web analytics

Wat bezielt Bas Paternotte (HP/de Tijd)?

Bas Paternotte, freelancer voor onder meer  HP/de Tijd, lijkt een medestrijder. Als een van de weinigen (de enige) journalist in Nederland schreef hij recent nog een uitstekend stuk over de zaak-Demmink in de eenmalige Audax-glossy Binnenhof (mei/juni 2010). Recent ontfermde hij zich over mijn ‘rechtersproject’: de ontmaskering van de 12 corrupte rechters. Hierover publiceerde hij de volgende stukken: op 21 september een stuk onder de kop Micha Kat gaat vrijdag de rechtstaat omduwen en op 24 september onder de kop Aftellen naar het einde van de rechtstaat. Beide stukken probeerden het initiatief belachelijk te maken door de klassieke methode van de hyperbool: leg het target iets extreems in de mond (of werp hem dat voor de voeten) en maak dat vervolgens belachelijk.  In de retorica staat deze methode ook bekend als het ‘weerleggen van het niet geuite argument’.  ‘De rechtstaat omduwen’ is hiervan een sprekend voorbeeld. Op de persconferentie was niemand van HP aanwezig. Erna werd ik gebeld door Bas Paternotte

over de lijst van de 12 corrupte rechters die hij van mij had ontvangen op vrijdag 24 september om 03:18 uur. Over het ter hand stellen van de lijst aan HP/de Tijd was eerder gesproken (met Bas) als zou dit een primeur worden voor het blad en de inzage zou dan ook exclusief zijn. Maar later meldde Bas mij dat hij de lijst niet wilde publiceren omdat rechter K. Puite erop stond. Het was mij niet helemaal duidelijk waarom dat een reden zou kunnen zijn de lijst van de lezer weg te houden, maar het kwam er geloof ik op neer dat Puite rechter is in een zaak waarin in zelf partij ben. Om een of andere reden vond Bas dat niet kunnen. Maar hij zou maandag met iets komen.

In de tussentijd had ik op mijn eigen website als gevolg van een persoonlijke inzinking afstand genomen van mijn optreden, iets waar ik later overigens weer op terugkwam nadat ik van vele kanten had gehoord dat de persco uitstekend en vooral overtuigend was. Een moment van zwakte van mijn kant? Gebrek aan zelfvertrouwen? Ben ik gek aan het worden omdat ik niet normaal vind, wat iedereen normaal vindt?

Maare voor HP/de Tijd was mijn kortdurende inzinking na de persco blijkbaar het belangrijkste nieuws rond de hele affaire, want wat stond er op maandag 27 september op de site van HP/de Tijd, het blad waarvan niemand de moeite had genomen om naar de presentatie te komen en het blad dat in het bezit was van de complete lijst van 12 rechters? Een stuk onder de kop Micha Kat: Ik heb mezelf opgeblazen. Ik heb hulp nodig. Het hele stuk was er louter op gericht mij af te branden en neer te zetten als een gek, iets van het blad trouwens al eerder probeerde. Feiten werden niet genoemd en zelfs werd verzwegen dat een van de corrupte rechters in 2004 door HP/de Tijd zelf was exposed. Maar nog alarmerender: het stuk bleek helemaal niet geschreven door Paternotte, maar door Niek Stolker (Stoker, Stalker?) Durfde Paternotte niet omdat hij wist dat hij mij anders zou verraden, mijn in hem gestelde vertouwen zou beschamen? Is Paternotte de zoveelste kalltgestellde Demmink-journalist na recent Jeroen de Jager van de NOS? En hoe moet het journalistieke oordeel luiden over deze werkwijze van HP/de Tijd? Is het eerlijk? Mijn conclusie: zelfs een niche-blad als HP/de Tijd durft in ons verziekte Nederland niet onafhankelijk te zijn en ‘moet’ blijkbaar uiteindelijk net als NRC en NOS tegen de macht aanschurken, in dit geval de rechterlijke. Dat is triest.

Communicatie over de gang van zaken was mogelijk met Paternotte noch met Stolker:

Op 28 september 2010 10:19 schreef micha kat <[email protected]> het volgende:

allebovensteopperbeste Bas,

1. Wat ik op mijn weblog doe bepaal ik natuurlijk zelf, jij had als journalist de beschikking over alle gegevens en stukken en dan moet je je eigen afweging maken als een grote jongen (Dit naar aanleiding van een ‘plan’ van Bas dat HP/de Tijd de lijst van rechters zou publiceren als ik dat eerst zou doen op deze website)

2.kunnen jullie nader ingaan op het begrip ‘opgewarmd’ in relatie tot de lijst rechters? En wat heeft al dan niet ‘opgeward’ te maken met journalistieke kernbegrippen als feitelijkheid, relaventie en juistheid?

3.Kunnen jullie aangeven waarom ik een ‘complotdenker’ zou zijn nu jullie bij consequent en al maanden achtereen zo noemen?

beste groet!

Micha Kat

Hieronder het antwoord van HP/de Tijd voorman Stolker:

Hoi Micha,

Je ging je toch bezinnen?

In antwoord op je vragen:

Opgewarmd –> de lijst was niet nieuw. Je linkte nota bene naar oude stukken op je eigen site. Dan is het dus geen nieuws. Het enige nieuws was de gehypete persco. En een dag later dat je je strijd stopte.

Complotdenker –> Omdat je in complotten (9/11, Demmink enz.) gelooft.

Dank dat je aandacht besteedt aan onze publicatie.

Groet,
Niek

Print Friendly, PDF & Email
Share