web analytics

Weer klacht bij Raad over misleiding door media

PAUL RUYS NAAR DE RAAD OM ADVERTENTIES VAN CONSUMENTENBOND

Het wordt een rage: wederom is er een lezer naar de Raad voor de Journalistiek gestapt, om zich te beklagen over misleidende berichtgeving door de dagbladen. Ditmaal is het de jurist Paul Ruijs, bekend van zijn bijdrages aan de Gezonde Roker van Theo van Gogh.
Lezer Op de Coul, die eerder probeerde de Raad een uitspraak te ontlokken over selectieve berichtgeving door de Volkskrant, kreeg van de Raad de kous op de kop. Zijn klacht werd niet in behandeling genomen, omdat hij geen ?rechtstreeks belanghebbende? was. Daar laten wij lezers het natuurlijk niet bij zitten. Als wij lezers niet belanghebbend zijn bij correcte berichtgeving door de media, wie dan X@#!&#%$$ w?l? Dus folks, keep them letters to de Raad voor Journalistiek coming! Zo makkelijk komen die @#&%!!$! handlangers van de gevestigde orde niet van ons af! Ze kunnen zich niet eeuwig niet-ontvankelijk blijven verklaren!

Raad voor de Journalistiek
t.a.v. Mw. Mr. D.C. Koene
Johan Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Gouda, 28 december 2005

Geachte mevrouw Koene,

Sinds jaar en dag verschijnt er in alle PCM bladen waaronder de Volkskrant een pagina waarin de lezer getrakteerd wordt op de zegeningen van de Consumentenbond. De pagina met beste koop aanbevelingen van grote merknamen en een bon om lid te worden van de Consumentenbond is opgemaakt in consumentenbondstijl maar omgeven door misleiding.

In de eerste jaren van deze campagne stond boven deze pagina dat die aangeboden werd als ?een service van uw krant en de Consumentenbond?. Een vreemde mededeling omdat het suggereerde dat noodlijdende kranten en de Consumentenbond die financieel nog geen veer van zijn lippen kon blazen, blijkbaar een hele dure campagne bekostigden om de lezer mee te delen dat de wattebolletjes van de Hema of de staafmixer van Philips als beste getest waren. En toegegeven, wie zou die belangrijke informatie willen missen, maar daarop aangesproken bleek de ?service? een gewone advertentie te zijn. Men ? de redactie van de Volkskrant – was gewoon vergeten om er advertentie boven te zetten.
Maar de laatste tijd (Volkskrant (14/12/05 pagina 18) laat men die mededeling weer weg.
De ?service? zal nog wel steeds een advertentie zijn maar dan wel een misleidende.
Van begin af aan betalen namelijk niet de Consumentenbond en de krant maar Panasonic, Sony e.a. grote merken als adverteerders deze dure pagina. De ?onafhankelijke? Consu-mentenbond laat al jarenlang zijn ledenwerfcampagne gewoon betalen door de grote merken die ze tevens ?kritisch? onderzoeken in vergelijkende warentesten. Laatst vernam ik zelfs dat een onderzoeker van de Consumentenbond een digitale camera die als beste uit de test te voorschijn kwam aan een derde te koop aanbood, terwijl die nog in de verpakking zat. Of het waar is zullen we nooit weten want de Consumentenbond beveelt aan, vergelijkt, keurt af en adviseert maar staat geen enkele inzage toe in zijn onderzoekskeuken en de belangen die ze bij bepaalde producenten/dienstverleners hebben. Tot zover de onafhankelijkheid van deze gesloten, wat louche onderzoeksclub (u kunt er desgewenst meer over lezen in mijn boek wij zien u wel in de rechtszaal) die alles en iedereen ongevraagd de les leest. Ook als deelnemer aan de Reclame Code Commissie waar men vooral de advertenties van anderen beoordeeld op hun misleidendheid. Ik ben dan ook niet ge?nteresseerd in het oordeel van deze commissie over deze advertentie.

Mijn belang ligt niet bij een advertentie maar bij de waarborg van een objectieve, onbevangen berichtgeving van mijn krant.
Van kranten c.q. krantenredacties die zelf ook een rechtstreeks belang hebben bij het voort-bestaan van deze lucratieve maar obscure samenwerking tussen het bedrijfsleven en de groot-ste consumentenorganisatie valt geen erg kritische opstelling tegenover de Consumentenbond te verwachten. Immers, het effect van deze profijtelijke advertentiecampagne is alleen ge-waarborgd als het gezag van de Consumentenbond als betrouwbaar onderzoeksinstituut in stand blijft. Daarbij passen geen kritische artikelen over dubbele agenda?s en amateuristische, onbetrouwbare en gekleurde onderzoeksuitkomsten. In toenemende mate weet deze particu-liere organisatie zich dan ook een functie te verwerven bij kwaliteitscontroles e.a. sturings-mechanismen, daarbij niet gehinderd door kritische oprispingen van journalisten. Ik verwijs in dit verband naar zo?n Beter Keizen advertentie van heden in de PCM bladen waarbij de Consumentenbond zich nu ook bemoeit met mijn keuze voor een zorgverzekeraars. Men roept iedereen op om lid te worden en drukt een testoverzicht af van zorgverzekeraars waarbij sommigen natuurlijk als beste uit de bus komen. Maar ook hier kon/wilde de Consumen-tenbond desgevraagd niet meedelen dat zij zelfs de advertentie betalen zodat de (journalistieke) onbeantwoorde vraag resteert: wie dan wel?

Ik ben mij ervan bewust dat er grotere misstanden bestaan in de wereld maar ik veronderstel dat het principi?le aspect van het voorgaande u niet zal ontgaan. Sterker nog, kranten waaronder de Volkskrant benadrukken gevraagd en ongevraagd hun onafhankelijkheid en willen daarbij serieus genomen worden. Feitelijk juist zou zijn als kranten boven deze advertentie/pagina zouden zetten dat die betaald wordt door Panasonic e.a. die er belang bij hebben dat hun product/diensten aangeprezen worden door de onafhankelijke Consumen-tenbond.

Tegen deze achtergrond wil ik eigenlijk wel eens uw oordeel over deze al jarenlang lopende misleidende advertentiecampagne.

Met vriendelijke groet,

P.P.M. Ruijs

Print Friendly, PDF & Email
Share