web analytics

Wikipedia wist Demmink, Google deze website

censuur.jpegInternetencyclopedie Wikipedia heeft recent het uitgebreide artikel ‘Affaire Joris Demmink’ verwijderd. Dit nadat eerder het lemma ‘Joris Demmink’ ook reeds was verwijderd. Het thans verwijderde artikel had meer dan 30 referenties naar media als kranten, weekbladen en actualiteitenrubrieken alsmede naar officiele juridische stukken zoals aangiftes. Als reactie is thans in het artikel ‘Joris Demmink’ enige summiere info opgenomen die hem in relatie brengt met kindermisbruik.
Daarnaast is gebleken dat zoekmachine Google alle verwijzingen naar deze website uit de zoekmachine heeft verwijderd. Daaraan ging een email vooraf van de afdeling Google Search Quality die als volgt luidde:

From: Google Search Quality <[email protected]>
Subject: Verwijdering uit de Google-index
To: xxx
Date: Tuesday, February 10, 2009, 12:49 PM

Geachte eigenaar of webmaster van klokkenluideronline.is,

[De email van Google is weggehaald]

De indruk ontstaat dat we hier te maken hebben met een bewuste sabotage-actie vanuit de farmaceutische industrie die een reactie zou kunnen vormen op de felle artikelen over deze branche op deze website. Klokkenluideronline werd reeds eerder geconfronteerd met sabotage door de pillen-producenten.

Print Friendly, PDF & Email
Share