web analytics

Westenberg-horror ridiculiseert rechterlijke macht

westenbergCorrupte rechter geeft les aan advocaten over ‘burgerlijk procesrecht’ * Landelijk deken van de Orde van Advocaten zit met corrupte en criminele (meineed!) rechter in schimmige zakkenvullers-club * Raad voor de Rechtspraak weigert maatregelen te nemen tegen corrupte rechter *

Het is inmiddels weer een maand geleden dat uw webmaster het hoger beroep won van Hans Westenberg, de corrupte en criminele vice-president van de Haagse rechtbank. Nou, zijn nederlaag heeft Westenberg geen windeieren gelegd! Geheel in lijn met de ‘Demmink-justitie’ in Nederland waarbij corrupt en crimineel gedrag van magistraten wordt beloond en moreel en ethisch hoogstaand gedrag genadeloos wordt afgestraft, sluiten de rijen van het establishment zich naadloos rondom Hans Westenberg die niet alleen meineed pleegde en op en buiten zittingen advocaten intimideerde, maar ook een corrupte zakkenvuller is bij wie uitspraken ’te koop zijn’  als tomaten bij een marktkoopman! Lees alles op de speciale Westenberg-website!  Wat is er gebeurd in de zaak-Westenberg na de glorieuze overwinning van uw webmaster? Wat staat er nog te gebeuren? Wat is in Nederland het lot van een rechter die door nota bene zijn eigen vakbroeders is ontmaskerd als een corrupte en criminele schande voor de Nederlandse rechtspraktijk? Nou, beste lezers: dat trieste ‘lot’ kunt u hieronder vernemen en dat weet u direct hoe de vlag binnen de Nederlandse magistratuur anno 2009 bij hangt!

*Rechter Hans Westenberg geeft vanaf oktober 2009 een cursus aan advocaten onder de titel: Praktijkcursus Procederen. De jonge confreres zullen door de liegende, bellende, corrupte en criminele magistraat bij de hand worden genomen en worden onderwezen in zaken als ‘het verbeteren van uw meineedige communicatieve vaardigheden’, ‘het opstellen van gefalsificeerde processtukken’ en -als klap op de vuurpijl- ‘het intimiderend optreden ter rechtzitting’.

loorbach*Rechter Hans Westenberg blijkt samen met de nieuwe landelijk deken van de Orde van Advocaten, Jan Loorbach, in de Raad van Advies te zitten van Sirus Procesfinanciering. Dit is een club die kansrijke claimzaken voor claimanten voorfinanciert in ruil voor een vette slice of the cake als er wordt gewonnen en uitgekeerd. Westenberg is bij deze club gehaald om rechtszaken die door Sirus zijn voorgefinancierd pro-Sirus te beinvloeden. De komende landelijk deken van de Orde van Advocaten werkt mee aan deze Berlusconi-praktijken. Hiermee is ook direct de mogelijkheid uitgesloten dat Westenberg enig tegenspel kan verwachten vanuit de advocatuur, ook nadat hij reeksen advocaten heeft geschoffeerd en geintimideerd en het werk de facto onmogelijk heeft gemaakt. Je zou zeggen: de Orde van Advocaten moet hier ingrijpen, deze man onschadelijk maken, maar helaas: te laat! De nieuwe baas van de Orde is reeds kalltgestellt door Westenberg wegens deze gedeeelde belangenverstrengeling! Zo gaat dat in Nederland!

*De Raad voor de Rechtspraak, ondermeer verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen de rechterlijke macht en de instantie die de hele kansloze procedure tegen uw webmaster voor Westenberg betaalde –meer dan twee ton belastinggeld om een criminele rechter de kans te bieden zich vrij te spelen!- blijft Westenberg dekken en neemt de ridicule positie in dat de zaak ook na het arrest van het Hof nog altijd ‘onder de rechter is’. Hierbij verwijzen zij naar de theoretische mogelijkheid die Westenberg nog is geboden om begin augustus nieuw, voor hem ontlastend bewijs te produceren. Dat hem dit lukt is uitgesloten, want na meer dan vijf jaar procederen in deze zaak is elke zandkorrel al lang tien keer binnenste buiten gekeerd!  Onderstaande mail mocht uw webmaster ecent ontvangen van de Raad:

Geachte heer Kat,

In ons telefoongesprek van dinsdag 7 juli jl. vroeg u waarom de Raad voor de rechtspraak geen maatregelen neemt tegen de heer Westenberg, vice-president bij de rechtbank Den Haag. U refereerde daarbij aan de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Gravenhage van 26 juni jl. In dit kader vroeg u ook om een gesprek met de heer Van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Wij merken op dat de beslissing van het hof nog niet onherroepelijk is, en bovenal heeft de Raad voor de rechtspraak geen tuchtrechtelijke bevoegdheid. Aangezien uw vraag raakt aan een terrein waarvoor de Raad geen bevoegdheid heeft, zien wij op dit moment geen aanleiding voor een afspraak met de heer Van den Emster. Echter, als u andere vragen heeft, willen wij deze graag beantwoorden. Onze juridisch medewerkers zijn daarvoor de aangewezen personen.

Voor vragen kunt u met een van onze juridisch medewerkers contact opnemen via 070 361 98 10.

Met vriendelijke groeten,
Marlies Staphorsius Communicatieadviseur

Een keurige email, daar niet van, maar concrete maatregelen om ons land te verlossen van een criminele rechter hoeven we van deze Raad niet te verwachten! En dat het argument dat ze ‘geen tuchtrechtelijke bevoegdheid’ hebben! Alsof dat ze vleugellam zou maken! En dan: ze hebben blijkbaar wel een ‘financierende bevoegdheid’ om magistraten in staat te stellen argeloze journalisten en advocaten kapot te maken!

corruptie*Deze email mochten wij recent ontvangen van een Westenberg-slachoffer. De zaak was ons al bekend en is ook ‘meegenomen’ in het artikel De Liegende Rechter van Stan de Jong in de Revu, maar het geeft een fraai beeld van de praktijken van Hans Westenberg. De mail is gericht aan Jan Poot, de oprichter van Chipshol, een van de partijen die door Westenberg zijn benadeeld:

Zeer geachte heer Poot,

Met belangstelling las ik uw advertentie in De Telegraaf over de liegende rechter. Graag ontvang ik uw boek, indien mogelijk, waarin uw bevindingen over Westenberg voorkomen. Ook ik heb met deze Westenberg te maken gehad. Als bestuursvoorzitter van een stichting heb ik destijds geprocedeerd tegen een onrechtmatige perspublicatie. Het leidde o.a. tot een getuigenverhoor, waarbij Westenberg het toe liet dat getuigen werden gesouffleerd in de rechtszaal.

Mijn tegenpartij, de freelance journalist van Het Vrije Volk, Rien Robijns, was goed bevriend met Westenberg en deed voor zijn B.V. ook verscheidene werkzaamheden. Hij is ook met Robijns bij een lunch gezien in het Promenade hotel in Den Haag. Daar ben ik pas veel later achter gekomen. U begrijpt het al: de procedure verloor ik met vlag en wimpel. In hoger beroep heeft het Hof destijds het vonnis van Westenberg klakkeloos overgenomen.

Ook heeft Westenberg overwegingen in zijn vonnis opgenomen, die aantoonbaar strijdig waren met de waarheid. Zijn zakelijke relatie moest, hoe dan ook, de zaak winnen. Deze hele gang van zaken had niets meer met recht te maken. Westenberg is door en door corrupt. Het is onbegrijpelijk dat deze man, die een grote blamage is voor de Nederlandse rechtsstaat, als vice-president van de rechtbank Den Haag, de handen boven zijn hoofd worden gehouden.

Graag zou ik Westenberg – juridisch -  willen aanpakken, maar daarvoor ontbreken mij de middelen. Wel ik ik indertijd meegewerkt aan het artikel in Nieuw Revu. Ook ik zou een boek over deze achterbakse en malafide rechter kunnen schrijven.

Hopende dat u met deze advertentie de ogen heeft geopend van veel lezers.

Met vriendelijke groet,

A. P. Bom

Print Friendly, PDF & Email
Share