web analytics

“Wat is de lengte van uw penis in erectie?”

schoemacher.jpgNow for something completely different! Beste lezers, de tumultueuze en immer verrassende journalistieke carriere van uw webmaster heeft hem reeds met vele opmerkelijke mensen in aanraking gebracht in vele landen en steden, maar een van de meer curieuze figuren die zijn pas ooit hebben gekruist was toch zeker wel Dr. Robert Schoemacher, zelfverklaard arts te Scheveningen. Uw webmaster kent Robert vanuit zijn studententijd (1981- 1987) maar de laatste weken is hij weer stevig in het nieuws, zowel relationeel als fiscaal, dus lijkt het ons thans zeker aan de orde even te gaan graven in onze archieven en wat treffen wij daar aan? Een interview dat uw webmaster met Schoemacher had dat op 2 februari 1995 werd gepubliceerd in NRC Handelsblad. Het onderwerp was een nieuwe operatie die Schoemacher uit Belgie naar Nederland had weten te halen, speciaal voor zijn vrienden uit de sportschool en uit de wereld van media en glitter & glamour: de penisverlenging! Zoals alles in het leven van Robert werd ook deze ‘medische doorbraak’ echter een drama en moest hij reeds na enkele compleet mislukte operaties stoppen met de nieuwe ‘cashcow’ van het Medisch Centrum Scheveningen, de kliniek van pappa waar Robert die nog geen seconde van zijn werkzame leven op eigen benen heeft kunnen staan zijn brood verdiende… Hieronder het artikel in kwestie.

Een lengtewinst van 4 tot 6 centimeter

door Micha Kat

In Nederland worden sinds kort penis-verlengingsoperaties uitgevoerd volgens een in China ontwikkelde methode. Doordat er nog weinig over is gepubliceerd, is nog onbekend wat de gevolgen op lange termijn zijn.

erectie.jpgNa de proefoperatie in augustus vorig jaar in het Militair Hospitaal in Utrecht, zijn in ons land 12 penis-verlengingsoperaties uitgevoerd. Tien mannen staan op de wachtlijst. Hebben we hier te maken met een serieus antwoord op een zeldzame maar frustrerende handicap of met een vorm van moderne kwakzalverij? De operatie is vrij simpel en wordt in anderhalf uur uitgevoerd. Het inwendige deel van het geslacht wordt een stuk naar voren getrokken. Hierbij wordt het ‘ligament’ (de ‘steunband’ die de penis fixeert aan het bekken) losgemaakt en vervolgens enige centimeters verder naar achter weer vastgezet. Ook wordt lengtewinst geboekt via een omklapping van de huid onder het schaamhaar waardoor enige speling ontstaat. Deze omklapping (in vaktermen het ‘V/Y plastiek’ naar de vorm van het litteken) wordt mogelijk door het opensnijden van de huid om het ligament te bereiken. De penis kan zonder problemen naar voren getrokken worden, omdat een penis naast het uitwendig deel ook een lang inwendig deel heeft. Bij een erectie van 12 tot 18 centimeter is sprake van een inwendige penislengte van 7 tot 9 centimeter.

Dr. R. Schoemacher, een van de twee directeuren van het Medisch Centrum voor Esthetische Geneeskunde in Den Haag waar de 12 operaties werden uitgevoerd: ‘Van die 7 tot 9 centimeter kan best iets af. De minimale inwendige penislengte die nog verantwoord is, bedraagt niet meer dan circa 3 centimeter.’

De techniek van de penisverlenging werd ontwikkeld in China. Dr. Long Dachou, die inmiddels honderden Chinese penissen heeft verlengd, voerde de beschreven operatie in 1990 te Peking voor het eerst uit. Long heeft inmiddels honderden Chinese penissen verlengd. Schoemacher: ‘Dat deze techniek juist in China is ontwikkeld, is misschien te verklaren uit de confrontatie van de kleine Chinezen met de cultuur van het Westen en het toenemende contact met Westerse vrouwen.’ De Belgische arts die de operaties in Scheveningen uitvoert, dr. Bart Decoopman, reist binnenkort af naar Peking om te onderzoeken of Long zijn techniek inmiddels heeft geperfectioneerd. In België heeft Decoopman al zestig succesvolle operaties op zijn naam.

Het eerste land dat grote belangstelling toonde voor de Long-techniek was Zuid-Afrika, waar dr. Roos in zijn kliniek en Johannesburg eveneens grote expertise heeft opgedaan. In Zuid-Afrika beweert men dat blanke mannen hun penis willen verlengen omdat hun zwarte landgenoten het op dit punt van hen winnen. Nederland lijkt nu na België het vierde land dat op reguliere basis penisverlenging aanbiedt, al weet Schoemacher dat de operatie ook in Moskou wordt uitgevoerd: ‘Er is daar een privé-kliniek waar alles mogelijk is.’

Kosten
In de Scheveningse kliniek zijn 80 mannen bij Schoemacher geweest voor een gesprek. Van hen zijn of worden er uiteindelijk 22 geopereerd. Schoemacher: ‘Dat is vrij weinig. Bij de borstvergrotings-operatie, die we hier ook vaak uitvoeren, is het aantal afvallers veel kleiner. Ik zie als belangrijkste afval-factoren de kosten van de operatie (12.000 gulden), de psychologische en emotionele bezwaren en de scepsis die men altijd voelt bij een nieuwe operatie.’

Tijdens het intake-gesprek vraagt Schoemacher naar de lengte van de penis in erectie. Normaal is tussen de 12 en 18 centimeter. Slechts 1% van de mannen blijft in erectie onder de 12. Wie een lengte van 15 centimeter bereikt, wordt niet geholpen. Schoemacher: ‘De penislengte van de mannen die ik heb gesproken ligt tussen de 6 en 12 centimeter. Bedenk daarbij, dat een erectie van 8 centimeter door de meeste vrouwen als klein wordt ervaren.’ Slechts 4 van de 80 mannen werden niet geschikt bevonden voor de operatie omdat hun penis te lang was. Twee van hen waren Italianen die speciaal voor de penisverlenging hierheen waren gekomen. Schoemacher: ‘De ene was een kleine man, maar hij had wel een erectie van 17 centimeter. Hij wilde er een van 20. De ander had een ‘epispadie’, een aangeboren afwijking aan de urinewegen en een erectie van slechts 4 centimeter. Dat is meer iets voor de geavanceerde micro-chirurgie van de Academische ziekenhuizen. In principe opereren we alleen mannen met een goed werkende penis.’

Bij de intake-procedure moeten de patiënten een potentie-test ondergaan. Schoemacher wil voorkomen dat impotente mannen zich laten opereren om vervolgens hun impotentie te wijten aan de behandeling in het MCEG. Met de operatie wordt in de regel een lengtewinst van 2-3 centimeter in rust en van 4-6 centimeter in erectie bereikt. Het is een dankbare operatie: los van een enkel geval van nabloeding of infectie zijn nergens bijwerkingen geattesteerd, laat staan plas- en potentiestoornissen of stabiliteitsproblemen. Enkele van de geopereerde mannen hebben last van pijnlijke ochtenderecties. Schoemacher: ‘Er is nu nog veel zwelling bij de geopereerde patiënten.

Gemiddeld is de toestand na vier maanden genormaliseerd. Na twee maanden is weer gemeenschap mogelijk.’ Een gevolg van de verplaatsing van het ligament is wel, dat de erectie-hoek stomper wordt. Dat wil zeggen dat de penis niet meer schuin naar boven wijst, maar eerder recht vooruit. Seksuologisch heeft dit volgens Schoemacher geen nadeel. Het litteken is vrijwel onzichtbaar – als men het schaamhaar althans laat zitten. Schoemacher: ‘We adviseren om het schaamhaar weg te scheren, omdat daarmee enige visuele lengtewinst wordt bereikt.’ Het wegscheren van het schaamhaar is ook aan te raden, omdat het door de operatie iets naar voren opschuift, schaamhaar op de penis is niet echt aantrekkelijk.

De operatie lijkt dus vooralsnog niet op grote bezwaren te stuiten. Maar er is nog weinig over gepubliceerd (en dan vrijwel uitsluitend in het Chinees) en de effecten op de lange termijn zijn nog niet voldoende bekend. Dr. J. Hoekstra, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Urologie, neemt de operatie serieus. Hoekstra: ‘Er is psychisch leed dat via deze operatie kan worden verholpen. Er is dus een indicatie. Op dit moment zie ik geen medische bezwaren, maar we wachten met het aanraden van de operatie tot we beschikken over goed gedocumenteerde wetenschappelijke publikaties. De kliniek in Johannesburg heeft omvangrijke publikaties aangekondigd, maar we hebben tot nu toe niets gezien.’ Ook het MCEG kondigt publikaties aan op het moment dat er 100 mannen geopereerd zijn.

Heteroseksuelen
Schoemacher heeft alle 80 mannen die informeerden naar de operatie zelf te woord gestaan: ‘Het eerste wat me opviel is dat het in meerderheid gaat om heteroseksuelen. Ik vroeg dat puur uit sociaal-maatschappelijke interesse en ook omdat mij werd voorspeld dat ik voornamelijk homoseksuelen langs zou krijgen. Dat was, gezien de uitgebreide publiciteit rond de operatie in de Gay-krant geen rare gedachte. Maar waarschijnlijk kijken de homo’s eerst de kat uit de boom en komen ze later in groten getale. Het zijn er nu al meer dan in het begin.’ De leeftijd van de belangstellenden ligt tussen de 30 en 50 jaar en ze zijn in de regel ‘maatschappelijk gearriveerd’. Schoemacher: ‘Opmerkelijk is het aantal zelfstandige ondernemers en leraren.’ De kosten van de operatie maken een goede maatschappelijke positie van de patiënt noodzakelijk, temeer omdat opname in het ziekenfondspakket uitgesloten lijkt. Wat de verzekeraars betreft, heeft Schoemacher goede hoop op de Zwolsche Algemeene die op dit moment een 100% vergoeding uitkeert voor plastische chirurgie. Schoemacher: ‘Bij de intake vraag ik of de problemen vooral van seksuele aard zijn, of psycho-sociaal – niet naar de sauna durven, niet durven douchen in de sportclub. Opvallend was dat niemand aangaf dat zijn problemen puur seksueel zijn. Mannen met een vaste relatie zeiden allemaal dat hun partner geen problemen had met hun kleine penis. Wel waren er mannen die hun falen in het aanknopen van een relatie weten aan de geringe omvang van hun lid.’

Schoemacher heeft heel wat te stellen gehad met de media. Een groot familieblad wilde zo graag spreken met een patiënt, dat het heeft aangeboden de complete operatie te betalen als hij wil praten. Tot nu toe zonder succes. De cameramannen van RTL4 liepen door heggen en tuinen in de hoop bekende Nederlanders met een kleine piemel te kunnen
ontmaskeren.

Ook binnen de medische wetenschap heeft de penisoperatie voor beroering gezorgd. De deskundigen – Long, Roos en Decoopman – schermen hun kennis namelijk af voor andere artsen, hetgeen hen niet in dank wordt afgenomen. Schoemacher: ‘Roos staat niemand meer te woord. Ook Decoopman doet aan territorium-afbakening. De financiële belangen zijn te groot.’

Print Friendly, PDF & Email
Share