web analytics

We worden bestolen, bestolen, bestolen! (2)

MANAGERS GOOIEN ALLE REMMEN LOS QUA GRAAIEN

Beloning van bestuurders van de honderd grootste ondernemingen van Engeland is de afgelopen zes jaar 17 keer zo sterk gestegen als de gemiddelde lonen in die periode. Dat blijkt uit recente cijfers van het Trade Union Congress. Een andere studie, van Mercer Human Resource Consulting, laat zien dat CEO’s van Europese banken en verzekeraars in 2006 meer bonus hebben ontvangen dan salaris (gemiddeld 121% van het basissalaris voor bankiers en 101% voor verzekeraars). Van het totale financiele pakket waarmee top-bankiers jaarlijks naar huis gaan (gemiddeld 3,7 mio dollar) is slechts 25% ‘gewoon’ salaris: driekwart blijkt te bestaan uit de bonussen en andere long-term incentives, aldus de studie. Tot zover de ‘journalistiek verantwoorde’ cijfers. Je kunt het in gewoon Nederlands ook zo zeggen: top-bankiers plunderen hun eigen banken ten eigen bate!

Het wordt hoog tijd dat ook in Nederland het volk in opstand komt tegen de grootste georganiseerde plundertocht uit de economische geschiedenis. Want naast dit hele verhaal wordt ook nog eens (zie de vorige aflevering van deze serie) gefraudeerd met aandelenopties, een ongekend schandaal in de VS, maar iets dat ook in ons land speelt. Hoe lang is het nu al niet geleden dat premier Wim Kok opriep tot matiging en zelfbeheersing bij topmananers en FNV-voorzitter Lodewijk de Waal pleitte voor een ‘kleptocratentax’? Dat was in 2001. Sedert is het alleen maar erger geworden. Thans zijn politiek en vakbonden op dit dossier uitgespeeld en kan alleen geweld nog soelaas bieden. Plunder de huizen van de stelende en vaak ook nog falende ’topmanagers’! Steel hun auto’s! Het is gestolen goed! Want wie beslissen er over hun exorbitante beloningspaketten? Hun eigen vrindjes in de Raden van Commissarissen! Die hele code-Tabaksblat heeft helemaal niets opgeleverd. Sterker: het heeft er alle schijn van dat dit een pseudo-commissie was uitsluitend bedoeld om het volk rustig te houden en in de waan te laten dat er iets aan de excessen zou worden gedaan. Niet dus.
In de volgende aflevering van deze serie gaan we eens verder kijken naar die oud-senator van D 66 Adrienne Vrisekoop die is veroordeeld voor het antedateren van opties van Landis, een automatiseringsbedrijf dat ten onder ging in een faillissement dat zijn gelijke qua frauduleusheid in Nederland niet kent. Vrisekoop is advocate en mocht van de deken ondanks haar strafrechterlijke veroordeling, nog wel wegens het ‘vertrouwensdelict’ valsheid in geschrifte, gewoon met haar praktijk doorgaan. Ze kondigde aan tegen haar veroordeling in hoger beroep te gaan. Wat is er van deze zaak die toch uniek te noemen valt (is er ooit eerder een (ex) lid van de senaat strafrechterlijk veroordeeld?) geworden?

Print Friendly, PDF & Email
Share