web analytics

Westenberg vraagt contra-enquete aan

RECHTER WESTENBERG KOMT MET EIGEN GETUIGEN NAAR RECHTBANK

Een bizarre nieuwe ontwikkeling in de zaak-Westenberg. De vice-president van de Haagse rechtbank heeft aangekondigd eigen getuigen te zullen produceren in een zogeheten ‘contra-enquete’ die zouden moeten aantonen dat hij geen advocaten intimideert via de telefoon. Deze ontwikkeling is bizar omdat Westenberg in de bijna drie jaar dat deze zaak nu loopt geen enkel ontlastend stuk van betekenis heeft weten te produceren en zelfs zijn toevlucht heeft moeten nemen tot meineed om de schijn van onkreukbaarheid overeind te houden. En nu zouden er opeens mensen bestaan die onder ede kunnen verklaren dat deze rechter niets fout heeft gedaan? Deze verhoren, alweer het derde getuigenverhoor in deze absurde en hysterische rechtsgang, staan gepland voor 16 februari 2007. Wanneer wordt deze zaak waarin de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht als geheel op het spel staat nu eindelijk eens wat breder over het voetlicht gebracht?

Wie gaat Westenberg oproepen? Zijn secretaresse uit 1994 toen hij het gewraakte telefoongesprek voerde met advocaat Hugo Smit? Zijn vrouw? Het management van alle bedrijven waar hij ooit commissaris is geweest? Steven Verspijck Mijnssen met wiens vrouw hij er in Haarlem vandoor is gegaan hetgeen tot zo’n crisis leidde op de rechtbank dat beiden moesten worden overgeplaatst? In het dossier zitten enkele stukken van advocaten die tegenover Smit stonden in de betreffende procedure (onder deze advocaten bevindt zich de high-profile partner van De Brauw Blackstone westbroek Kees Peijster) die op schrift verklaren dat ze denken dat Westenberg niet met Smit heeft gebeld, of daar althans geen kennis van hebben. Het zijn zeer zwakke bewijsmiddelen en het is nauwelijks voorstelbaar dat topadvocaten als Kees Peijster naar de rechtbank komen om onder ede te verklaren dat ‘voor zover zij daar kennis van hebben’ er niet is gebeld. Dat staat dan tegenover verklaringen onder ede van Smit en zijn secretaresse waarin tot in detail wordt beschreven hoe het telefoongesprek heeft plaatsgevonden! Bovendien bewijzen de brieven van Smit en zijn procureur uit 1994 die in het dossier zitten dat het telefoongesprek wel degelijk heeft plaatsgevonden. Deze brieven staan ook op deze site.
Uit deze nieuwe procedurele actie van Westenberg blijkt in elk geval dat hij enorm in het defensief is gedrongen. Het moet voor hem vreselijk zijn advocaten als Peijster te bewerken om voor hem te komen getuigen in een zaak waar ze in feite niets vanaf weten. Bovendien gaat hij er blijkbaar niet vanuit dat zijn ‘vrinden uit de rechterlijke macht’ hem zonder meer zullen laten winnen. Wordt vervolgd!

Print Friendly, PDF & Email
Share