web analytics

WELLINK IN CRIMINEEL NETWERK

wellinkBronnen: Wouter Bos bereidt zich voor Nout Wellink op te volgen bij DNB * “Wouter Bos verlaat zinkend PvdA-schip”

Nout Wellink maakt deel uit van een internationaal crimineel netwerk dat via een vorm van controlled demolition willens en wetens aanstuurt op de complete vernietiging van het huidige financiele systeem. Precies dus zoals reeds werd gesteld in de Nout en Wout-video die thans school maakt op internet. Dat de Trilateral Commission hierbij een sleutelrol speelt is zeer aannemelijk, met name omdat er een complete media-blackout lijkt te zijn afgekondigd over dit orgaan. Deze verbijsterende conclusie kan thans worden getrokken uit de criminal investigation die in Luxemburg in gang is gezet tegen het IJslandse banken-kartel. The searches signal increasing international co-operation with Icelandic prosecutors as they investigate what role criminal wrongdoing may have played in the collapse of the country’s banking sector aldus de Financial Times. Dat Wellink dit criminele netwerk heeft gefaciliteerd bleek reeds eerder uit zijn weigering IceSave de toegang tot ons land te ontzeggen ondanks het feit dat deze roofbank werd geleid door een crimineel waardoor de bank reeds op grond van de zogeheten ‘integriteitstoets’ had moeten worden geweigerd.  Thans wordt dus ook internationaal erkend dat de IJslandse grootbanken een criminele organisatie vormden. Met andere woorden:

de conclusie dat Nout Wellink willens en wetens heeft samengewerkt met het criminele IJslandse banken-kartel lijkt voor de hand te liggen. Is dat er de reden van dat de berichten over de Franse ‘weigering’ van IceSave die vorige week doorkwamen per direct weer dienden te worden ‘geneutraliseerd‘ omdat het bedrog van Nout Wellink anders min of meer vast zou komen te staan? Luister hier [midden in het geluidsfragment] naar de analyse van Max Keiser over de IJslandse situatie.

Intussen, zo melden bronnen uit de bankenwereld, is het zeker dat Wellink zijn biezen op korte termijn zal pakken. Zijn opvolger zou reeds klaarstaan: Wouter Bos. Het lijkt wel een kopie van de situatie in de VS waar ook sprake is van een macaber ineenschuiven van politiek en banken. “Bos heeft genoeg van de PvdA” aldus de bron. “Hij krijgt de zaak daar niet aan de gang en bereidt een exit voor. Hij heeft zijn zinnen gezet op de troon van Nout.” Zou Wouter dan ook eindelijk lid mogen worden van de Trilateral Commission en van Bilderberg?

Print Friendly, PDF & Email
Share