web analytics

Weigert de Persprijs Jacques van Veen inzendingen?

PERSPRIJS JAQUES VAN VEEN NIET GEDIEND VAN KRITISCHE STUKKEN

Date: Wed, 23 May 2007 23:57:29 -0700 (PDT)
From: “micha kat” View Contact Details View Contact Details Add Mobile Alert
Subject: inzending Persprijs
To: [email protected]

Geachte heer Van de Pol,

Hierbij een inzending voor de Persprijs Jacques van Veen 2007. Het gaat om een verhaal van Stan de Jong in Nieuwe Revu van januari 2007. In mijn ogen is het een bijzonder en zelfs uniek verhaal dat licht werpt op een aspect van de rechtspleging waar we maar zelden iets over mogen lezen: partijdigheid en/of corruptie binnen de rechterlijke macht.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Note: forwarded message attached.

Hierna kreeg de secretaris van de Persprijs Jacques van Veen de volgende emails:

Date: Tue, 29 May 2007 01:03:07 -0700 (PDT)
From: “micha kat” View Contact Details View Contact Details Add Mobile Alert
Subject: gaarne bevestiging inzending
To: [email protected]

Geachte heer van de Pol,

Kunt u de ontvangst van mijn voordracht van 23 mei jl. voor de Persprijs Jacques van Veen bevestigen?

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Date: Tue, 29 May 2007 01:14:02 -0700 (PDT)
From: “micha kat” View Contact Details View Contact Details Add Mobile Alert
Subject: voordracht Persprijs
To: “Persprijs Jacques van Veen”

Geachte heer van de Pol,

Ik wil gaarne de website www.klokkenluideronline.is voordragen voor de persprijs Jacques van Veen.

Deze website bestaat vanaf 2003 en heeft aparte afdelingen voor rechterlijke macht en advocatuur waarop tal van onthullende nieuwsberichten zijn verschenen. Het gaat om meer dan 100 artikelen van diverse auteurs. De website richt zich met name op het falen van het OM en belangenverstrengelingen in de rechterlijke macht. Zo wordt de ‘affaire-Westenberg’ uitgebreid gevolgd en beschreven. Het gaat hier om de vice-president van de Haagse rechtbank die journalist M. Kat voor de rechter heeft gesleept en in eerste aanleg verloor. Maar ook tal van andere affaires worden op deze site onthuld en toegelicht zoals de omstreden ‘vrijbrief’ waarmee de drievoudig veroordeelde ex-vleeshandelaar E. de Kroes uit de cel kan blijven.

De site is uitgegroeid tot een begrip in de juridische wereld en ik weet uit zeer goede bron dat de president van de Hoge Raad Davids een trouwe lezer is. Maar ook Bert van Delden die in uw stichtingsbestuur zit is een lezer. Zijn bemoeienissen met de zaak-Westenberg komen trouwens ook uitgebreid ter sprake. De bezoekersaantallen van de site zijn voor een ieder in te zien op www.klokkenluideronline.is/usage. Dan ziet u dat de meeste maanden meer dan 50.000 mensen de site bezoeken en in april zelfs meer dan 80.000.

U zult begrijpen dat de nominatie van een website, iets waarvoor u op uw eigen website de mogelijkheid uitdrukkelijk noemt, niet anders dan via internet kan geschieden. Ik wens de jury veel leesplezier bij het grasduinen in de ruim honderd juridische artikelen op ww.klokkenluideronline.is.

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat
webmaster Klokkenluideronline

PS: Kunt u deze nominatie bevestigen?

Op geen van deze mails werd een antwoord verkregen. Dat hoeft geen verbazing te wekken, want deze ‘prijs’ die geheel wordt betaald door het juridische establishemnt en door PCM zit absoluut niet te wachten op artikelen die het Nederlandse rechtsstelsel dat qua gecorrumpeerdheid inmiddels niet onderdoet voor Kameroen ook maar enigzins in diskrediet kunnen brengen.

De webmaster heeft ook in 2004 enkele inzendingen gedaan. Het ging daarbij op zijn boek Topadvocatuur en om twee artikelen in HP/de Tijd over de president van de Amsterdamse rechtbank Carla Eradus. Beide stukken werden door de jury niet eens genoemd. Op de borrel na de uitreiking van de prijs aan Joost Oranje van NRC Handelsblad sprak uw webmaster met jurylid Reurt Gisolf, de voorganger van Eradus. Hij meldde dat hij de stukken over Eradus niet heeft willen lezen omdat ze ‘buiten het domein van de journalistiek vallen’. Een verbijsterende opmerking van een toch alom gerespecteerd magistraat. Maar er werd ook nog even gesproken met een ander lid van de jury, de bekende advocaat Igno Sutorius. Die hanteerde toch een iets ruimere definitie van journalistiek als Gisolf. Hij had binnen de jury een lans gebroken voor een ‘normale behandeling’ van de inzendingen van uw webmaster maar vond daarvoor geen podium.
Anno 2007 lijkt de jury van de pseudo-prijs een nog nauwere definitie van journalistiek te willen hanteren door de bovengenoemde inzendingen waaronder die van de zeer gerespecteerde journalist Stan de Jong die ondermeer een boek schreef over de Deventer moordzaak niet eens als ontvangen te willen bevestigen. Maar je weet niet wat de toekomst nog gaat brengen. Wellicht bezint de jury 2007 zich nog en volgt een meer lucide koers.

Print Friendly, PDF & Email
Share