web analytics

Wat bezielt Ssssssssttan de Jong?

standejong.jpgNaast Ernest Louwes, Maurice de Hond en de schrijfproef-rechercheurs ook Stan de Jong monddood gemaakt? * Wat doet Peter R. de Vries? *Echte ontknoping DMZ moet nog komen!

Sssssssssssssssssssstttt! Stilhouden die Deventer moordzaak, Stan! Niets meer over zeggen of schrijven, zelfs niet nu Bas Haan een zegetocht door de media aflegt met de definitieve ‘ontrafeling’ van het ‘DMZ-complot’ in een boek dat 180 graden contrair is aan het boek van Stan zelf (‘Michael de Jong heeft het gedaan’) over DMZ! Terwijl Haan in respons op zijn ‘zegetocht’ op internet door de ene na de andere site wordt ontmaskerd als een corrupte leugenaar, verdiept DMZ-kenner Stan zich in de niet meer bestaande popgroep the Bee Gees. Opmerkelijk. Maar er is aan Stan de Jong veel meer opmerkelijk. Zoals zijn rol in de zaak-Demmink waarin hij actief lijkt te hebben meegewerkt aan een ‘desinformatiecampagne’ om Demmink te ontlasten. Recent zegt De Jong in HP/de Tijd dat er ‘onderzoek’ moet worden gedaan naar Demmink, een schande natuurlijk voor de lezers van deze website en een opmnerking die in feite (‘Irak-onderzoek’) wil zeggen; vergeet die zaak-Demmink! (Eigenlijk had Stan moeten zeggen dat er ‘onafhankelijk onderzoek’ moet komen). Op zijn site horen we Stan dan ook nergens meer over. Geen DMZ, geen Demmink, Bee Gees…. wat bezielt Stan de Jong? Maar wacht eens even…. iedereen die ofwel ‘a charge’ over Demmink berichtte ofwel over DMZ is inmiddels monddood gemaakt! Iedereen! Joost de Haas, Bart Mos, Adam Curry, Maurice de  Hond, Sinan Can, Netwerk, Lex Runderkamp, EenVandaag, Zembla, nota bene Ernst Louwes zelf.… Wat ligt er meer in deze lijn dan dat ook Stan de Jong het zwijgen is opgelegd? Hoe is het anders te verklaren dat hij niet mede de aanval opent op Bas Haan maar zich in het enige stukje waarin hij -uiterst summier- op het boek ingaat compleet ‘verschuilt’ achter Maurice de Hond? ? Hoe anders zijn idiote rol in de zaak-Demmink? We verplaatsen de camera’s thans naar boekhandel Scheltema op het Koningsplein.

We vragen om het boek De Deventer Moordzaak van Stan de Jong. De gegevens worden ingetikt. Het boek is niet op voorraad en ook niet leverbaar. Het is uit de handel genomen en uitsluitend nog antiquarisch te verkrijgen, zelfs ook op Bol.com.  Meerdere inzenders op deze site wezen er reeds op en meldden zelfs dat de restvoorraad zou zijn vernietigd. Op het beeldscherm zie ik dat er in het totaal vanaf 2003 138 stuks van het boek zijn verkocht in alle 42 BGN-boekhandels in Nederland. Tevens zie ik dat Bas Haan wiens ‘ontrafeling’ amper twee weken uit is De Jong net heeft gepasseerd: 139 stuks (valt dan ook enorm tegen, gelukkig!). Hier op het Koningsplein zien we hoe effectief en sluipend in de Gestapo-staat Nederland onwelgevallige informatie kan worden ‘geneutraliseerd’.  Niemand in Nederland mag op het spoor worden gezet van het daderschap van Michael de Jong en -in het kielzog daarvan- het justitiele pedofielen-netwerk en alle sporen die reeds in die richting wijzen moeten worden uitgewist! We maken een kleine inventarisatie:

Stan de Jong: de man die de grondslagen legde voor de ontkrachting van het daderschap van Louwes is volledig kalltgestellt. Zijn boek is op effectieve wijze geneutraliseerd. Hij wenst geen informatie over DMZ meer te ontvangen. Ook over de zaak-Demmink zwijgt hij in alle toonaarden op zijn website.

Maurice de Hond: mag op last van de rechter niet meer zeggen dat Michael de Jong de dader is. Werd veroordeeld tot een absurd hoge schadevergoeding, de hoogste uit de geschiedenis van het Nederlandse recht ooit in een dergelijke zaak.

Ernst Louwes: mag op last van de rechter niet naar eigen inzicht met de media spreken om ‘kanttekeningen te plaatsen’ bij de afwikkeling van DMZ. Dat gaat ver. Zo zou Bas Haan natuurlijk ook bij Pauw & Witteman zijn campagne tegen Louwes mogen voorzetten, zij het dan dat de redactie Louwes tegenover hem wilde zetten. Louwes vroeg hiervoor om toestemming maar kreeg die niet. Vervolgens werd het hele item afgeblazen.

De schijfproef-rechercheurs: de rechercheurs van wie de namen onder de schrijfproef-pv’s staan die stellen dat de briefjes ‘niet zijn gechreven door Meike’ hebben een compleet spreek- en mediaverbod opgelegen gekregen na aanvankelijke ontkenningen bij de schrijfproeven betrokken te zijn geweest. Zelfs Peter R. de Vries die het voor elkaar heeft gekregen dat er thans een onderzoek van de Rijksrecherche loopt naar mogelijke vevalsing door het OM van de schrijfproef-pv’s krijgt deze rechercheurs niet te spreken.

peterr.jpgPeter R. de Vries: de enige die thans nog een tegenwicht kan bieden aan de ‘Haan-lobby’ van het pedofielen-netwerk is Peter R. de Vries.  Alles concentreert zich daarbij op die ene vraag: wat wordt de reactie van De Vries op het Rijksrechercherapport (hier voor achtergronden)? Durft hij het aan publiekelijk te verklaren dat het rapport bevredigend is in de zin dat er geen sprake is van fraude zonder een andere bron dan de Rijksrecherche (het OM, Demmink) zelf? Wordt er een soort ‘Cees Fasseur-kermis’ opgetuigd waarbij Peter R. de Vries als enige toegang krijgt tot de rechercheurs tegen de belofte te berichten in lijn met wat het OM wil? Of zal De Vries stellen dat er wel sprake is van fraude -een conclusie die wat ons betreft reeds nu op grond van de huidige feiten en het hysterische gedrag van het OM te trekken valt- waardoor dan direct vast komt te staan dat de briefjes zijn geschreven door de vriendin van Michael de Jong als gevolg waarvan het ‘daderschap’ van Louwes definitief onhoudbaar wordt? De ultieme ontknoping van DMZ ligt in de handen van Peter R. de Vries. Bas Haan was slechts een medelijwekkende en corrupte passant in het grootste ‘dwalingscircus’ uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht.

Print Friendly, PDF & Email
Share