de rechtstaat Nederland. Dat hij hiertoe de hoorn op de haak gooit als hij wordt gevraagd naar de positie van Peter R. de Vries in de zaak-Demmink, ach, een detail…

Print Friendly, PDF & Email
Share