web analytics

WEER ZAAK VAN MICHA GESABOTEERD

MICHA KAT KRIJGT GEEN TUCHTZAAK TEGEN BAS LE POOLE EN HOUTHOFF BURUMA WEGENS OMKOPING VAN RECHTERS * MAAR KRIJGT WEL GELIJK: NIEUWE REGELS VERBIEDEN ADVOCATENKANTOREN NU RECHTERS OM TE KOPEN * MICHA HEEFT IN NEDERLAND NIETS MEER TE ZOEKEN

BREAKING: ALLES WIJST EROP DAT DE STAAT MICHA WIL PSYCHIATRISEREN * MICHA MAG OP GEEN ENKEL PUNT GELOOFWAARDIGHEID OPBOUWEN * MICHA STAAT OP GEHEIME ZWARTE LIJST VAN JUSTITIE

De tuchtzaak die Micha Kat begin dit jaar aanspande tegen Telegraaf-advocaat Bas le Poole en zijn kantoor wegens het omkopen van rechter Westenberg is van tafel geveegd. Dit nadat er snel nieuwe regelgeving is ingevoerd die een einde moet maken aan de door Micha onthulde misstanden [meer achtergrond], maar die nieuwe regelgeving heeft uiteraard ‘geen enkele relatie’ met de ‘komplotdenker’ Kat. Het is het zoveelste bewijs van een justitiele vedetta tegen Micha die erop is gericht coute que coute te vermijden dat hij enige geloofwaardigheid krijgt omdat dan ook de Demmink-zaak gevaarlijker wordt voor de pedo-autoriteiten. Eerder bleek dat Justitie weigert de computers te updaten over Micha zodat hij op vliegvelden nog steeds te boek staat als crimineel. Thans zijn we in overleg met een advocaat om een KG te voeren tegen de staat met als eis dat de computers worden geupdate zodat ik niet steeds wordt vastgenomen op vliegvelden.

Enige weken geleden zagen we dat de politie in Den Bosch de zaak saboteerde die Justitie zou openen tegen Yehudi Moszkowicz. Er is nog niets vernomen op dit punt nadat een andere advocaat van Micha de hofdofficier Bart Nieuwenhuizen (foto) in Den Bosch heeft aangeschreven met het dringende verzoek een nieuwe afspraak in te plannen. Dan is er nog de bizarre blacklist waar Micha op blijkt te staan, een geheime lijst van ‘staatsgevaarlijke’ personen voor wie geen wetten en grondrechten meer gelden. Deze lijst kreeg recent nog eens extra aandacht toen De Telegraaf berichtte over een ‘idiotenfilter’ waarbij het mogelijk om dezelfde zwarte lijst gaat. Weer een andere advocaat probeert thans van Justitie te weten te komen op welke zwarte lijste Micha staat en op grond waarvan. Dit alles leidt ertoe dat er thans een klimaat is ontstaan in Nederland waarin Micha niet meer kan functioneren daar hij immers elk moment als ‘idioot’ kan worden opgepakt en worden gepsychiatriseerd. Dat Justitie hierop aanstuurt, blijkt ondermeer uit de eerder beschreven sabotage van alle zaken waarin Micha gelijk heeft. Dat erkennen zou het immers onmogelijk maken hem weg te zetten als ‘staatsgevaarlijke idioot’. Eerder probeerden Peter R. de Vries en psychiater Bram Bakker Micha te psychiatriseren.

Print Friendly, PDF & Email
Share