web analytics

Wie werd er gisteravond ontmaskerd?

masker.jpg“De grote ontmaskering van Wilders”, zo wordt het sensationele kamerdebat van gisteren over de Fitna-film van Wilders vandaag door de (mainstream)-media aan ons gepresenteerd. Deze ‘ontmaskering’ zou dan slaan op het ‘feit’ dat Wilders ‘door de mand is gevallen’ toen hij geen andere kaart meer kon uitspelen dat het complete kabinet te beschuldigen van list en bedrog omdat er ‘bewijzen’ boven tafel kwamen dat hij wel degelijk van plan was geweest (delen van) de koran voor de camera te verbranden. Het kabinet had deze ‘bewijzen’ in de vorm van verslagen van geheime gesprekken nodig ter rechtvaardiging van de onheilsprofetieen van Balkenende over wat er allemaal zou gaan gebeuren. Wilders beschuldigde het kabinet in een vlammend betoog de facto van het falsificeren van deze stukken ter gelegenheid van de debat van gisteren. De vraag is nu: wie is er als leugenaar ontmaskerd, Wilders of het kabinet? De Hilversumse hotemetoten riepen natuurlijk allemaal: Wilders! met als belangrijkste argument dat er vier mensen bij die gesprekken waren die zeggen dat het kabinet gelijk heeft terwijl…

Wilders alleen staat. Een drogreden, want die vier spreken met een mond. Er zijn vier belangrijke aanwijzingen dat het kabinet heeft gelogen:

1. De verslagen van de gesprekken die in november 2007 plaatsgevonden zouden hebben bevatten een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van Fitna. Zoals Wilders in het debat aangaf was die wetenschap toen nog niet voorhanden omdat er toen nog helemaal geen film was. Ergo: de stukken zijn voor het debat gefabriceerd en geantedateerd.

2. Als deze stukken authentiek zouden zijn, is het ondenkbaar dat het kabinet deze informatie tegen de borst hield in de weken voorafgaand aan de vertoning van Fitna. Het sterkste argument om de film te verbieden was dan namelijk voorhanden geweest: Wilders heeft zelf gezegd dat hij de Koran gaat verbranden!

3. Nergens is de gespreksverslagen wordt Wilders geciteerd of worden uitspraken van Wilders genoemd of omschreven, een sterke aanwijzing voor het fake-karakter van de stukken. De vervalsers hebben hier gezondigd tegen een basisregel uit de fraudeleer: als je vervalst, vervals dan goed en volledig.

4.  Het past totaal niet bij de lijn die Wilders in deze kwestie heeft gevolgd dat hij reeds in een zo vroeg stadium gedetailleerd zou hebben ‘overlegd’ met het kabinet en zelfs met de ’terrorisme-coordinator’ over zijn film.

Print Friendly, PDF & Email
Share