web analytics

Webmaster tegengehouden bij Baybasin-bezoek

pizoetermeer.jpeg“Ik heb instructies gekregen u tegen te houden. Ik mag u niet binnenlaten”. Aldus een bewaker achter het glas in de entreehal van de PI Zoetermeer (foto) waar H. Baybasin een levenslange gevangenisstraf uitzit. “Over de redenen kan ik geen mededeling doen.” Amper een half uur daarvoor had de webmaster nog gebeld met de gevangenis om te zeggen dat hij een half uurtje later was; niet om 14:00, maar om 14:30 uur zou hij zich melden. “De advocatenkamer is voor u gereserveerd vanaf 14:30 uur” aldus de medewerker.  Geen centje pijn dus op dat moment. Maar om 14:30 uur mocht hij Baybasin dus niet zien of spreken. Die ochtend om 10:35 had de Koerdische zakenman hem nog gebeld om te checken of hij werkelijk zou komen. Natuurlijk! Alsof er niets te bespreken zou zijn met de interessantste gedetineerde van dit moment die levenslang heeft gekregen op grond van vervalst ‘bewijsmateriaal’. Weken van tevoren was het bezoek voorbereid door Adele van der Plas, de advocate van Baybasin. Uw webmaster belde haar natuurlijk direct op toen hij met zijn koffertje in de polder stond op zoek naar een bushalte.

“Ze hebben bij Justitie vast het gesprek afgeluisterd dat ik vanochtend nog had met Baybasin” zei Van der Plas. “We spraken over de onderwerpen die in het gesprek met jou aan de orde zouden komen en daar hoorde natuurlijk ook Joris Demmink bij.”

Zoals bekend heeft Demmink al vaker misbruik gemaakt van zijn machtspositie om Baybasin, die vast zit als direct gevolg van de pedofiele gedragingen van de SG, het leven zuur te maken.

1. Hij bracht een intimiderend bezoek aan Baybasin toen deze gedetineerd werd in Alphen a/d Rijn.  Doel was de aangifte tegen hem wegens ondermeer kindermisbruik van tafel te krijgen.

2. Hij liet Baybasin isoleren en overbrengen naar de EBI te Vught.

3. Hij lichtte het dossier van Baybasin uit de administratie van PI’s.

4. Hij regelde dat de raadsheren van het Haagse Hof het bezwaarschrift tegen de beslissing van het OM hem niet te vervolgen op grond van de aangifte tegen hem van Baybasin linea recta in de prullenbak gooiden zonder het bewijsmateriaal tegen hem te willen bekijken.

Nu zou het dus zomaar kunnen dat de pedofiele crimineel op het laatste moment heeft ingegrepen om het bezoek van uw webmaster aan Baybasin onmogelijk te maken. De volgende onderwerpen stonden in zijn kladblok om met Baybasin te bespreken:

1. Familie-geschiedenis.

2. De vermeende mafia-activiteiten van de familie/zijn broers

3. Hoe is het om vast te zitten als gevolg van een schijnproces? Wat doet dat met je? Wat staat je met name bij van het proces zelf? Er zijn rechters ‘ingewisseld?’

4. Je ervaringen met Demmink; hoe denk je over hem nu je waarschijnlijk vast zit omdat hij een pedo is?

5. De onteigenings-procedures van het familie-vermogen.

6. De situatie in Turkije en de Koerdische zaak.

7. Heb je inderdaad gewerkt voor de Turkse geheime diensten en wist je zo van de drugssmokkel door de Turkse overheid?

8. Hoe zie je je eigen toekomst?

Het laatste woord over deze onverwachte blokkade tot waarheidsvinding van de kant van de staat is nog niet gesproken. Het Ministerie is inmiddels om uitleg gevraagd maar deze werd tot dusver nog niet verkregen. To be continued!

Print Friendly, PDF & Email
Share