web analytics

Waar is de mogelijk corrupte OvJ Hans Vos?

OP BEZOEK BIJ MR. HANS VOS DIE CRIMINELEN UIT DE CEL HOUDT

Eddy de Kroes, de voormalige topman van de slagerijketen ‘De Vleeschmeesters’, zal het worst wezen hoe vaak hij nog wegens fraude wordt veroordeeld. Hij beschikt immers over een persoonlijk door officier van Justitie mr. H.M. Vos ondertekend ‘vrijwaringsbewijs’ op grond waarvan hij de gevangenisstraf waartoe hij tot drie keer toe veroordeeld is niet hoeft uit te zitten. Vos is momenteel directeur van de Dienst Prisma van het ministerie van Justitie dat als kerntaak heeft ‘Het effectief prikkelen van rechterlijke organisaties tot continue verbeteringen’. De internetsite www.prismaweb.nl spreekt in dit verband over ‘prismaproducten’ en over ‘klantwaarderingsonderzoeken’.

Merkwaardig genoeg is het nog niet bekend of ook het product ‘vrijwaringsbewijs voor detentie’ bij Prisma te koop is. Laat staan dat Justitie een duidelijk prijsbeleid voert met betrekking tot dit commercieel zeer interessante product dat vooral kapitaalkrachtige doelgroepen zal aanspreken en zeker tot een verhoogde klantenwaardering zal leiden. Dat het bewuste stuk nergens in ons wetboek van Strafvordering voorkomt en een fantasieproduct is dat is ontsproten aan het brein van een waarschijnlijk corrupte officier, ach, wat zou dat?

Hans VosMedia die contact opnamen met de Dienst Prisma kregen maandenlang te horen, dat de heer Vos ‘met vakantie is’. Klokkenluideronline liet het er niet bij zitten en toog naar Prismagebouw aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort voor nader onderzoek, iets wat de reguliere media niet kunnen of niet durven, spreekbuis als ze zijn geworden van Justitie en overheid. Als vermeende sollicitant wist onze verslaggever het zwaar beveiligde gebouw binnen te dringen. Dat was relatief eenvoudig, want er melden zich de laatste tijd nogal wat sollicitanten bij Prisma. Vermoedelijk heeft dat te maken het genereuze vakantiebeleid van de dienst. De simpele vraag of directeur Vos toevallig al terug is van vakantie, bleek voldoende om iedere Prisma medewerker volledig op tilt te laten springen. Laat staan dat men de vraag wilde beantwoorden of de ‘vrijwaringsbewijzen’ tegen gevangenisstraf onder een legesbesluit vallen of dat de prijsvorming aan individuele officieren van Justitie wordt overgelaten. Weinig verassend: het complete Prisma- personeel blijkt een spreekverbod opgelegd te hebben gekregen in de affaire Vos-Eddy de Kroes. Een medewerker verklaart buiten op de parkeerplaats, dat Hans Vos niet eens is geschorst en zijn werk -het bedrijfsmatiger laten werken van rechterlijke organisaties- inmiddels heeft hervat. ‘Ik schaam me helemaal kapot’ aldus de medewerker, die er vervolgens vandoor ging alsof het complete clientenbestand van Justitie achter hem aan zat. Namens het OM bevestigt woordvoerder A. van het Erve dat Vos weer aan het werk is. “De Rijksrecherche doet thans onderzoek naar de hele gang van zaken rond de executie van de srtaf van De Kroes. Vos is in dat onderzoek geen verdachte.” Het onderzoek wordt geleid door Paul Frielink, OvJ Rijksrecherche.

Klanten van Justitie die een offerte willen aanvragen voor de speciale producten van mr. Hans Vos, kunnen terecht op zijn persoonlijke emailadres: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email
Share