web analytics

WABEKE: BRIEF AAN PRESIDENT HOGE RAAD

ALS ER GEEN MAATREGELEN WORDEN GENOMEN TEGEN RECHTERS DIE BEWEZEN PEDOFIEL ZIJN BREEKT DE REVOLUTIE UIT * HAAGS HOF HEEFT PEDOFIELE RAADSHEER REEDS PUBLIEKELIJK EN ZONDER GENE GESTEUND * KOM IN ACTIE EN BENADER DE HOGE RAAD OOK OF STUUR/MAIL DEZE BRIEF

Geachte heer Corstens,

corstensOp 6 maart dit jaar bracht het Gerechtshof te Den Haag een bijzondere verklaring naar buiten over een van de raadsheren. mr. J. W. Wabeke. In deze verklaring lezen we ondermeer: Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding vormen om zijn positie ter discussie te stellen. Deze ‘negatieve uitlating’ betreft het voorkomen van Wabeke in het Rolodex-onderzoek naar kindermisbruik door ‘hooggeplaatste’ mensen van Justitie. De geciteerde zin uit de verklaring wekt reeds grote verbazing over de wijze waarop wordt omgesprongen met de integriteit van de rechterlijke macht. Maar de reden dat wij ons thans tot u wenden, is dat er zelfs tegen de achtergrond van de verbijsterende en weerzinwekkende verhalen over deze raadsheer thans niet langer sprake is van ‘een enkel feit’ nu een tweede getuige onder ede heeft verklaard dat Wabeke in het bezit was van kinderporno -gekregen van de voormalig SG van het ministerie J. Demmink die eveneens deel uitmaakte van ‘Rolodex’- en dat hij deze kinderporno ook heeft verspreid. Daarnaast heeft Wabeke de verhalen over kindermisbruik door Demmink in Eindhoven in 2003 bevestigd, zo werd onder ede verklaard, om vervolgens al deze bevestigingen weer ‘in te trekken’ waarmee hij aangeeft volstrekt onbetrouwbaar te zijn en niet te beschikken over de hoge eisen die moeten worden gesteld aan een lid van de rechterlijke macht, als zulks al niet duidelijk was uit zijn aangetoonde banden met netwerken van kindermisbruikers.

Ik vraag u wat het doel is en wat de zin van inspanningen om de ‘integriteit’ van de rechterlijke macht te ‘vergroten’ dan wel te ‘herstellen’ -op 10 april kwam De Rechtspraak met een persbericht onder de kop Elke rechtbank een vertrouwenspersoon integriteit– als er in het geval van Wabeke niet wordt opgetreden. U bent bekend met het imploderende vertrouwen van de burger in onze rechtspraak -reden om de genoemde ‘integriteits-persoon’ te benoemen. Zal dit vertrouwen niet zakken tot het nulpunt als wordt toegelaten dat rechters kinderen misbruiken, een delict waarvoor ‘gewone’ burgers doorgaans zeer zwaar worden gestraft? En hoe kunt u het verklaren dat ex-rechters als Westenberg en Kalbfleisch worden vervolgd wegens meineed, maar dat Wabeke ongemoeid wordt gelaten met zijn delicten tegen de zedenwetgeving?

Mijn vraag aan u is thans deze: waarom wordt door het Haagse Gerechtshof toegestaan dat een van hun raadsheren een actieve pedofiel is die kinderen misbruikt? Welk beleid ligt aan zulke beslissingen ten grondslag? En tevens stel ik u deze vraag: hoeveel getuigen moeten opstaan om een rechter -al dan niet onder ede- te beschuldigen van kindermisbruik voordat de positie van deze rechter ter discussie wordt gesteld?

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share