web analytics

Wiki-horror en Klokkenluideronline

HET IS OORLOG! DE INZET: DE FEITEN, DE JUISTE INFO. GEEN MIDDEL WORDT GESCHUWD * DE PARTIJEN: DE MSM TEGEN DE NIEUWE MEDIA

Gisteren in het nieuws: op Wikileaks zijn grote delen van het Dutroux-dossier te lezen. Die staan er al op vanaf april 2009, maar nu is het plots nieuws dankzij alle hysterie die de afgelopen weken rond de website is opgebouwd. De Belgische pedo-lobby kwam direct in het geweer en riep dat deze publicatie ‘illegaal’ is. We zitten hiermee weer midden in de affaire-Demmink daar de banden tussen Dutroux en onze pedofiele Justitie-SG immers door deze website zijn aangetoond. Zwijgen de Nederlandse MSM daarom massaal over de publicatie van de Dutroux-dossiers op Wikileaks -en over de Belgische reactie daarop? Is de ontdekking van de pedo- en martelfiles op Wikileaks de werkelijke reden van de potsierlijke ‘aanval’ van het establishment op Julian Assange waarbij hij werd geconfronteerd met een ‘Vervloesempje’: wie pedofilie aan de kaak stelt, is per definitie zelf een pervert? Hoe dit ook zij, de soap rond Wikileaks is ongekend en zonder precedent en bewijst maar een ding -uw webmaster zei het reeds in 2004 tegen Robbie Muntz-: HET IS OORLOG! EN DE INZET IS DE WAARHEID, DE JUISTE INFORMATIE! Dat in deze oorlog geen middel wordt geschuwd

blijkt wel uit de ongekende en blijkbaar compleet gefabriceerde aanval op de integriteit van Assange. Het verbijsterende hierbij is dat het de MSM blijkbaar niets meer kan schelen cruciale berichtgeving twee dagen later alweer te moeten herroepen: als de discussie maar kan worden verlegd van de inhoud naar de booschapper! Van begrippen als journalistiek en geloofwaardigheid hebben de MSM al lang afstand genomen: het gaat nu louter nog om het bespelen en beinvloeden van de publieke opinie pro-NWO!

Kijkend op Wikileaks viel me direct een stuk op over Icesave, gelekt op 8 februari 2010, vlak voor het referendum waarin 97% van de IJslanders stemde voor het niet terugbetalen van Nederland en Engeland. Het is een explosief stuk waarin wordt beschreven dat de wanhopige IJslanders de Amerikanen smeken om hulp en wordt gesteld DAT IJSLAND IN 2011 FAILLIET GAAT ALS ER NIETS GEBEURT. Geen letter in de MSM. Nog erger: zelfs de uitkomst van het referendum kreeg in de MSM nauwelijks aandacht en werd weggemoffeld of zelfs helemaal weggelaten! En dat terwijl we honderden artikelen hebben gezien waarin Wouter Bos -wellicht onze nieuwe Wellink- het volk ‘garandeert’ dat het geld terugkomt -wat nog steeds niet is gebeurt! Is hier met de beste wil van de wereld nog sprake van journalistiek? Ten overvloede: ook het opzichtige falen van DNB in het Icesave-dossier werd door de MSM weggemoffeld. Uw webmaster heeft het minister De Jager op het Binnenhof zelf nog toegebeten: de baas van Icesave was een crimineel! Wellink had die bank nooit mogen toelaten! maar de minister wilde het niet horen.

Was het de pedo-lobby die achter de belastering van Assange zit of was het het Pentagon? Of is de hele ‘belastering’ zelf een set-up met als doel Wikileaks geloofwaardigheid te verlenen als een alternatieve  NWO-news outlet waarbij Wikileaks wel de waarheid moet spreken omdat de baas immers ‘wordt belasterd door de macht”?  Is de geloofwaardigheid van de MSM inmiddels zo diep gezonken dat ze alleen nog ‘doorkomen’ als ze informatie publiceren van mensen die ze publiekelijk moeten neersabelen als ‘vijanden’ omdat iedereen na de WMD’s en Ab Osterhaus inmiddels wel weet dat alles wat de MSM uit hun eigen keukens opdienen per definitie leugens zijn? Vragen, vragen, maar een ding is duidelijk: de infowar -om met Alex Jones te spreken- wordt harder en harder gestreden!

In het licht van dit alles brengen wij binnenkort een serie opnames van verklaringen van een ‘supergetuige’. We zijn druk bezig al het materiaal te onderzoeken en te checken. Binnen ons team woeden felle discussies over de geloofwaardigheid van deze supergetuige. Met name Wim Dankbaar meent zeker te weten dat uw webmaster zijn journalistieke graf reeds heeft gegraven waarbij hij zelf met enig genoegen de spade ter hand lijkt te hebben willen nemen. We shall see. Sommige zaken brengen we bewust (nog) niet. Voor de betrokkenheid van Friso bij de moord op Marianne Vaatstra is geen direct bewijs. Maar de -gedetailleerde- verklaring is er hetgeen reden zou moeten zijn voor de recherche op dit spoor door te gaan. Voor de krankzinnigheid van Friso bestaat bovendien ondersteunend bewijs. Idem wat betreft de omkoping van de president van het Hof te Arnhem: als iemand uit de juridische wereld zulks verklaard, is dat per definitie nieuws en serieus te nemen! De zaak-Jan Koers is dermate extreem en bizar, dat hier niets onmogelijk is en opnieuw: het wordt verklaard door een insider uit de juridische wereld en niet ontkend door Koers’ advocaat [Demmink heeft ook nooit iets ontkend]! Zouden de stukken van onze super-getuig Wikileaks hebben gehaald? Een interessante maar ook overbodige vraag want Wikileaks wordt immers door de MSM toch totaal genegeerd zoals blijkt uit het voorbeeld van Icesave! Tenzij de powers that be hun voordeel kunnen doen met het hypen van Wikileaks zoals het geval lijkt met de ‘onthullingen’ over Afghanistan waarbij het voordeel lijkt te zijn geweest dat er one way or another slecht nieuws naar buiten moest worden gebracht omdat de aanhoudende oorlogspropaganda van de MSM inmiddels contraproductief aan het worden was. Tenslotte: onze onderzoekingen ondersteunen de stelling dat de broers Van Korlaar criminelen zijn. Zelfs is inmiddels vastgesteld dat zij een helikopter hebben laten circelen boven de woning van een van de mensen van ons team (bevestigd door MIVD). Dit sluit aan bij de prive-detective Leen de Koter die op ons af is gestuurd door Justitie waarmee (politie, OM, Orde van Advocaten) de broers-Korlaar uiteraard nauw samenwerken zoals ook blijkt uit een nogal onluisterend gesprek dat we hadden met een van de gebroeders….

DE INFOWAR GAAT VOORT! STEUN ONS EN MAAK GELD OVER OP ONZE BANKREKENING!

Print Friendly, PDF & Email
Share