web analytics

WAAROM MARIANNE VAATSTRA WERD VERMOORD

EXTRA: REACTIE OP DIT ARTIKEL VAN WIM DANKBAAR: De journalistieke stijl van Micha Kat laat zich samenvatten als een onsamenhangende brij van foute aannames, verzinsels, onverantwoorde conclusies, wensen die tot feiten worden gemaakt, halve waarheden en hele leugens.

HIER HET ANTWOORD OP DE BELANGRIJKSTE VRAAG IN DE ZAAK-VAATSTRA DIE IN HET BOEK NIET MOCHT WORDEN BEANTWOORD * ANGST VOOR ‘SATANISME’ HIELD AUTEURS VAN VAATSTRA-BOEK WEG VAN HET LICHTPUNT * NET ALS TON DERKSEN DE VRAAG NAAR HET ‘WAAROM’ EVENMIN DURFDE TE BEANTWOORDEN IN DE BAYBASIN-ZAAK * MAAR KLOL DOET EN DURFT DAT WEL


Ype Schaaf, woordvoerder van Het Lichtpunt, geinterviewd in 1996. Het onderwerp: satanische praktijken op Het Lichtpunt. Schaaf was zo gespannen dat hij een passerend jongetje een mep geeft.

Nog voordat dit stuk verschijnt weet Wim Dankbaar het al weer. Dit meldt hij in een comment op Boublog: Micha’s megalomanische stoornis begint echt zorg- en meelijwekkend te worden. Komt hij weer met een nieuwe “supergetuige”? Worden Friso, Rutte en Leistra ingewisseld voor een andere fantasie? Maar we gaan nu niet terug-bashen. Daar is het onderwerp te belangrijk voor. We gaan ook het boek van Wim en Hans niet afkraken want daar is geen enkele reden toe, los dan van de talloze (spel)fouten en foutjes die in de komende drukken verbeterd gaan worden. Het is jammer dat Wim zich niet wenst open te stellen voor het beantwoorden van de belangrijkste vraag in de Vaatstra-zaak: wat dreef Ali en Feik Marianne te vermoorden op de wijze waarop dat is gebeurd? De ‘supergetuige’ was de eerste die deze vraag beantwoorde en daarom diende zij niet bij voorbaat te worden afgeschoten. Elementen van haar verhaal passen ook in het definitieve antwoord op de vraag. De kern is dat Ali en Feik -het kan moeilijk anders- handelden in opdracht. In opdracht van opvangcentrum Het Lichtpunt in Kollumerzwaag. In deze artikelen -alvorens verder te lezen moet eerst deze link worden bestudeerd en beluisterd- wordt overtuigend aangetoond op basis van onweerlegbare stukken en verklaringen dat Het Lichtpunt een dekmantel was (is?) voor een satanische sekte. In de stukken wordt expliciet gesproken over het ritueel vermoorden van baby’s, kleine kinderen en dieren waarbij bovendien letterlijk staat: het doorsnijden van halzen van jonge vrouwen. Ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen net als Wim Dankbaar reeds bij voorbaat afhaken en weigeren deze info tot zich te nemen, maar dan moeten we toch verwijzen naar talloze andere dossiers uit andere landen waar dit soort praktijken tot in detail zijn beschreven en aangetoond. Twee woorden zeggen hier alles, woorden die Micha reeds vele jaren geleden met de zaak-Vaatstra in direct verband bracht: Julie en Melissa. Eigenlijk vertellen die twee namen het hele verhaal over Marianne beter dan het hele boek van Hans en Wim, hoe goed en nauwgezet de uitvoering de afwikkeling van de opdracht van de sekte daarin ook zijn beschreven. Merk trouwens op dat Ype Schaaf zelf het verband legt tussen Het Lichtpunt en de zaak-Dutroux.

zwaag-eigendom

Het volgende is gebeurd in de opmaat naar de moord op Marianne Vaatstra. De sekte in Het Lichtpunt zocht een (slachtoffer voor) een ritueel offer voor de nacht van 30 april. De opdracht dit offer aan te leveren wordt gegeven aan Ludger Dill die min of meer woonachtig was op het terrein van Fogelsangstaete dat eigendom was van de oprichter van Het Lichtpunt Pieter van der Zwaag, tevens eigenaar van het Landbouwmuseum aldaar. De verstrekking van deze opdracht kan zijn gegaan via Jan Cloppenburg van het Landbouwmuseum met wie Dill veel optrok. Dill schakelde vervolgens zijn compaan Wolfgang Hebben in en via Hebben belandde de uitvoering van de opdracht bij Ali en Feik. De rest van het verhaal staat beschreven in het boek van Hans en Wim.

Dat deze lezing klopt, blijkt ondermeer uit het volgende. Om het dwaalspoor aan te leggen van de fietstocht, althans daartoe de eerste stap te zetten, werd de fiets van Cloppenburg gebruikt die moest fungeren als de fiets waarmee Marianne van Buitenpost naar huis fietste. Daarnaast, en nog belangrijker, is dat op blz. 215 van het boek beschreven staat dat Dill aan Cloppenburg heeft gevraagd wat er gebeurt als je een lijk in een gierput gooit. Dit bewijst dat Dill en Cloppenburg samen in het ‘complot’ zaten om offer(s) te regelen voor de sekte.

brouwer

Maar er is meer, alhoewel we nu lang niet alles dat deze lezing onderschrijft presenteren, alleen de highlights. Er waren, fasten your seatbelts, topmensen van Justitie betrokken bij de sekte Het Lichtpunt. Dat wordt verklaard door prive-detective Oosterhof die intensief onderzoek deed naar de sekte in opdracht van een Haags advocatenkantoor. Een hallucinerend interview met Oosterhof is te beluisteren op OlympicZion. Dat de betrokkenheid van ’topmensen van Justitie’ bij Het Lichtpunt klopt blijkt ook uit het feit dat Het Lichtpunt op afroep kon beschikken over de diensten van de politie die elke opdracht van de sekte direct uitvoerde, zoals het verwijderen van lastige ‘pottenkijkers’. De macht van Het Lichtpunt over de politie ging zelfs zo ver, dat een ontvoerd sektelid vanuit Den Haag door de politie werd teruggehaald naar Het Lichtpunt waar hij uitdrukkelijk tegen zijn vrije wil verbleef. Tenslotte stond de caravan van Hebben waar de offermoord plaatsvond op terrein van Fogelsanghstaete, dus in feite ook op het terrein van Het Lichtpunt.

Tenslotte nog even die vermaledijde ‘supergetuige’. Haar verdienste is dat zij er als eerste op gewezen heeft dat er -primo- een heel verhaal achter de moord zit waarbij -secundo- hooggeplaatsen zijn betrokken. Beide zaken zijn thans bewezen. Dat de ‘supergetuige’ bij de invulling van dit verhaal talloze zaken fout kan hebben, is van ondergeschikt belang.

Print Friendly, PDF & Email
Share