web analytics

WEER EEN MICHA-ZAAK: NU TEGEN NVJ

NVJ OP RAMKOERS TEGEN MICHA KAT: BELOFTE VAN THOMAS BRUNING GEBROKEN * NVJ WEIGERT MICHA OPNIEUW WEDERHOOR NA ONRECHTMATIG ROYEMENT * VOERT DE NVJ RECHTSTREEKS DE ORDERS UIT VAN JORIS DEMMINK EN SJUUL PARADIJS?

EXTRA: EEN OVERZICHT VAN ALLE MICHA-ZAKEN * 21 NOVEMBER TE AMSTERDAM: DE GROTE MICHA CLAIM-COMPARITIE! BE THERE! STORT EEN BIJDRAGE EN LAAT UW KASSA LATER RINKELEN! * BESTE BELEGGING OOIT: CORRUPTE RECHTERS, EEN GIGA-GROEIMARKT WANT ER KOMEN ER STEEDS MEER!


bruning.jpgEr is een historische clash in de maak tussen Micha Kat en de NVJ. Nadat de journalistenvereniging Micha royeerde omdat hij Bart Mos ‘met de dood zou hebben bedreigd’ waarbij men niet de moeite nam hem te horen -Mos werd wel gehoord!- probeert de NVJ het Micha thans opnieuw onmogelijk te maken zijn kant van het verhaal te vertellen -en zulks zelfs in weerwil van een expliciete belofte van Thomas Bruning! De algemeen secretaris had Micha toegezegd dat hij zijn verhaal mocht komen houden op de Verenigingsraad van november [aan het eind van deze video] maar nu blijkt dat volgens NVJ-advocate Mira Herens opeens niet meer mogelijk. Ook Herens bedient zich hierbij van evidente onwaarheden die eenvoudig te weerleggen zijn. Dan dient de vraag zich aan: waarom gaat de NVJ zo ver de complete eigen geloofwaardigheid te willen opofferen om Micha Kat buiten de poort te houden? Welke belangen spelen hier? In hoeverre is er sprake van collaboratie tussen de NVJ en de groep-Demmink? HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE ACTUELE STAND VAN ZAKEN IN ALLE MICHA-PROCEDURES:

STRAFZAKEN

1. De Vogelenzang-strafzaak (valse bommeldingen, smaad en bedreigingen): na veroordeling in eerste aanleg tot een lange gevangenisstraf loopt de zaak thans in hoger beroep bij het Haagse Hof. Een regiezitting vond reeds plaats en leverde op dat de volgende door Micha aangevraagde getuigen onder ede worden gehoord: Rene Kiers, de bestuursvoorzitter van Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn, Yehudi Moszkowicz en Marjolein Vissers. Tevens is een onderzoek gelast naar de samenspanning tussen het OM en NOS en Elsevier.

2. De graffitti-en Wellink-zaak: na veroordeling in eerste aanleg loopt de zaak thans in hoger beroep bij opnieuw het Haagse Hof. Na regiezitting begon op 14 oktober de inhoudelijke behandeling. Deze is echter stil komen te liggen na wraking van het complete college wegens banden met Joris Demmink.

3. De Bart Mos-zaak: Na veroordeling in eerste aanleg loopt thans te Amsterdam het hoger beroep. Hof heeft gelast dat Mos onder ede moet worden gehoord. Recent kwam aan het licht dat Mos bewijs heeft vervalst.

NOOT: al deze drie stafzaken worden thans door Justitie gesaboteerd om zo tegen te gaan dat Micha kan worden vrijgesproken en ervoor te zorgen dat hij zijn status als ‘meervoudig veroordeelde crimineel’ behoudt. Deze handelswijze van Justitie is uiteraard extreem strafwaardig en onrechtmatig. Een nieuwe Micha-giga-claim lijkt dan ook onvermijdelijk.

4. De Richard Korver-zaak (‘ordeverstoring’ met megafoon voor het kantoor van Richard Korver): behandeling bij de Amsterdamse politierechter aangehouden omdat het OM Micha’s advocaat geen dossier verstrekte.

5. De Moszkowicz-zaak (hierin in Micha aangever): nadat de recherche het Micha in eerste instantie onmogelijk maakte zijn aangifte wegens poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel nader toe te lichten, heeft de hoofdofficier te Den Bosch Micha’s advocaat recent een brief gestuurd waarin hij belooft dat Micha opnieuw zal worden uitgenodigd.

CIVIELE ZAKEN:

6. De Micha-claim: in deze unieke schadeclaim-procedure waarin Micha een miljoen vordert van de staat vindt op 21 november op de Amsterdamse rechtbank een comparitie van partijen plaats. Micha staat ijzersterk.

7. De NVJ-zaak: Een KG kan alleen nog worden afgewend als Micha zijn zaak mag komen bepleiten op de NVJ-Verenigingsraad van november.

8. De pedograaf-zaak: na veroordeling in eerste aanleg dient de zaak thans in Hoger Beroep. Mag Micha De Telegraaf ‘Pedigraaf’ noemen? Daarover gaat deze unieke zaak. Op 22 oktober had het verweer tegen onze grieven van De Telegraaf binnen moeten zijn. Wij gaan in elk geval pleidooi aanvragen. Be there!

Print Friendly, PDF & Email
Share