web analytics

Waarom verliet Beatrix De Brauw?

debrauw.dekorte-dewoldebeatrix.jpegLUISTER NU NAAR HOE DE debrauw.morelVROUWELIJKE PARTNERS debrauw.schadeeVAN DE BRAUW REAGEREN OP DE PEDOFIELEN-PRAKTIJK debrauw.schlingmannVAN HUN KANTOOR * ELITE-KANTOOR BEZIG AAN VRIJE VAL * DE HALVE ‘ROCK’ STAAT LEEG * TOPADVOCATEN MEER EN MEER IN DE GREEP VAN PANIEK OVER PEDO-PRAKTIJK *

Natuurlijk wil niemand er iets over zeggen, maar het is uiterst opvallend. Alarmerend zelfs: dat Beatrix en het KH in alle stilte zijn gewisseld van advocatenkantoor en het oude en vertrouwde Nederlandse De Brauw Blackstone Westbroek hebben ingewisseld voor het vanuit Londen aangestuurde corporate powerhouse Allen & Overy. Wat speelt hier? De formele reden die wordt aangegeven is dat de raadsman van Beatrix bij De Brauw, Enno Wiersma, met pensioen is gegaan, maar die reden is niet serieus te nemen. Het verklaart in elk geval niet de wisseling van kantoor die des te merkwaardiger is als we ons realiseren dat er bij De Brauw een groot aantal juristen (advocaten en notarissen) en ook fiscalisten werkten voor het account-Oranje zoals inzake het omstreden Machangulo-project en ook inzake de fiscale Noordeinde-constructies. Kon er binnen al die eminente juristen geen waardige opvolger voor Wiersma worden gevonden die bovendien reeds goed was ingewerkt in de Oranje-dossiers? Natuurlijk wel. De wisseling van advocaat en kantoor heeft dus een geheel andere achtergrond. En nu begint het interessant te worden!

croisetWant dat deze zaak smells blijkt met name uit -het wordt klassiek!- de complete media-blackout. Zelfs het Financieele Dagblad heeft met geen woord gesproken over de verplaatsing van het meest delicate account binnen de Nederlandse advocatuur. Het moest dus allemaal geheim blijven, los dan van een formele publicatie in een staatsorgaan. Iets voor de tweede kamer om vragen over te stellen, wellicht over de privacy van Oranje die op het spel kan komen te staan als Londen kan meelezen? Ben je gek! Het voltallige parlement siddert van angst voor alles wat met Oranje te maken heeft. Of zou de reden achter de wissel van kantoor moeten worden gezocht in het plan een fusie te realiseren tussen de huizen van Oranje en van Windsor die slechts door corporate kanonnen van Allen & Overy (foto: de nieuwe raadsman Arnold Croiset van Uchelen) en diens fusie- en overnamespecialisten op succesvolle wijze tot stand kan worden gebracht?

Laten we niet vergeten dat Beatrix reeds eerder in zeer grote verlegenheid werd gebracht door een kinderverkrachtende raadsman: Frits Salomonson die in 1996 ‘eervol werd ontslagen’ nadat de schandalen rond zijn persoon een diabolisch kookpunt hadden bereikt [backgrounds].  In dat jaar stapte ze dus over naar De Brauw maar daar brak in 2003 eveneens een enorm pedofielen-schandaal uit toen bleek dat dat kantoor optreedt voor Joris Demmink van Justitie. Pedo-partner Harro Knijff blijkt vanaf dat jaar tot op de dag van vandaag een als een ware hooligan tekeer te gaan tegen media die willen schrijven over de activiteiten van Joris Demmink.  Daar kwam enige jaren geleden nog bovenop dat pedo-adjudant Marc Ynzonides van De Brauw de ‘forensisch deskundige’ A. Broeders van (destijds) het NFI bijstaat die leugenachtige opinies heeft afgegeven over de authenticiteit van de telefoontaps waarmee H. Baybasin tot levenslang werd veroordeeld om de pedofiele Joris Demmink uit de wind te houden na chantage op basis van de ‘Turkse dossiers’. Volgt u het nog? Het lijdt geen enkele twijfel dat Demmink en het complete Nederlandse pedofielen-netwerk binnenkort worden uitgerookt en dan zou het toch wel buitengewoon pijnlijk zijn als in het nieuws zou komen dat de advocaten van de pedofiel ook werken voor Beatrix en Oranje zoals Harro Knijff tot eind dit jaar deed [backgrounds]. Dezelfde Knijff trouwens die fungeert als consigliere voor het complete Nederlandse pedofielen-netwerk waarvan hij eerder Job de Ruiter bijstond en Hans Holthuis. Buitengewoon opmerkelijk: waarom maken als deze overheids-pedofielen geen gebruik van de landsadvocaat? Wat hadden ze bij De Brauw te zoeken in the first place? Was het inzetten van de landsadvocaat op deze smerige dossiers te pijnlijk, mede omdat de bijstand dan een min of meer ‘officieel’ karakter zou krijgen omdat ze  zouden worden bijgestaan in hun hoedanigheid van deel van de overheid? Of werd simpelweg gekozen voor de unieke intimidatie-talenten van Harro Knijff die over geen enkel moreel besef beschikt?

Wij denken dat Beatrix en Oranje bij De Brauw zijn weggevlucht om de dossiers Pedofielen-netwerk en Oranje uit elkaar te trekken. Vergeet niet dat boven het pedofielen-netwerk nog immer de geest van wijlen prins Claus rondzweeft. Maar er is nog een reden om een verregaande verknoping aan te nemen tussen deze beide accounts. Reeds bekend is dat Joris Demmink via de genoemde Frits Salomonson (zie de Runderkamp-papers) leverage heeft op Oranje. Leverage die nog eens enorm kan zijn uitgebreid door de rol van F. J. Lameris die lange tijd verantwoordelijk was voor de beveiliging van het KH en in die rol alles te weten moet zijn gekomen over de escapades van leden van het KH. In dit verband wordt met name gewezen op Prins Maurits, zo melden ons bronnen uit Amsterdam. Lameris viel binnen justitie onder Joris Demmink. Ook via zijn intieme vriend Felix Rhodius heeft Demmink leverage kunnen opbouwen tegen Oranje. Niet voor niets melden ons bronnen dat Demmink ’te vuur en te zwaard wordt beschermd door Beatrix’. Deze dodelijke verknoping die in de toren van De Brauw Blackstone Westbroek tot grote paniek moet hebben geleid is vermoedelijk de oorzaak voor de wisseling van advocaat en advocatenkantoor. To be continued!

Print Friendly, PDF & Email
Share