web analytics

We worden bestolen, bestolen, bestolen!

OPTIE-SCHANDAAL IN VS; OOK IN ONS LAND PLUNDERT MANAGEMENT

Rond de 200 beursgenoteerde ondernemingen in de VS worden thans onderzocht door de SEC wegens het manipuleren van de uitgiftedata van aandelenopties. Bij een bedrijf als Home Depot bleken opties ‘routinematig’ van uitgiftedatum te veranderen om zo meer geld in de zakken te loodsen van het management. Op deze wijze is meer dan 200 mio dollar vanuit de onderneming weggevloeid naar de prive-rekeningen van de bedrijfstop. Opties geven het recht aandelen van de eigen onderneming te kopen tegen de koers op de uitgiftedatum na een vastgestelde periode van vaak enkele jaren. Hoe hoger dus de stijging van de koers tussen het moment van uitgifte van de opties en het moment van uitoefenen, hoe meer de opties waard zijn. Door nu te uitgiftedatum te ‘verplaatsen’ naar een moment dat de koers lager was dan op het moment van uitgifte, wordt de koersstijging vergroot en stijgt de waarde van de optie. Stel dat je in 2004 opties hebt gekregen om in 2007 1000 aandelen te kopen tegen koers 50 en de koers is nu 52, dan maak je maar 2000 winst. Maar als je de opties antedateert naar 2000 toen de koers nog 40 was, maak je 10.000 winst! Duizenden managers en zelfs ook commissarissen (outside directors) hebben op deze wijze de zakken gevuld ten koste van de aandeelhouders, ook bij gevestigde ondernemingen als Apple en United Health Group. In de VS krijgt het schandaal veel aandacht: medio december vorig jaar waren al meer dan 60 bestuurders en commissarissen als gevolg van het schandaal ontslagen! Maar in de gecorrumpeerde Nederlandse media wordt er nauwelijks over geschreven.

Het is na de periode van de boekhoudschandalen stuitend en onbegrijpelijk dat het management van grote ondernemingen geen lering heeft getrokken. Maar het is ook verklaarbaar: in deze periode van de pre-apocalyps is het ‘ieder voor zich’ en wie kan graaien zal niet nalaten de zakken zo veel mogelijk te vullen. We kennen dit instinct ook uit de natuur waar eekhoorns hun holletjes volstoppen met beukenootjes als er een grote ramp aankomt. Verbazingwekkend is alleen, dat niemand (nog) in opstand komt, dat er geen plunderende managers worden neergeschoten.
Bij tal van ‘gerespecteerde’ ondernemingen bleek het optieprogramma in feite een grote operette waarbij te kust en te keur de typex werd gebruikt om te knoeien met de data. Het antedateren van de opties kwam hierboven al ter sprake, maar het komt ook voor dat de data naar voren worden verschoven, bijvoorbeeld als de onderneming op het moment van de uitgifte van de opties opeens (helaas, helaas!) goed nieuws te melden heeft waardoor de koers op dat moment omhoog springt. Er zijn zelfs gevallen bekend geworden van opties zonder datum waarop dus elke datum kan worden ingevuld waarop de koers laag was in vergelijking met die op de dag van de uitoefening! Ook in ons land, ga daar maar vanuit, worden aandeelhouders bestolen door corrupt management dat op vergelijkbare wijze knoeit met opties. Sterker: er is het geval van advocate Adrienne Vrisekoop, oud-senator voor D 66 die knoeide met de data van opties van Landis ter verrijking van zichzelf. Zij werd hiervoor ook veroordeeld, maar ja, Nederland he? Ze is nog altijd gewoon advocaat, de Amsterdamse deken weigerde maatregelen tegen haar te nemen omdat ze in hoger beroep is gegaan tegen haar veroordeling. Van dit hoger beroep is nooit meer iets vernomen.

Print Friendly, PDF & Email
Share