web analytics

Webmaster behoudt ongeslagen proces-status

davidgoliath.jpgIn alle bescheidenheid en deemoed: uw webmaster over wie nota bene op Wikipedia een entry staat met als belangrijkste tussenkop ‘controverses en relletjes’ kan per eind augustus 2008 claimen dat hij als David tegen diverse ‘Goliath-en’ een ongeslagen juridische proces-status bezit: alle processen waarin hij partij was heeft hij gewonnen! Uw webmaster ‘versloeg’ daarbij voor de rechter niet de minste partijen: de vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg (december 2005) en NRC Handelsblad (februari 2008), ’s lands voornaamste en ‘meest gezaghebbende’ qualitaitsch-courant. Recent wist uw webmaster een felle aanval af te slaan van grootbank Fortis die een schikking aanging waarbij uw webmaster mede een commissie mag samenstellen die artikelen gaat beoordelen over mogelijke pedofiele activiteiten van bestuursvoorzitter Maurice Lippens. Aldus is nog de staat (Westenberg) noch de media (NRC) noch het bedrijfsleven (Fortis) erin geslaagd uw webmaster in een proces op de knieen te krijgen. Voor de compleetheid:

uw webmaster heeft wel twee zaken ‘verloren’ voor de Raad voor de Journalistiek, maar in geen van die zaken ging het om fouten in zijn berichtgeving. In de eerste (Gerla/Klokkenluideronline en Micha Kat) ging het om de verantwoordelijkheid van een webmaster voor de postings op zijn site (een baanbrekende uitspraak) en in de tweede (Van der Steenhoven/Kat) ging de klacht erover dat uw webmaster zich tegen een advocaat had uitgegeven als journalist van Het Advocatenblad, maar dat de betreffende publicatie uiteindelijk verscheen in Quote. Dit is aldus het volledige juridische track record van uw webmaster. Reden voor een feestje? Nee, dat zeker niet.

westenberg.jpgDe zaak-Westenberg loopt nog altijd; in maart is de ’toprechter’ (zie foto) in hoger beroep gegaan. Het is een politiek proces geworden met ‘het systeem’ als eiser dat uw webmaster zeker gaat verliezen, om de simpele reden dat rechters een collega-rechter uiteindelijk niet in het stof laten bijten ook al zijn de feiten nog zo duidelijk en ondubbelzinnig. Dit proces (waarbij uw webmaster overigens wordt gesteund door de NVJ) is een grote schande, vooral omdat de procedure voor Westenberg wordt betaald door de Staat, door u dus. Met uw eigen belastinggeld wordt via de rechter de vrijheid van meningsuiting om zeep geholpen en wordt een gecorrumpeerde magistraat in staat gesteld zich te ‘rehabiliteren’ ten koste van een eenvoudig freelance-journalist. Deze zaak is er de voornaamste reden van dat uw webmaster het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat grotendeels heeft verloren en moet ook worden gezien als drijfveer iemand als Joris Demmink aan te pakken. Dan komt er in deze zaak nog iets vervelends bij: het advocatenkantoor dat uw webmaster tegen de rechter verdedigt heeft hem op onvoorstelbare wijze laten vallen in de Fortis-zaak en daarna niets meer van zich laten horen. Het is vooralsnog een raadsel hoe uw webmaster in deze zaak met dit kantoor verder moet gaan. De raadsman van Westenberg daarentegen, Henk-Jan Boukema van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, heeft al meer dan 100.000 Euro belastinggeld gedeclareerd bij de Raad voor de Rechtspraak die de procedure voor Westenberg financiert; het is ongetwijfeld dikke mik tussen Westenberg en Boukema!

Over de NRC-zaak kunnen we ook kort zijn: geen enkele reden tot borstklopperij omdat NRC niet te beschouwen is als een serieuze tegenstander. Ajax schreeuwt het ook niet van de daken als het wint van De Kozakken Boys.

Dan Fortis, wel een zeer serieuze opponent! Wellicht dat het er binnenkort nog van gaat komen, een procedure van uw webmaster tegen de grootbank die zozeer in de problemen zit en worstelt met de eigen geloofwaardigheid.

Print Friendly, PDF & Email
Share