web analytics

Weerwoord Frolke in MoMA-affaire

VIKTOR FROLKE BOOS OP ‘ZIJN’ NRC HANDELSBLAD

Alsdus reageert correspondent Viktor Frolke op de beschuldiging van deze website dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze journalistiek ten gunste van ABN Amro:

Het idee dat ik deel zou uitmaken van een pro-ABN Amro complot is waanzin. Ik probeerde in mijn stuk te schetsen hoe Amerikaanse musea, zoals het MoMA, omgaan met hun priv?-financierders. De essentie van mijn stuk was: het is naief te denken dat priv? financierders geen invloed uitoefenen op de gang van zaken bij een museum, het gaat erom genoeg checks & balances te hebben om de zaak in evenwicht te houden. Sommige menen dat het MoMA genoeg checks & balances heeft, anderen niet.
Waar ik boos over ben is dat de krant zo’n hysterische brief plaatst van Christiaan Braun zonder eerst bij mij aan te kloppen. Dat ik emails van een directeur van het MoMA terzijde zou hebben geschoven is niet waar, en dat kan ik aantonen. Ik ben dagenlang met het MoMA in gesprek geweest, ook per telefoon, maar ze gaven me geen antwoord. Ik vind het ongelooflijk dat een man als Braun carte blanche krijgt om als een kind om zich heen te slaan in de krant. Zoiets zou in een goede Amerikaanse krant ondenkbaar zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Share