web analytics

Westenberg in hoger beroep tegen Kat en Smit

HAAGSE VICE-PRESIDENT GEEFT DE STRIJD NIET OP

Hans Westenberg, top-rechter en vice-president van de Haagse rechtbank, heeft deze week aangekondigd hoger beroep te zullen instellen tegen het voor hem vernietigende vonnis van de Rotterdamse rechtbank in de zaak die hij heeft aangespannen tegen journalist Micha Kat. Echter, hij kondigt bij monde van zijn advocaat aan de dagvaarding pas te zullen uitbrengen op 14 december 2007.

Dit heeft te maken met de nog lopende zaak van Westenberg tegen advocaat Hugo Smit die de gewraakte uitlatingen deed in het boek van Kat. Medio mei is er te Rotterdam een getuigenverhoor gepland waar zal moeten blijken dat Westenberg inderdaad zoals Smit beweerde buiten zitting met advocaten belt. Uit de reeds geproduceerde stukken blijkt ook dat Westenberg advocaten intimideert op een wijze die nog het meest doet denken aan de beroemde beelden van de Nazi-rechters in het Derde Rijk. “Ich sage: Sie sind ein Schwein!” hoor je rechters daarop roepen naar justitiabelen. “Was sind Sie?” Dat dit nauwelijks overdreven is, blijkt uit produkties die in eerste aanleg in het geding zijn gebracht. Op het getuigenverhoor zullen waarschijnlijk mensen onder ede worden gehoord als Bert van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, en Numan, lid van de Hoge Raad. Zij allen waren, zo blijkt uit stukken, op de hoogte van de praktijken van Westenberg.
Uit de brief van de advocaat van Westenberg aan de advocaat van Kat blijkt dat Westenberg zijn beslissing om het appel tegen Kat door te zetten zal laten afhangen van de uitkomst van zijn zaak tegen Smit. Als hij die zaak ook verliest, gaat hij dus ‘in de volle breedte’ in hoger beroep tegen zowel Smit als Kat. Vandaar die late datum van december 2007. Hij gaat in appel ’ter bewaring van rechten’ zo schijft zijn advocaat. De genoemde getuigenverhoren beloven ook hierom nu buitengemeen spannend te worden. Wordt vervolgd.

BESTEL NU HET BOEK TOPADVOCATUUR VAN MICHA KAT. MAAR LET OP: HET EMAILADRES IS VERANDERD EN IS NU [email protected]

Print Friendly, PDF & Email
Share