web analytics

Webmaster in vrijheid gesteld

Heden, donderdag 28 oktober, is uw webmaster in vrijheid gesteld na bloedstollende sessies met zijn sublieme advocaat Gerard van der Meer, OvJ Talsma en rechter-commissaris Witteveen, jazeker, de beroemde voormalige ‘crimefighter’ van het OM. Tot op het laatste moment was de mogelijkheid van een verlengde in verzekering stelling van 14 dagen in een huis van bewaring reeel. Het was een juridische batlle op het scherpst van de snede waarover later meer. Nu even rust na drie excruciating etmalen in diverse politiecellen. Op een gegeven moment leek het er zelfs op uit te draaien dat zijn hele aanhouding en in verzekering stelling onrechtmatig zou worden verklaard, maar een heroisch optreden van het OM -de jonge Talsma maakte grote indruk- wist deze in potentie historische zege van Kat op het pedo-netwerk van tafel te spelen. De bottom line is dat de feiten die ter tafel lagen worden ingevoegd in de reeds lopende (Bilderberg, Wellink) strafzaak tegen Kat die 11 februari 2011 zal voorkomen. Dit wordt een moeder van alle rechtzaken waarin dus ook het kindermisbruik door Demmink aan de orde zal komen! Kat kreeg wel enkele voorwaarden opgelegd voor wat officieel een ‘schorsing’ is van

zijn in verzekering stelling. Hij mag zich niet meer ophouden in de nabijheid van de Demmink-residentie in de Haagse Riouwstraat en ook niet meer in de nabijheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Kat heeft de afgelopen dagen ‘de meest dolzinnige zaken’ meegemaakt ‘op de bodem van onze rechtstaat’ waarover opnieuw wellicht later meer. Kat: “Het was een rollercoaster ervaring, zelfs voor iemand die toch het een en ander meende te weten over onze rechtstaat. Drie etmalen politiecel is pretty heavy, zeker als je niet weet wat er gaat gebeuren. De mensen van de politie zijn echter zonder meer correct en professioneel, dat heb ik nu zelf kunnen ervaren. Ik was natuurlijk bang voor een ‘vexatoir regime’ vanuit mijn lange strijd tegen justitie, maar dat was niet aan de orde. De mensen die je ontmoet tijdens het luchten geven wel een uiterst somber beeld over de ‘reguliere clientele’ van justitie. Enfin, we gaan voort in de strijd en blijven hopen en rekenen op jullie brede steun! Demmink en zijn vrienden van de justitie-pedofielenclub moeten down en dat zal ook gebeuren!”

Print Friendly, PDF & Email
Share