web analytics

Wie betaalt de advocate van ex-GPD’ers?

inezweski.jpgEen inzender op deze site kwam met een enorme eye-opener die een antwoord kan geven op de vraag: in hoeverre handelden Hans van Soest en Sylvia Marmelstein uit ‘eigen enthousiasme’ bij het spieden in de computers van hun ex-werkgever GPD zoals ze verklaarden in het pathetische en inmiddels beroemde AD-artikel? Of speelden ze wellicht spionnetje in opdracht van hun superieuren en misschien wel van minister Donner zelf? Het antwoord op deze vragen ligt besloten in het antwoord op de vraag: wie betaalt de advocate van de twee, Inez Weski (zie foto) van Weski Heinrici Advocaten in Rotterdam, toch niet de goedkoopste van Nederland. Als het ministerie voor de kosten opdraait, ligt de conclusie voor de hand dat de twee ook handelden in opdracht van het ministerie en dus staatsrechterlijk in directe opdracht van de minister. Het zou tenslotte onverkoopbaar zijn als hun werkgever de twee aanzet tot een delict en als ze dan tegen de lamp lopen zegt: doei, zoek het lekker zelf maar uit. Maar als de twee op eigen initiatief hebben gehandeld -zoals ze min of meer aangaven in het AD-stuk, al zeiden ze daar ook dat ze handelden in opdracht van hun superieur Bart van Leeuwen- geldt dus de redenering: ze hebben hun werkgever in diskrediet gebracht en moeten zelf dan ook maar op de (financiele) blaren zitten. Laten we het eens vragen aan Inez Weski zelf, toch niet op haar mondje gevallen, ze was niet…

… van de radio weg te slaan om de zaak namens haar clienten te bagatelliseren. Zelfs zei ze op een gegeven moment dat alle ministeries meekijken in alle computers van alle media in Nederland, zoiets! Niets raars dus, allemaal business as usual wat Van Soest en Marmelstein deden! Maar nog voor ik mijn vraag kan formuleren meldt haar secretaresse na enge ruggespraak dat er ‘een mediastop’ in deze zaak is afgekondigd. Ik denk dat het ministerie haar betaalt. WOB-je?

Print Friendly, PDF & Email
Share