web analytics

Wachten op antwoord van A. Pechtold…

Op 2 september stuurden wij een aangetekende, inmiddels afgehaalde brief, naar het privé-adres van D66 voorman Alexander Pechtold.”Alexander de Grote”  noemde ik hem al eens, omdat hij als enige kamerlid en volksvertegenwoordiger tot twee keer toe vragen stelde over de (vermeende)  malversaties met de schrijfproeven in de Deventer Moordzaak. Na de tweede serie antwoorden van de minister werd het stil. Wat wij niet begrijpen. Vandaar dat wij (zijnde  vijf ondergetekenden) onderstaaande  brief  per aangetekende post stuurden om een antwoord cq verklaring  te krijgen. Wij wachten nog steeds, gelovend in de integriteit en doortastentheid van Alexander de Grote, geduldig af……….

2 september 2010

Waarde heer Alexander Pechtold,

U heeft tweemaal kamervragen gesteld aan de Minister van Justitie over de schrijfproeven in de Deventer Moordzaak. De antwoorden zijn overduidelijk en aantoonbaar leugenachtig en in strijd met de waarheid, om het netjes te zeggen. Via uw fractiemedewerker Joost Sneller hebben wij begrepen dat u de zaak verder wilt laten rusten. Mocht dit juist zijn, dan zult u wellicht begrijpen dat u diep in onze achting bent gedaald. Wij vinden dan dat u in feite het recht en de parlementaire principes verraadt. Dit achten wij nog ernstiger daar het hier zo’n fundamenteel grondbeginsel betreft van onze rechtstaat, namelijk het recht van een (reeds voor moord veroordeelde) verdachte op een eerlijk proces en dito onderzoek, in plaats van vervalsingen en leugens, gesanctioneerd door de hoogste autoriteiten tot en met de Minister, in welke wij als burgers van onze democratie geacht worden vertrouwen te kunnen hebben.

Het gaat hier niet om zo maar een individuele zaak. In veel meer zaken (Schiedam, Putten, Lucia de Berk,  etc.) is het handelen van het OM omringd met grote twijfels, waarbij de zo vaak genoemde “fouten” zo onwaarschijnlijk zijn dat er haast wel moedwil achter moet zitten. Veelal is dat echter  lastig te bewijzen. Nu is er eindelijk eens – mede door uw handelen – een keihard bewijs voor handen dat het OM een belangrijk onderzoek vervalst heeft, dat ook nog eens door de minister gedekt wordt, en juist dan haakt u af?

Wij voelen ons dan ook persoonlijk ‘genomen’ door uw opstelling in deze. Niet alleen omdat u alle gangbare negatieve oordelen van een politicus lijkt te bevestigen, maar ook omdat  wij belangeloos veel tijd hebben gestoken om uw fractie te overtuigen van het onrecht dat hier speelt. Dat wij daarin geslaagd waren, moge blijken uit het feit dat u ook vervolgvragen heeft gesteld, waaruit reeds naar voren komt dat u de eerste antwoorden bezijden de waarheid achtte. In de antwoorden op uw vervolgvragen maakt de minister het dan nog bonter, en nu wenst u het erbij te laten zitten? Dan is alles waar u met D66 zegt voor te staan toch van geen waarde meer? Het parlement is de laatste instantie om de regels van onze rechtsstaat te toetsen, te controleren en indien nodig te corrigeren. Als de volksvertegenwoordiger die daadwerkelijk de bijl ter hand wilde nemen om dit in de onderhavige zaak te doen, suggereerde u het vertrouwen om dit karwei te willen afmaken. Maar in plaats daarvan haakt u halverwege af? In plaats daarvan sanctioneert u de leugens van de Minister van Justitie? Geeft u deze door niets te doen zelfs nog een zegel van geloofwaardigheid ook? Is een minister die de kamer onjuist informeert voor D66 toelaatbaar geworden? Laat u dan ook opportunistische omstandigheden rond een kabinetsformatie prevaleren boven zulke fundamentele principes? Heeft u de vragen dan alleen voor de bühne gesteld?

Of meent u dat de minister al uw vragen toereikend, eerlijk en naar waarheid heeft beantwoord? Wij verzoeken u met klem om uw standpunt in deze en zijn waar nodig steeds bereid tot nadere toelichting. Desgewenst hebben wij graag een persoonlijk onderhoud met u.

Met vriendelijke groet,

Ronald Beetz, Jeroen Langelaan, Pim Boswijk,  Ab Chardon, Wim Dankbaar

Kijk hier voor nadere toelichting:

From: Jeroen Langelaan 
Sent: maandag 27 september 2010 23:44
To: Alexander Pechtold
Cc: Wim Dankbaar; Andre Vergeer; Ronald Beetz; Ab Chardon; Pim Boswijk; Joost Sneller
Subject: D’66 en Democratie

Geachte heer Pechtold,

Hierbij doe ik u per email de brief toekomen waarvoor op 8 september voor ontvangst is getekend. In de D’66 TV-spot die vanavond werd uitgezonden, zei u onder meer het volgende: “En het is nu tijd om een toekomstvisie met speerpunten neer te zetten: arbeidsmarkt, woningmarkt, kennis-onderwijs, klimaat en energie en democratie”. Over democratie zei u het volgende: macht en tegenmacht en de controle op macht dat is de essentie van een democratie. En dat kan dus niet blijven bij alleen inspraak, het moet ook invloed betekenen. We hebben een democratie die ontstaan is in de tijd van de ganzenveer en we hebben geen idee hoe die moet overleven in de tijd van internet. De overheid is er voor u en niet andersom.”

Ik zou u vriendelijk doch dringend willen vragen (alsnog) kennis te nemen van bijgaande brief en dan nog eens goed te luisteren naar u eigen woorden over democratie zoals uitgesproken in de TV-spot: de controle op macht is de essentie van een democatie. Als u de controle op macht werkelijk serieus neemt dan mag u zich niet neerleggen bij de flagrante leugens van de de macht, van de minister van Justitie.

In afwachting van uw reactie,

Vriendelijke groet,

Jeroen Langelaan

Print Friendly, PDF & Email
Share