web analytics

Website Nrcombudsman.nl van start

NIEUWE WEBSITE MONITORT LEZERSBEDROG DOOR NRC HANDELSBLAD

Deze week gaat de website nrcombudsman.nl de lucht in. De release was in de media reeds aangekondigd. Op deze website zal onder de redactionele leiding van Micha Kat en Pamela Hemelrijk permanent aandacht worden besteed aan de manipulaties en het bedrog van de lezer door NRC Handelsblad. Echter ook voor andere media zal er aandacht zijn op deze website. ‘Gastombudsmannen’ zullen vanuit hun specifieke expertise regelmatig stilstaan bij de kwaliteit van de NRC-journalistiek. Initiatiefnemer Micha Kat: “Sinds ik in oktober 2004 mijn boek Lux Libertas en Leugens uitbracht, is er niets veranderd. Zo’n actie rond Boris de Munnick heeft mij tot de conclusie gebracht dat Jensma de lezer met nog minder scupules dan tevoren blijft bedonderen. Die exercitie met De Munnick is dan ook de directe aanleiding geweest voor het beginnen met de website. Jensma is de grootste vloek uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek. Dat werd reeds direct duidelijk in 2002 toen hij Pim Fortuijn eigenhandig direct in verband bracht met de Holocaust. Deze man moet weg, en wel zo snel mogelijk. Via deze nieuwe site proberen wij zo veel mogelijk mensen tegen hem te mobiliseren. Daartoe hebben wij een speciale actie in petto.

Via de nieuwe site willen wij niet alleen meer voorbeelden publiceren van manipulatie en bedrog door NRC, maar ook individuele abonnees uitnodigen zich aan te melden voor een ‘class action’ waarin ze hun abonnementsgeld bij de rechter gaan terugeisen wegens wanprestatie door NRC. De eerste tien abonnees die zich aanmelden mogen meedoen. Het gaat om restitutie over de periode 2002 tot 2006, vier jaar dus. Dan hebben we het toch over een bedrag van meer dan €1000 per abonnee wat ze kunnen terugkrijgen. Vanaf 2002 hebben we bewijzen voor lezersbedrog, dus daarom hebben we dat jaar gekozen. Ik zeg met nadruk dat het dus niet gaat om partijdige en subjectieve berichtgeving. Daar kun je niets tegen ondernemen en bovendien is het een goed recht van een krant om partijdig te zijn, al zou het wel netjes zijn als ze dat dan vermelden in hun statuten. Maar bij NRC gaat het om heel andere zaken: om het willens en wetens voorliegen van de lezer. Om het manipuleren van informatie met als doel het nastreven van politieke doelen. Wij denken dat voor de rechter te kunnen aantonen. Als dat niet lukt, tant pis. Het is het proberen waard.”

Print Friendly, PDF & Email
Share