web analytics

‘Welingelichte kringen’ in de bres voor Demmink

steenhuis.jpgWebsite van oude ‘grachtengordelianen’ en MSM-epigonen neemt het op voor kinderverkrachter op Justitie 

Op zijn website klokkenluideronline.is gaat de jacht van Micha Kat op topambtenaar Joris Demmink onverminderd voort aldus het begin van een artikel van Henk Steenhuis, voormalig grachtengo hoofdredacteur van HP/de Tijd op zijn nieuwe plagiaat-website Welingelichtekringen.nl. Steenhuis verder: Kat (pamflettist? journalist? activist?) weet (ook) in deze kwestie van geen ophouden. Inmiddels is de zaak-Demmink een running gag op zijn site en onder de kop ‘JDTV’ verschijnen regelmatig gefilmde reportages over ‘de jacht op Joris.‘ Steenhuis, nog veer verder: De laatste geflimde aflevering op de site slaat alles. Kat wacht Demmink bij zijn huis op (straat en huisnummer in Den Haag worden openlijk vertoond) en springt hem op zijn huid als de topambtenaar nietsvermoedend de deur uitkomt om op de achterbank van zijn dienstauto plaats te nemen. Demmink ondergaat een spervuur van vragen en verstopt zich ijlings achter een opengeslagen krant. Steenhuis krijgt de smaak dan pas goed te pakken: Vervolgens staat Kat met een megafoon onder het raam van het kantoor van Demmink te brullen, een megafoon van bijzonder goede kwaliteit, zodat alle medewerkers van het ministerie nog eens kunnen horen wat er aan hun hoogste baas schort. Het item wordt afgesloten met het plakken van een sticker van Demmink op zijn eigen huisdeur waarop staat: YES WE CAN – JORIS D VOOR DE RECHTER.  Intussen zingt een rapband de meest schunnige teksten over Demmink.

Tenslotte uit Steenhuis een diepe wens vanuit de grond van zijn grachtengordel-hart: Het moet onwaarschijnlijk worden geacht dat Demmink naar aanleiding van deze video geen aanklacht wegens smaad en laster indient. Wel met gevolg dat de hele – voor hem zeer blamerende – kwestie weer in de volle aandacht komt. Uw webmaster vraagt zich in gemoede af: hoe is het mogelijk dat Henk Steenhuis er de voorkeur aan geeft een collega af te branden boven het mede aan de kaak stellen van de meest weerzinwekkende vormen van machtsmisbruik door de hoogste man Justitie? Hoe is het mogelijk dat hij zich niet op de hoogte wenst te stellen van de feiten, maar ‘vanuit de heup’ gaat lopen schieten op een journalist die hij persoonlijk ook nog kent en die onder zijn leiding meerdere -zeer geruchtmakende- artikelen heeft geschreven in HP/de Tijd? Hoe is het mogelijk dat Steenhuis als journalist de angst uitspreekt dat de ‘kwestie weer in de volle aandacht komt’? Maar het wordt allemaal nog veel erger met die ‘welingelichte kringen!’ Want een van de -voormalige- journalisten achter deze website is Thieu Vaessen, jazeker, de man die in zijn bloeiperiode de serie artikelen schreef over Edwin de Roy van Zuijdewijn. Nog enige maanden geleden zat uw webmaster met Thieu in de kroeg over het vak te praten. Na de opmerkelijke pedo-apologie van Henk Steenhuis stuurde hij Thieu en mailtje:

hpdetijdedwin.jpgJammer dat Henk zich zo laat gaan in zijn bijdrage ‘Stalk TV’.
Blijkbaar vind hij het belangrijker een collega-journalist af te zeiken dan zich op de hoogte te stellen van de feiten in deze weerzinwekkende zaak en mee te helpen een einde te maken aan kindermisbruik door topmensen van Justitie.
Kun jij geen ‘rectificatie’-achtig stuk schrijven over de zaak-Demmink, gewoon eerlijk op basis van al het bewijs een oordeel geven over hoe jij dat alles weegt?
groet,
Micha

Google gewoon “joris demmink’ en ook op YouTube. En lees het feitenoverzicht op mijn site met onderliggende linken.

Geen antwoord natuurlijk. Wat de gang van zaken helemaal bizar maakt, is dat nog in februari in hetzelfde HP/de Tijd als waar de groep ‘welingelichte kringers’ vandaan komt, een uitgebreid en pagina-lang artikel over de zaak-Demmink stond van de hand van journalist Bas Paternotte. Heeft Henk Steenhuis blijkbaar niet gelezen. Maar de grote vraag die uw webmaster maar niet wil loslaten is: waarom? Waarom moet zo’n Henk Steenhuis met zijn groepje ‘opkomen’ voor Joris Demmink? Waarom willen ze mij neerhalen, zelfs in weerwil van een container aan feiten en bewijs waardoor ze zichzelf als journalisten ook nog een diskwalificeren? Vinden ze het belangrijker op te komen voor Demmink dan zelf de basale regels van de journalistiek toe te passen? Ook nog mensen die uw webmaster persoonlijk kent, met wie hij vaak intensief heeft samengewerkt -ook met Thieu Vaessen die een prima stuk schreef over de zaak-Westenberg- en die dus zouden moeten weten dat uw webmaster nimmer maar iets roept zonder onderbouwing? Mensen ook zie zouden moeten weten dat uw webmaster alle processen die tegen hem worden aangespannen om wat hij schrijft wint, zelfs tegen formidabele tegenstanders als NRC Handelsblad en Hans Westenberg, de vice-president van de Haagse rechtbank? What’s going on?

Inmiddels moet uw webmaster constateren dat zijn acties tegen Joris Demmink door geen enkel ander medium in Nederland worden gesteund.  De’grote’ MSM-media negeren de affaire totaal. Elsevier was er reeds in 2007 als de kippen bij een lans te breken voor de kinderverkrachter op Justitie. Op websites als Sargasso en Retecool wordt uw webmaster als een halve crimineel weggezet. Zelfs de huidige hoofdredacteur van HP/de Tijd, dezelfde man dus die in februari een stuk publiceerde over de affaire-Demmink, stelt zijn lezers thans de vraag: Is Micha Kat een gek? En nogmaals: al deze media weigeren de feiten tot zich te nemen, precies zoals de rechters en rechercheurs die de aangiftes tegen Demmink steeds ongeopend in de prullenbak kieperen. Zeer beangstigend. Het doet uw webmaster denken aan de Tweede Wereldoorlog toen ook de gehele ‘bovengrondse pers’ opeens niet meer wilde kijken naar de feiten –Joden uit hun huizen gesleurd? Wat zegt u me nou? Nee hoor, niets van gezien, niemand heeft het er ook over dus...- en louter nog staatspropaganda wenste te bedrijven. De tijd is rijp voor een nieuwe ‘ondergrondse pers’. Die is er in feite al. Henk Steenhuis is bijgevolg niet beter dan de eerste de beste Nazi. En dat ‘welingelichte kringen’… nou ja, ik begrijp het alleen werkelijk niet van Thieu Vaessen. Maar wat doet een man in zulk een tijd? Hij kust zijn vrouw, hij kust zijn kind, en strijdt de ijdele strijd. 

Print Friendly, PDF & Email
Share