web analytics

WAXINE-BEWEGING KOMT OP STOOM

ADVOCATE VAN WAXINEWERPER MARIELLE VAN ESSEN KRIJGT NIET ONZE ZEGEN: ZE WERKT VOOR TRIX * STEEDS MEER VERZET TEGEN ORANJE WEGENS WAXINEWERPER * ACTIEVE BENADERING VAN BUITENLANDSE MEDIA * FREE ERWIN LENSINK NOW! * HIER DEEL 1 VAN ONZE SERIE OVER LENSINK

OPNIEUW MACHTSMISBRUIK DOOR POLITIE HAAGLANDEN TEGEN LENSINK-ACTIEVOERDER

Er valt heel wat te zeggen over bovenstaand filmpje. Wie heeft de opvallende aanwezigheid van ECB-president Trichet opgemerkt bij Rutte? Dit bezoek is volgens ons niet gemeld door de media [een poster meldt ons dat het niet gaat om Trichet, maar om Jerzy Buzek, thans voorzitter van het Europees Parlement]. Maar laten we beginnen bij Marielle van Essen, de advocate van Erwin [backgrounds]. Zij spant (nog) geen kort geding aan tegen de dwangbehandeling van haar client in het Pieter Baan Centrum. Geen kort geding tegen de dwangmedicatie. Geen kort geding tegen de twee totaal partijdige getuige-deskundigen (de rijks-psychiater en de rijks-psycholoog) die Erwin in opdracht van Trix krankzinnig willen laten verklaren. Zij roept wel het een en ander dat de indruk wekt dat ze deze zaak serieus neemt, maar rolt de facto de rode loper uit voor Oranje om Erwin uit te schakelen. Waarom stelt Van Essen zich niet inhoudelijk achter de zaak van haar client door te stellen dat het machtsmisbruik door Oranje -kijk naar Sirte-gate- excessieve vormen begint aan te nemen en dat het koningshuis door zijn arrogante en vaak zelfs onrechtmatige en strafbare gedrag acties als die van Lensink over zichzelf afroept, ook al zijn dergelijke acties in zichzelf laakbaar en ook strafbaar? Waarom is er niet gepleit op strafuitsluitingsgronden en AVAS (afwezigheid van alle schuld) op basis van de levensgeschiedenis van Erwin? Antwoord: omdat alle advocaten via de Orde van Advocaten en het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de ketting liggen van de macht en van Oranje, net als alle rechters en officieren van justitie. So far voor de rechtstaat Nederland. O ja: er zijn journalisten die Van Essen om inzage hebben gevraagd van de volledige rapportages van de rijks-zieleknijpers. Van Essen heeft (tot nu toe) geweigerd de stukken te overleggen. Sterker: ze is direct na de zitting voor weken ‘op vakantie gegaan’. Dit waarschijnlijk omdat ze niet in de media wil met deze zaak. Slecht voor haar carriere.

Intusssen bereiken ons en andere websites waar we mee samenwerken (ProRepublica, Argusoog, Anarchiel.com) steeds meer berichten van Nederlanders die helemaal klaar zijn met Oranje. Voor de komende koninginnedag staan tal van acties gepland waarin het lot van Erwin centraal staat.

Dan de politici. Boris van der Ham van D 66 staat ons bekwaam te woord. Maar wat te denken van die onvoorstelbare hufter Jeroen Dijsselbloem van de PvdA (Partij van de Amsbergs)? Al eerder weigerde hij voor JDTV iets te zeggen over Joris Demmink en rende met zijn companen Ronald Plasterk en Diederik Samson naar een horecagelegenheid op het Plein. Mensen, bij de PvdA hebben ze echt helemaal niets meer te melden!

Tot slot. Het optreden van de politie in het filmpje kan opnieuw worden aangemerkt als onrechtmatig en/of strafbaar. Immers: in dit stuk van de gemeente Den Haag wordt nadrukkelijk gesteld dat ‘een protest van een persoon niet onder het regime van de wet Openbare Manifestaties valt en dus ook niet hoeft te worden aangemeld’. Hier zien we dus de verwoestende invloed van Oranje op onze rechtstaat: blijkbaar is het reeds gewoon en gangbaar dat als Oranje in het spel is, ook de politie zich niet meer hoeft te houden aan wetten en regels. Als deze noodlottige trend niet in de kiem wordt gesmoord, kan binnenkort het vuur worden geopend op iedereen die zich onaangekondigd binnen een ‘veiligheidszone’ van tien meter rond ons staatshoofd begeeft.

Print Friendly, PDF & Email
Share