web analytics

Website organiseert bijeenkomst in Groningen

HET WEB VAN LEUGENS OVER 9-11

door Pamela Hemelrijk
Was de instorting van de Twin Towers op 11 september een “inside job”? Zo nee, hoe is het dan mogelijk dat die 110 verdiepingen net zo snel naar beneden kwamen als een van het dak gegooide baksteen nodig gehad zou hebben om de grond te bereiken, namelijk 10 seconden?
Dat is 11 etages per seconde. Hoeveel tijd hebben elf op elkaar neerploffende betonnen vloeren nodig om elkaar te verpletteren? In elk geval meer dan een seconde, zou men denken. Je kunt niet eens plofplofplofplofplofplofplofplofplofplofplof zèggen in één seconde. Anders gezegd: elke betonnen vloer heeft slechts 0,09 seconde de tijd gehad om het: (a) te begeven, (b) een meter of 3 naar beneden te vallen, en (c) zijn benedenbuurman te laten bezwijken. Zo’n sterk staaltje is alleen mogelijk als er een demolition squad aan te pas is gekomen, oftewel: als een gebouw met explosieven wordt opgeblazen.


Dat zeggen althans de mensen die door de reguliere media konsekwent als complotdenkers worden betiteld. Maar die stroom rijst al meer en meer, vooral op internet. Een ding is zeker: wie al het materiaal dat door deze “complotdenkers” wordt aangedragen als “indianenverhalen” van de hand wijst, kan met geen mogelijkheid meer volhouden dat hijzelf niet in complotten gelooft. Want dan moeten al die amateur videobeelden, en al die gelijkluidende verklaringen van ooggetuigen, brandweerlieden, hulpverleners en portiers over explosies in het gebouw (vóórdat het vliegtuig insloeg, mind you) moedwillig vervalst of geënsceneerd zijn. En dan moet daar dus ook een complot achter zitten. Een complot van complotdenkers, als het ware. Daarin geloven de mainstream media dus kennelijk wel. Maar dat er in Washington, het Witte Huis en het Pentagon samenzweringen bestaan, dat wil er bij die gasten niet in
Enfin; voor de achterdochtigen onder ons organiseert de website hetkannietwaarzijn.nl op 16 maart a.s. een bijeenkomst in Groningen. In het hoofdstation van de NS, om precies te zijn. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis; waar vind je dat nog.
Want er is nog veel meer dat de kwaliteitsmedia ons niet aan ons neus hebben gehangen over 11 september. Wist u bijvoorbeeld dat het beveiligingsbedrijf van het WTC geleid werd door Marvin Bush en Wirt Walker, respectievelijk een broer en een neef van George Dubbeljoe? En dat dit bedrijf na 11 september is opgeheven om onder een nieuwe naam te worden voortgezet? Wist u dat het stalen frame van het WTC temperaturen tot 1100 graden kon weerstaan, en dat de temperatuur – volgens de officiële rapportage – op 11 september niet boven de 650 graden is uitgekomen? Wist u dat het WTC-gebouw nummer 7 pas laat in de middag eveneens als een kaartenhuis is ingestort, hoewel het niet eens in brand stond? En dat de eigenaar, Larry Silverstein, zelf ook staande houdt dat gebouw 7 moet zijn opgeblazen? Wist u dat er nog nooit in de geschiedenis der menschheid een gebouw met een stalen framewerk door brand is ingestort? En dat dat na 11 september ook nooit meer is gebeurd? Wist u dat twee gebouwen die qua structuur identiek waren aan het WTC (het Windsor gebouw in Madrid en het Meridian Plaza in Philadelphia) nog fier overeind stonden na een brand van 18 uur, waarbij veel hogere temperaturen in het spel waren? Enfin, zo zou ik nog wel uren door kunnen gaan. Zie bovenstaande link naar hetkannietwaarzijn.nl voor meer informatie.
De doorsnee krantenlezer kan doorgaans met geen mogelijkheid waarde hechten aan dit soort informatie. Dat zou immers betekenen dat er bij de mainstream media wel degelijk sprake moet zijn van een conspiracy of silence, en dat wil er bij de meesten met de beste wil van de wereld niet in. Speciaal voor deze sceptici moge ik wijzen op het beroemde “Bilderberg citaat” van David Rockefeller. Hij is de grondlegger van de Trilaterale Commissie, een Bilderberg-achtige conferentie waar de Groten der Aarde achter gesloten deuren bijeenkomen om in alle stilte te werken aan hun ideaal: de vestiging van een oligargische Nieuwe Wereldorde, bestuurd door een exclusieve elite van wereldleiders en captains of industry.
Op de Bilderberg conferentie van 1991 zei deze Rockefeller het volgende: “Wij zijn de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en talloze andere toonaangevende media – wier hoofdredacteuren onze meetings hebben bijgewoond – zeer erkentelijk dat zij hun belofte van geheimhouding bijna 40 jaar lang trouw zijn nagekomen. Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest onze plannen te verwezenlijken als we al die jaren aan de publiciteit zouden zijn blootgesteld. Maar nu staat alles stevig op de rails en ligt de weg naar een wereldregering voor ons open. Immers, de supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en grote bankiers is verre te prefereren boven het nationale zelfbeschikkingsrecht van de afgelopen eeuwen.”
Ook dit pittige citaat zullen de Washington Post en de New York Times en al die andere toonaangevende media wel voor hun lezers hebben verzwegen. Afspraak is immers afspraak. Maar via een simpele google opdracht kom je deze beruchte Bilderberg quote op internet een slordige 2000 keer tegen. Uit talloze verschillende bronnen.
Ik weet het: het is moeilijk te geloven dat regeringen zulke verdorven dingen doen als het opzettelijk doden van hun eigen burgers. Mijn eigen vader, een halfjood, geloofde in 1944 – naar eigen zeggen – nog steeds niet dat de Duitsers joden vergasten. Dat moesten wel indianenverhalen zijn, want wie doet nou zoiets? Dat kon toch niet waar zijn?
Maar het was wel waar. Regeringen hebben in de twintigste eeuw, met hun wereldoorlogen, hun dictaturen en hun vredesmissies, honderden miljoenen onschuldige slachtoffers gedood. Die 4000 doden in het WTC zijn daarbij vergeleken niks meer dan collateral damage. Zeker voor een wereldleider die het als zijn Roeping ziet een Nieuwe Wereldorde te vestigen.

Print Friendly, PDF & Email
Share