web analytics

Westenberg in Utrecht voor de rechter?

westenbergDe corrupte en meinedige rechter Hans Westenberg (bezoek de steeds geupdate Westenberg-website!) zal worden vervolgd door het parket te Utrecht en aldaar ook voor de rechter worden gebracht wegens meineed. Daar mogen we althans vanuit gaan. Zes jaar brommen voor de corrupte pseudo-magistraat en misschien nog wel meer, want een voormalig vice-president van de Haagse rechtbank die meineed pleegt, dat is natuurlijk wel even wat anders dan Jan met de Pet… Deze week maakte de Hoge Raad in een heus persbericht bekend dat de keuze is gevallen op Utrecht omdat men wilde vermijden dat Westenberg zou worden berecht door zijn eigen rechtbank. Maar menen we nou serieus dat het OM in Utrecht en de rechtbank aldaar in staat zullen zijn Hans Westenberg te vervolgen en te berechten? Hierover doen we thans geen uitspraak. We constateren slechts dat de complete MSM de zaak blijven doodzwijgen zelfs nadat de zoon van de aangever, Peter Poot van Chipshol, de aangifte heeft mogen toelichten op Radio 1.  Waar de MSM eveneens in alle toonaarden over zwegen was de beantwoording, ook deze week, van de kamervragen die over de zaak-Westenberg zijn gesteld aan de minister. Hierbij valt direct op dat zowel de indieners van de vragen als de minister als bange en laffe hyena’s om de kern van de zaak heen draaien: corruptie binnen de rechterlijke macht!

westenberg3Met steun van de zwijgende MSM kan de politiek de illusie van de onkreukbare rechterlijke macht blijven koesteren en kan het ‘probleem-Westenberg’ worden ‘opgelost’ door het aankondigen van ‘nieuw beleid’ inzake ‘oprotpremies’ voor rechters (alsof zulks schering en inslag is!) en ‘nieuwe richtlijnen’ voor het financieren van procedures door de Raad voor de Rechtspraak. De werkelijke waarheidsvinding naar de kern van het probleem -wat is er precies gebeurd in de Chipshol-procedures die werden gemanipuleerd door rechter Westenberg?- blijft intussen gewoon gefrustreerd worden omdat Chipshol nog altijd geen getuigen onder ede mag horen over deze kwesties en over de absurde ‘rechterswisseling’ in Haarlem waardoor de onderneming werd geconfronteerd met een ‘nieuwe Westenberg’ in de figuur van voorzitter Ruitinga.  De hoofdofficier van het parket te Utrecht heeft Fred Westerbeke. Westenberg wordt dus vervolgd door Westerbeke. Een voorteken, dat zeker. Maar waarvan?

Print Friendly, PDF & Email
Share